Educație

Din 2004 am abordat problematica educației pentru carieră a elevilor. 8400 de copii au beneficiat de orientare vocațională, peste 30000 elevi de gimnaziu din mediul rural au participat la activităţi de orientare în carieră și 18000 de părinți au fost instruiți despre abordarea temelor legate de carieră cu copiii lor. Activitățile s-au desfășurat în județele Iași, Suceava, Botoșani, Neamț, Vaslui, Bacău, Galați și Vrancea.

În perioada 2011-2013, 857 cadre didactice din regiunea Moldovei au participat la cursuri de formare în domeniul orientării în carieră în cadrul a 40 de sesiuni de formare realizate pe baza unei programe acreditate de Ministerul Educației, Tineretului și Sportului.

Publicații:

„Orientarea în carieră a elevilor. Bune practici identificate în cadrul proiectului ACTIV” (2013)
„Orientarea şi consilierea în carieră: Manualul elevului” (2011)
„Orientarea şi consilierea în carieră: Ghidul profesorului” (2011)
”Un ghid mic pentru o carieră mare. Ghid privind intrarea tinerilor pe piaţa muncii” (2007)
„Ghid pentru cariera mea” (2006)
„Consiliere pentru viitorul tău: Manualul elevului” (2005)
„Consiliere pentru viitorul tău: Ghidul profesorului” (2005)

În domeniul educației

Proiecte

Specialiști formați

Publicații (titluri)

Beneficiari direcți

Proiecte

Abilități de Carieră pentru Tineri – Investiție în Viitor
Reducerea exploatării prin muncă, a exploatării sexuale şi a traficului de copii din comunităţi selectate din judeţul Botoşani, România
Parteneriat pentru incluziune (partener)
Prevenirea delincvenţei juvenile la nivelul şcolilor şi liceelor ieşene
Cabinetul de consiliere – Un prieten pentru copii, adolescenţi şi … nu numai
Campanie de prevenire a criminalităţii – Siguranţa pentru toţi
Tineri Împotriva Delincvenţei – proiect derulat în regim de voluntariat în parteneriat cu Youth Crime Watch of America,
Formarea profesorilor în lucrul cu copiii singuri acasă pentru prevenirea delincvenţei juvenile

Impact