Raport anual 2017-2021

În perioada 2017-2021 am implementat proiecte de succes cu finanțare de la Comisia Europeană, am furnizat expertiză către UNICEF și ANPDCA pentru evaluarea Strategiei Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 (domeniul Justiție Juvenilă) și pentru realizarea Strategiei Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2022-2027 (domeniile „Justiție Prietenoasă pentru Copii” și „Violența asupra Copiilor”), am devenit membri cu drepturi depline în Rețeaua COPE (2020) și ne-am asociat cu Centrul UE pentru Victimele Terorismului (2021), iar Ministerul Muncii și Familiei a acordat asociației Diploma de Bune Practici în Serviciile Sociale din România. Am reușit să contribuim la dezvoltarea unei preocupări pentru viitorul profesional și personal pentru peste 1000 de tineri din învățământul tehnic preuniversitar cu care am realizat activități de orientare în carieră, am format peste 100 de specialiști pe teme legate de violența de gen în contextul migrației pentru facilitarea accesului victimelor la protecție și asistență, am pilotat practici eficiente la nivel european pentru recunoașterea competențelor profesionale, am organizat împreună cu Colegiul Național al Asistenților Sociali Zilele Asistenței Sociale la Iași și multe altele.

Download [RO] [EN]

Raport anual 2015
Raport anual 2016

Implicarea, inovația și dezvoltarea organizațională au fost principalele repere ale activitaților desfașurate în 2016. Am oferit servicii de asistența pentru 330 de beneficiari: copii cu parinți deținuți, foști deținuți, copii remigranți, copii din centrele rezidențiale, copii separați sau în risc de separare de părinți. În premieră, în România, specialiștii Alternative Sociale au realizat un program de management al furiei denumit: „Furia este doar o emoție! Exprim-o într-un mod sănătos”, pe baza căruia 165 de educatori, asistenți sociali și psihologi au fost formați să-l aplice copiilor din centrele rezidențiale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Iași. Pentru sprijinul constant oferit persoanelor private de libertate, în vederea consolidarii relațiilor de familie, Alternative Sociale a fost premiată de către Administrația Națională a Penitenciarelor – Ministerul Justiției cu Medalia de argint „PRO PATRIA ET ORDINE JURIS” și Diploma de Onoare.

Download [EN] [RO]

 

Raport anual 2015

Raport anual 2015

Anul 2015 că a fost caracterizat în principal de implicarea noastră publică prin campaniile de advocacy dar și campaniile sociale de conștientizare cu privire la fenomenele sociale pe care le-am desfășurat. Am adus în atenția autorităților și a publicului două teme noi și de actualitate, respectiv: copii cu părinți deținuți și prevenirea traficului de persoane în rândul resortisanților din țările terțe aflați pe teritoriul României.

Am continuat să oferim servicii de asistență directă pentru: copii afectați de migrație, copii remigranți, copii cu părinți în detenție, persoane afectate de boli autoimune, foști deținuți.

Viitorul asociației este foarte important pentru noi și în acest sens am realizat mai multe întâlniri cu angajații, parteneri, beneficiari și Consiliul de conducere pentru a identifica punctele tari și oportunitățile prin care ne putem îndeplini misiunea în următorii ani.

Dorim să mulțumim tuturor partenerilor din țară și din străinătate pentru că au fost alături de noi și ne-au susținut în demersurile noastre, prin care am obținut rezultate de impact!

Download [EN] [RO]

Raport anual 2015

Raport anual 2014

În 2014 se împlinesc 10 ani de când experții Alternative Sociale au semnalat pentru prima oară în Europa fenomenul copiilor rămași singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate. Pe parcursul acestui deceniu am studiat fenomenul, am contribuit la dezvoltarea capacității specialiștilor de a asista astfel de copii și familiile lor și am oferit servicii directe pentru peste 2000 de copii.

Experții Alternative Sociale au continuat să inoveze și în 2014. Pentru a răspunde provocărilor pe care le generează fenomenele sociale noi, echipa Alternative Sociale s-a format într-o serie de domenii de actualitate și noutate pentru Romania precum: antreprenoriat social, asistența copiilor cu părinți deținuți și evaluarea copiilor cu părinți divortați. Seminariile de formare au fost susținute de experți internaționali consacrați, printre care se numără și dr. Elisabeth Ellis din Atlanta, S.U.A, care are peste 40 de ani de experiență în evaluarea copiilor afectați de divorțul părinților.

În 2014, Alternative Sociale a făcut primul pas spre zona business, dezvoltând o întreprindere socială care oferă servicii specializate pentru copii cu părinți divorțați. Programul de suport pentru copii afectați de divorț, creat în premieră în România de către Alternative Sociale, își propune să minimizeze impactul și consecințele negative pe care divorțul le are asupra dezvoltării armonioase a copiilor. Profitul provenit din această activitate economică este reinvestit în servicii sociale.

Trei campanii media de sensibilizare a opiniei publice a organizat Alternative Sociale în 2014. Părintele meu este în închisoare. De ce mă condamnați pentru fapta lui?, Atitudinea este contagioasă, Alcoolul te transformă într-o povară pentru cei dragi sunt mesajele pe care l-am transmis pentru a atrage atenția publică asupra unor probleme cu care se confruntă o serie de persoane vulnerabile sau chiar invizibile pentru autoritățile din România.

Le mulțumim partenerilor din țară și din străinătate care ne-au fost alături în demersul de inovație în domeniul social!

Download [en] [ro]

Raport anual 2014

Raport anual 2013

In 2013, specialiştii Alternative Sociale s-au focalizat pe servicii de asistență, formare și cercetare. Programele pe care le-am desfăşurat au vizat asistenţa copiilor afectaţi de migraţie, respectiv a copiilor rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă in străinătate şi a copiilor remigranţi.

In 2013, Alternative Sociale a înfiinţat centre de tineret în şcolile din Iaşi cu cel mai mare număr de copii afectaţi de migraţie, în cadrul cărora a organizat activităţi de timp liber şi a oferit asistenţă psihologică şi suport material pentru a-i ajuta să depășească situațiile de risc în care se aflau.

În 2013, Alternative Sociale a continuat acțiunile întreprinse în domeniul unei probleme sociale invizibile pentru autoritățile guvernamentale românești: cea a copiilor cu părinți deținuți. În acest sens, în premieră în România, Alternative Sociale a dotat și amenajat camerele de vizită din Penitenciarele Iași și Vaslui astfel încât acestea să fie prietenoase pentru copii, atenuând experiența traumatică a revederii părintelui într-un spațiu de detenție. În următorii doi ani specialiștii asociației vor desfășura, în regiunea Moldovei, o serie de activități menite să amelioreze calitatea vieții acestor copii.

Programul împotriva traficului de ființe umane, derulat de mai bine de un deceniu de Asociația Alternative Sociale, a căpătat o abordare inovativă în 2013. În acest sens, am inițiat un proiect care are ca grup țintă resortisanții țărilor terțe, deoarece aceștia constituie un grup vulnerabil la traficul de ființe umane prin prisma dificultăților vizând integrarea socială și culturală. Noutatea pe care o aduce acest proiect este elaborarea unui cod de comportament pentru angajații de origine straină și a unui cod de etică pentru companiile din mediul de afaceri pentru prevenirea traficului de ființe umane.

Demersurile noastre privind orientarea în carieră a tinerilor au atins rezultate impresionante. Peste 30 000 de elevi de gimnaziu din mediul rural au participat, în perioada 2011-2013, la activități de orientare în carieră în cadrul cărora au fost consiliați în utilizarea oportunităților educaționale existente și în dezvoltarea abilităților care să le faciliteze controlul asupra propriei cariere. Acest proiect, implementat la nivelul regiunii Moldova, a fost apreciat de Federația Junior Chamber International și MECTS ca fiind exemplu de bune practici în parteneriatele de responsabilitate socială.

Le mulțumim partenerilor noștri pentru sprijinul acordat în obținerea acestor rezultate frumoase.

Download [en] [ro]

Raport anual 2012

Raport anual 2012

In 2012, Alternative Sociale a împlinit 15 ani de inovație în domeniul social, 15 ani în care a desfășurat peste 100 de proiecte focalizate pe servicii de asistență, prevenire, formare și cercetare. Pasiune, inovație, profesionalism, încredere, integritate sunt valorile care ne animă și care au stat la baza inițiativei care a prins viață acum 15 ani. În această perioadă, Alternative Sociale a acumulat o experiență vastă în implementarea de proiecte locale, regionale, naționale și internaționale, instituind o rețea importantă de parteneriate cu instituții europene de prestigiu.

Download [ro] [en]

Raport anual 2012

Raport anual 2011

Programele desfăşurate de Alternative Sociale în anul 2011 au fost focalizate pe servicii de asistenţă, prevenire, formare şi cercetare.

Download pdficon  |RO|  |EN|

Raport anual 2011

Raport anual 2010

În domeniul asistenței persoanelor vulnerabile am oferit servicii psiho-socio-juridice copiilor singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate, vârstnicilor aflați în situații de risc și victimelor traficului de ființe umane. Prevenirea și combaterea corupției în rândul lucrătorilor de poliție și poliției de frontieră, problematică actuală, chiar de breaking news în România, a fost abordată de Alternative Sociale într-un proiect denumit optimist „Bună practică de prevenire și combatere a corupției”.

Download pdficon  |RO|  |EN|

Raport anual 2010

Raport anual 2009

O preocupare în activitatea noastră a fost aceea de a informa, sensibiliza şi implica comunităţile în sprijinirea persoanelor vulnerabile. Tot în acest an, activităţile de conştientizare a autorităţilor cu privire la consecinţele separării copiilor de părinţii plecaţi la muncă în alte ­ţări a fost recunoscută prin introducerea studiului realizat în parteneriat cu UNICEF în motivarea Rezoluţiei Parlamentului European din 12 martie 2009 referitoare la copiii migranţilor care sunt lăsaţi în ţara de origine. Formarea specialiştilor s-a concentrat în acest an în mod special pe două categorii profesionale: magistraţi şi lucrători de poliţie. Tot în anul 2009 au fost tipărite şi distribuite gratuit 7 titluri – lucrări de specialitate care se adresează magistraţilor, cadrelor didactice, politiştilor, psihologilor şi asistenţilor sociali.

Download

Raport anual 2004

Raport anual 2008

Anul 2008 pentru Asociaţia Alternative Sociale a fost sub semnul reuşitelor şi recunoaşterii muncii pe care a desfăşurat-o! Campania de conştientizare, serviciile de asistenţă şi metodologia de lucru pentru profesionişti, concursul naţional de fotografie au fost activităţi care au atras atenţia mass-media şi autorităţilor asupra problematicii complexe cu privire la copiii rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate

Download

Raport anual 2008

Raport anual 2007

În anul 2007 Asociaţia Alternative Sociale a împlinit 10 ani de activitate în domeniile reformei în justiţie, apărarea şi promovarea drepturilor omului, promovarea voluntariatului şi protecţia copilului. Prin toate programele, proiectele şi activităţile implementate am urmărit să acţionăm după principiul Împreună pentru o comunitate mai sigură!

Download

Raport anual 2007

Raport anual 2005-2006

Anii 2005-2006 au fost doi ani de efort susţinut pentru dezvoltarea programelor în domeniul traficului de persoane, protecţiei copilului şi justiţiei pentru minori şi familie. Specialiştii Asociaţiei Alternative Sociale au continuat să ofere servicii persoanelor şi comunităţilor aflate în risc: asistenţă pentru reintegrarea victimelor traficului, evaluări psihologice pentru copiii victime ale abuzului şi neglijării, activităţi de prevenire şi asistenţă a copiilor exploataţi prin muncă dar şi a copiilor lăsaţi singuri acasă prin plecarea părinţilor la muncă în străinatate.

Download

Raport anual 2005-2006

Raport anual 2004

În anul 2004 Asociaţia Alternative Sociale a oferit servicii pentru persoanele şi comunităţile aflate în risc din judeţele Moldovei. Prioritare au fost activităţile de asistenţă şi prevenire acordate victimelor traficului de fiinţe umane, copiilor exploataţi prin muncă, copiilor victime ale abuzurilor şi neglijării.

O atenţie specială a fost acordată şi reformei sistemului de justiţie juvenilă prin contribuţia la formarea personalului şi dotarea instituţiilor implicate, în vederea respectării normelor şi standardelor de drept intern şi internaţional în instrumentarea cauzelor cu minori.

Download

Raport anual 2004

Raport anual 1997-2001

În perioada menționată echipa Alternative Sociale a desfășurat în regim de voluntariat programe de terapie comportamentală și programe educaționale cu infractori minori din Penitenciarul Iași, a participat la introducerea și consolidarea sistemului de probațiune în România, a realizat activități de prevenire a delincvenței în școli, a implementat activități de facilitare a reintegrării sociale a minorilor și tinerilor care execută o pedeapsă privativă de libertate, a celor asistați post-penal și a celor care execută o pedeapsă neprivativă de libertate, a acordat servicii de suport pentru familiile acestora.

Tot în această perioadă a debutat și un program emblemă pentru asociație – „Instanța pentru Minori”și a fost realizat unul dintre primele studii – „Audit privind fenomenul delincvenței juvenile la Iași”. Acum au debutat și serviciile de asistență pentru victimele traficului de ființe umane.

RO EN

Raport anual 2004