Un nou ghid de audiere, pentru o justiție prietenoasa cu copii

București, 12 martie 2024. Alternative Sociale și UNICEF Romania au lansat astăzi, 12 martie 2024, la București, lucrarea „Ghid de audiere a copiilor în proceduri judiciare”, destinat profesioniștilor care lucrează în domeniul judiciar (judecători, procurori, polițiști) sau serviciile sociale (asistenți sociali și psihologi).

În cadrul evenimentului au fost discutate aspecte concrete legate de implementarea unei justiții prietenoase cu copiii, pornind de la principalele contexte în care aceștia sunt implicați: ca victimă, martor sau făptuitor ori ca parte/persoană interesată într-o procedură judiciară penală sau civilă.

Discuțiile au fost moderate de către coordonatorii și autorii ghidului, experți în domeniu juridic, respectiv al psihologiei (prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru, psih. Cătălin Luca, judecătorii Vlad Chifu, Sofia Luca și Daniel Mireuță), care au descris cadrul legal național și internațional relevant și au propus abordări și instrumente de lucru centrate pe îndeplinirea obiectivelor profesioniștilor cu respectarea drepturilor copilului și un impact negativ redus al procedurilor asupra acestora.

„Procedurile judiciare au un impact considerabil asupra copilului, iar în situația în care sistemul juridic național nu dispune de proceduri și practici adaptate copiilor, aceștia se confruntă cu obstacole deosebite în încercarea de a-și exercita drepturile. De aceea, este important ca justiția să aibă întotdeauna în vedere interesul superior al copilului, indiferent de identitatea acestuia și de actele comise, iar sistemul judiciar și nejudiciar să fie adaptat la drepturile, nevoile și interesele specifice ale copilului”, a afirmat Prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru, Coordonator Ghid

„Deși copiii sunt implicați adesea în procedurile judiciare, nu se poate spune că justiția este întotdeauna adaptată la situația acestora. Prezența cadrelor intimidante, lipsa de informații și explicații adaptate vârstei copilului, abordarea insuficientă a conceptului de familie, procedurile excesiv de lungi sau, dimpotrivă, prea expeditive, precum și lipsa unor standarde în privința audierii acestora pot duce la încălcarea garanțiilor privitoare la drepturile copilului, precum și la (re)traumatizarea lui”, a declarat Psih. Cătălin Luca, PhD, Președintele Asociației Alternative Sociale.

Justiția este prietenoasă cu copiii atunci când este accesibilă, adecvată vârstei copilului, rapidă, diligentă, adaptată la nevoile copilului și concentrată pe drepturile acestuia, respectând drepturile copilului, inclusiv dreptul la un proces echitabil, dreptul de a participa la proceduri și de a le înțelege, dreptul la viață privată și la viața de familie, precum și dreptul la integritate și demnitate.

„Copiii implicați în proceduri judiciare – indiferent de calitatea în care sunt implicați – se află într-o poziție de vulnerabilitate în care au nevoie de protecție din partea instituțiilor statului și a profesioniștilor din sistemul judiciar și din domeniul protecției copilului.

Ghidul lansat este un instrument esențial și absolut necesar pentru respectarea drepturilor copiilor și a bunăstării lor psiho-emoționale, realizat de profesioniști de vârf în cadrul unui parteneriat pe care UNICEF se bucură să-l susțină”, a declarat Gabriel Vockel, Reprezentant-adjunct al UNICEF în România.

„Ghidul de audiere a copiilor în proceduri judiciare penale și civile” a fost realizat de Alternative Sociale în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului și a pregătirii sistemelor de protecție a copilului pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina”, susținut de UNICEF în România. Pe lângă realizarea Ghidului proiectul a mai inclus:
– formarea a 334 de specialiști din serviciile sociale în domeniul prevenirii, identificării, asistenței și protecției victimelor violenței de gen și a violenței asupra copilului, dintre care 214 specialiști din cadrul numărului unic pentru copil 119 din cadrul a 39 de DGASPC din țară
– formarea a 147 specialiști din serviciile sociale și din învățământul preuniversitar pentru dezvoltarea de abilități de management al furiei la (pre)adolescenți;
– formarea a 100 de specialiști din serviciile sociale, magistrați și polițiști în domeniul audierii copiilor în proceduri judiciare;
– cartografierea serviciilor sociale disponibile pentru protecția copilului și familie în județele Brașov, Constanța, Maramureș, Suceava și Tulcea;
– realizarea unui studiu referitor la provocările în calea acreditării furnizorilor și licențierea serviciilor sociale;
– peste 2.400 de copiii și adulți vulnerabili beneficiază de sprijinul specialiștilor formați în cadrul proiectului.

Pentru informații suplimentare despre proiect și despre eveniment: Dl. Alexandru Gulei, director executiv al Asociației Alternative Sociale (telefon: 0721408124, e-mail: agulei@alternativesociale.ro).

Asociația Alternative Sociale este o organizație nonguvernamentală care lucrează de peste 27 de ani pentru promovarea justiției prietenoase cu copiii prin asistență directă pentru creșterea rezilienței copiilor și părinților implicați în proceduri judiciare, sprijinirea reformei sistemului de justiție (pilotarea sistemului de probațiune în România, realizarea infrastructurii necesare instrumentării cauzelor cu copii, formare pentru specialiști, realizarea de studii și cercetări și a altor publicații de specialitate, colaborare și advocacy la nivel național și internațional).

Despre UNICEF
UNICEF este prezent în România și în alte 190 de țări și teritorii pentru a promova supraviețuirea și dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescență. În România, UNICEF lucrează împreună cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autorități locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naționali și internaționali și mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educație timpurie de calitate și la școală, pentru protejarea adolescenților și monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecție socială și pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor. Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa, vizitați https://www.unicef.org/romania/ro.
Urmăriți UNICEF în România pe Facebook și Instagram.

Încheirea proiectului „Fake news – Fake reality: Reziliență socială prin gândire critică”

Asociația Alternative Sociale împreună cu Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași vă anunță încheierea proiectului „Fake news – Fake reality: Reziliență socială prin gândire critică”, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 2 ani, de la 1 ianuarie 2021 până în 31 decembrie 2023 și a cuprins o multitudine de inițiative menite să sprijine dezinformarea în societatea românească și dezvoltarea gândirii critice a populației. Printre acestea enumerăm următoarele:

 • O petiție online pentru susținerea implicării active a CNA în combaterea dezinformării în România, prin îmbunătățirea și adaptarea legislației aplicabile, ce poate fi consultată și semnată accesând link-ul acesta;

 

 • Coaliția CORECT a fost creată, având ca scop coagularea societății civile dar și a altor actori relevanți în scopul apărării și promovării drepturilor omului și a valorilor democratice și europene prin prevenirea și combaterea dezinformării. 14 membri au aderat la această coaliție iar pe durata proiectului au fost organizate 3 întâlniri ale acestora. Mai multe informații despre această coaliție pot fi găsite accesând link-ul acesta ;

 

 • O conferință internațională organizată la București pe tema dezinformării în Europa de Est, cu participarea unor experți în acest domeniu din România, Bulgaria, Polonia, Republica Moldova și Ucraina și a peste 50 de reprezentanți ai unor ambasade și alte instituții publice și private din țările menționate, preocupați de problematică;

 

 • Un program de formare a cadrelor didactice pentru dezvoltarea de abilități la tinerii din învățământului preuniversitar în domeniul combaterii dezinformării și dezvoltării gândirii critice acreditat de Ministerul Învățământului și un ghid dedicat cadrelor didactice au fost create;

 

 • 223 de cadre didactice au fost formate pe baza pe baza programului menționat, sub coordonarea Centrului Județean pentru Resurse și Asistență Educaționale Iași;

 

 • 27 de jurnaliști formați pentru a identifica și demonta știri false în cadrul proiectului;

 

 • 2300 de elevi care au participat la activități de dezvoltarea a gândirii critice susținute de cadrele didactice formate în cadrul proiectului;

 

 • 8 conferințe universitare organizate la Iași, Suceava, Constanța, Sibiu, Cluj, Brașov, Târgu Mureș și București pentru creșterea nivelului de conștientizare a studenților cu privire la fenomenul dezinformării, mecanismele dezinformării și prevenirea acestui fenomen;

 

 • Peste 400 de studenți au participat la 8 conferințe universitare (București, Brașov, Cluj, Constanța, Iași, Târgu Mureș, Sibiu Suceava);

 

 • O campanie de informare a populației pentru dezvoltarea gândirii critice și combaterea dezinformării ce s-a desfășurat în mass-media (TV și radio) și online;

 

 • Peste 80 de articole publicate pe Veridica.ro, publicație a Alianței Internaționale a Jurnaliștilor din România specializată în prevenirea (prebunking) și de demascarea (debunking) mesajelor false.

Mai multe informații despre proiect puteți găsi aici.

Proiectul „Fake News – Fake Reality: Reziliență socială prin gândire critică” este derulat de Asociația Alternative Sociale în parteneriat cu Asociația Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Proiect derulat de:

Sprijinim optimizarea legislației privind combaterea dezinformării în cadrul proiectului Fake News-Fake Reality

Într-o societate tot mai interconectată și expusă la riscuri de dezinformare, legislația joacă un rol vital în protejarea informațiilor veridice și a integrității publice. La nivelul țării noastre sunt necesare schimbări semnificative ale legislației existente pentru a produce schimbări cu impact în ceea ce privește combaterea dezinformării.

În cadrul proiectului „Fake News-Fake Reality: Reziliență socială prin gândifre critică” Asociația Alternative Sociale împreună cu partenerii săi, Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, a organizat o serie de consultări cu privire la măsurile privind combaterea dezinformării ce pot fi transpuse în legislația națională.

Din aceste consultări au reieșit două direcţii ce ar trebui abordate de legislaţie astfel încât să fie posibilă combaterea fenomenului fake news, atât de prezent în toate mediile de comunicare.

Prima direcție, preventivă, ar fi cea a reglementării profesiei de jurnalist într-un mod suplu care să creeze conştiinţa unui grup profesional legitim şi responsabil sporind  coeziunea între aceştia.

A doua direcţie, corectivă şi coercitivă, este legată de instrumentele pe care legislaţia actuală le reglementează pentru neutralizarea sau, după caz, combaterea efectelor „fake news”.

Acestea au fost transpuse într-o propunere de lege ferenda pentru modificarea Codului de reglementare a conţinutului audiovizual.

Textul integral al propunerii legislative poate fi consultat pe site-ul asociației Alternative Sociale.

Proiectul „Fake News – Fake Reality: Reziliență socială prin gândire critică” este derulat de Asociația Alternative Sociale în parteneriat cu Asociația Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. Mai multe despre proiect – aici.

Proiect derulat de:

Dezvoltarea capacității Alternative Sociale pentru combaterea dezinformării

În era informațională digitală, dezinformarea reprezintă o amenințare globală, subminând drepturile fundamentale ale unei societăți informate. Organizațiile non-guvernamentale joacă un rol crucial în combaterea acestui fenomen, iar dezvoltarea capacității lor este esențială pentru a contracara eficient valul de informații false.

În cadrul proiectului „Fake News-Fake Reality: Reziliență socială prin gândifre critică” asociația Alternative Sociale a avut ocazia de a-și dezvolta capacitatea pentru a sprijini inițiative de impact în combaterea dezinformării.

Prin acțiunile specifice întrepinse în cadrul proiectului alături de partenerii în proiect, Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, printre care amintim: instruirea specialiștilor, crearea de resurse pentru dezvoltarea gândirii critice a tinerilor, inițierea unei coaliții, conferințe universitare, campanie de informare în mass-media și online, etc., Asociația Alternative Sociale a dobândit noi cunoștințe și expertiză relevantă în apărarea și promovarea drepturilor internaționale ale omului.

Proiectul a consolidat competențele echipei de implementare la nivelul parteneriatului creat pentru implementarea proiectului și, în mod specific, Alternative Sociale se bucură de consolidarea capacității de a stabili parteneriate eficiente pentru continuarea acțiunilor de promovare și apărare a drepturilor internaționale ale omului.

Proiectul „Fake News – Fake Reality: Reziliență socială prin gândire critică” este derulat de Asociația Alternative Sociale în parteneriat cu Asociația Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. Mai multe despre proiect – aici.

Proiect derulat de:

Extinderea rețelei de jurnaliști ce combat dezinformarea susținută în cadrul proiectului „Fake News – Fake Reality”

În lupta împotriva dezinformării în Europa de Est, extinderea rețelei de jurnaliști devine crucială pentru promovarea adevărului și consolidarea democrației. Prin colaborare și schimb constant de informații, acești jurnaliști devin mai eficienți în detectarea și contracararea dezinformării.

Extinderea rețelei de jurnaliști nu înseamnă doar creșterea numerică, ci și diversificarea abordărilor și competențelor. Astfel, jurnaliștii specializați în fact-checking, investigații și tehnologii digitale lucrează împreună pentru a dezvălui adevărul și a demonta manipulările media.

În cadrul proiectului „Fake News – Fake Reality” au fost implementate deja o serie de acțiuni ce sprijină extinderea rețelei de jurnaliști și specialiști implicați în combaterea dezinformării: crearea Coaliției CORECT, instruirea jurnaliștilor interesați să își dezvolte abilitățile de pre-bukning și de-bunking, dar și susținerea activității Veridica.ro, publicație online coordonată de Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români.

Proiectul „Fake News – Fake Reality: Reziliență socială prin gândire critică” este derulat de Asociația Alternative Sociale în parteneriat cu Asociația Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. Mai multe despre proiect – aici.

Proiect derulat de:

Campania „Dezinformarea e și problema ta!” ajunge la final

În perioada iunie – decembrie 2023 am derulat campania „Dezinformarea e și problema ta!” ce a avut ca scop conștientizarea publicului cu privire la fenomenul dezinformării și modul în care fiecare persoană se poate asigura de veridicitatea informațiilor accesate.

Campania s-a desfășurat regional în TV și radio și național în mediul online. Estimăm că prin aceste canale de comunicare mesajul campaniei a ajuns la un număr de peste 400.000 persoane și ne dorim ca în viitor acest număr să crească.

Spoturile TV create în cadrul campaniei pot fi vizualizate pe canalul de Youtube a Asociației, disponibil aici iar mesajele campaniei online pot fi accesate pe pagina de Facebook a Asociației Alternative Sociale aici.

Mulțumim partenerilor și colaboratorilor noștri Veridica.ro, Tele M Iași, Radio Iași și Red Penguin pentru eforturile și sprijinul în implementarea acestei campanii.

Campania „Dezinformarea e și problema ta!” a fost organizată în cadrul proiectului „Fake News – Fake Reality: Reziliență socială prin gândire critică” derulat de Asociația Alternative Sociale în parteneriat cu Asociația Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. Mai multe despre proiect – aici.

Proiect derulat de:

CORECT: Uniți împotriva dezinformării – coaliție de 14 membri

Într-o eră în care fluxul rapid de informații poate aduce cu sine și riscul dezinformării, coaliția CORECT își propune să susțină adevărul și combaterea informațiilor eronate. Această coaliție, inițiată în cadrul proiectuliui „Fake News – Fake Reality: Reziliență socială prin gândire critică” are deja 14 membri activi ce au ca scop comun susținerea informării corecte și dezvoltarea gândirii critice.

Cei 14 membri ai coaliției provin din domenii variate: media, societatea civilă și educație. Această diversitate aduce o expertiză relevantă și o perspectivă mai amplă în eforturile de prevenire și combatere a dezinformării

În perioada următoare membrii coaliției vor colabora pentru dezvoltarea unor inițiative pe diferitele domenii identificate, care să sprijine conștientizarea publicului larg cu privire la existența fenomenului știrilor false.

Coaliția CORECT este deschisă oricărei entități publice sau private care dorește să susțină coagularea societății civile și a actorilor relevanți în scopul apărării și promovării drepturilor omului și a valorilor democratice și europene prin prevenirea și combaterea dezinformării. Mai multe informații despre coaliție și modalitatea de aderare găsiți accesând acest link.

Coaliția CORECT a fost inițiată în cadrul proiectului „Fake News – Fake Reality: Reziliență socială prin gândire critică” derulat de Asociația Alternative Sociale în parteneriat cu Asociația Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. Mai multe despre proiect – aici.

Proiect derulat de:

Susține și tu implicarea activă a CNA în combaterea dezinformării

Dezinformarea este un fenomen cu efecte grave la nivel social și individual Conform Eurobarometrului Standard 98 publicat de Comisia Europeană mai mult de jumătate dintre români (63%) declară că deseori întâlnesc știri sau informații care în opinia lor denaturează realitatea sau sunt chiar false. 61% sunt de acord că acestea sunt o problemă pentru România, iar 65% apreciază că ele sunt o problemă pentru democrație în general. În același timp doar puțin peste jumătate dintre români (54%) consideră că le este ușor să identifice astfel de mesaje.

Consiliul Național al Audio-Vizualului este una dintre cele mai importante instituţii cu rol în combaterea dezinformării, prin monitorizarea conținuturilor difuzate prin intermediul posturilor de televiziune și de radio, dar și a celor cu format de emisiune dar difuzate online – de exemplu a podcasturilor.

În acest context, cerem Consiliului Național al Audio-Vizualului (CNA) să își intensifice eforturile în combaterea dezinformării. Legea Audiovizualului a fost recent modificată, dar fără prevederi specifice privind acest fenomen, arătând lipsa de preocupare a legiuitorilor și a CNA.

Susține și tu implicarea activă a CNA în combaterea dezinformării semnând și distribuind petiția ce poate fi accesată aici. Astfel vom face ca vocea noastră să fie auzită și vom contribui la asigurarea dreptului la informație corectă, consacrat de Constituția României!

Această petiție a fost creată ca inițiativă în cadrul proiectului „Fake News – Fake Reality: Reziliență socială prin gândire critică”.

Proiectul „Fake News – Fake Reality: Reziliență socială prin gândire critică” este derulat de Asociația Alternative Sociale în parteneriat cu Asociația Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. Mai multe despre proiect – aici.

Proiect derulat de:

Dezvoltarea gândirii critice în școli: o armă puternică împotriva dezinformării

În era informațională în care ne aflăm, învățarea și dezvoltarea gândirii critice devin vitale pentru elevi. Combaterea dezinformării nu se reduce doar la furnizarea de informații corecte, ci și la cultivarea abilităților de analiză și discernământ în rândul tinerilor. Dezvoltarea gândirii critice în școli este cheia pentru a-i pregăti pe elevi să navigheze în mod conștient și responsabil prin fluxul constant de informații.

Prin învățarea gândirii critice, elevii devin capabili să:

 • Analizeze Sursele de Informații: Gândirea critică îi învață pe elevi să analizeze cu atenție sursele de informații, să identifice potențialele bias-uri și să evalueze credibilitatea informațiilor furnizate.
 • Comunice Argumente Coerente: Dezvoltarea gândirii critice contribuie la dezvoltarea abilităților de comunicare, ajutând elevii să își exprime opiniile și să-și susțină argumentele în mod coerent și convingător.
 • Filtreze Informațiile: Elevii învață să filtreze informațiile, să distingă între fapte și opinii, și să evite căderea în capcana propagării știrilor false.
 • Fie Consumatori Responsabili de Media: Prin cultivarea gândirii critice, elevii devin consumatori responsabili de media, alegând cu atenție sursele de informații și evitând să contribuie la răspândirea dezinformării.
 • Dezvolte O Abordare Analitică: Gândirea critică îi învață pe elevi să abordeze informațiile cu un spirit analitic, să pună întrebări fundamentale și să caute dovezi solide în spatele afirmațiilor.

În final, dezvoltarea gândirii critice în rândul elevilor nu este doar o sarcină școlară, ci o investiție în formarea viitorului unei societăți capabile să se apere împotriva manipulării informaționale și să promoveze adevărul într-un mod constructiv și responsabil.

În cadrul poiectului „Fake News – Fake Reality: Reziliență socială prin gândire critică”, pe lângă formarea cadrelor didactice în acest domeniu, a fost creat și un ghid ce cuprinde activități practice ce vizează dezvoltarea gândirii ciritce a elevilor. Acesta poate fi descărcat gratuit, de pe site-ul Asociației Alternative Sociale, secțiunea publicații.

Proiectul „Fake News – Fake Reality: Reziliență socială prin gândire critică” este derulat de Asociația Alternative Sociale în parteneriat cu Asociația Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. Mai multe despre proiect – aici.

Proiect derulat de:

Soluții pentru combaterea dezinformării

Tema dezinformării este una relativ nouă pentru societatea românească. Având un impact semnificativ asupra modului în care sunt respectate drepturile omului la nivelul comunității, conștientizarea publicului cu privire la exietența acestui fenomen și la ce poate fi făcut pentru a nu deveni victime ale dezinformării devin o prioritate,

Ne bucurăm în acest demers de susținerea partenerului nostru media – Televiziunea Tele M Iași – ce a preluat informațiile distribuite în cadrul conferinței „Fake news – Fake reality: Dezinformarea în Europa de Est. Reziliență socială prin gândire critică” din 24 noiembrie a.c.

Întregul articol precum și declarația domnului Alexandru Gulei, director executiv al Asociației Alternative Sociale, pot fi accesate aici.

Proiectul „Fake News – Fake Reality: Reziliență socială prin gândire critică” este derulat de Asociația Alternative Sociale în parteneriat cu Asociația Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. Mai multe despre proiect – aici.

Proiect derulat de: