Familie și copil

Din 2002 oferim servicii directe pentru copii aflați în risc de abandon familial, copii exploatați prin muncă, copii afectați de migrația pentru muncă a părinților și copii remigranți și, din 2013, copii cu părinți în închisoare.

În perioada 2009–2012, aproximativ 1000 de bătrâni vulnerabili, lipsiți de suport familial ca urmare a migrației pentru muncă a copiilor, au fost asistați social, psihologic și juridic pentru întărirea relațiilor cu membrii familiei, medierea relației cu autoritățile publice, depășirea situațiilor de criză și implicarea în activități de socializare.

Formările profesioniștilor au avut următoarele teme: lucrul cu copilul victimă, terapie familială, evaluarea agresorului sexual; dezinstituționalizarea copiilor din centrele de plasament, consecințele separării copiilor de părinții plecați la muncă în străinătate; asistența copiilor afectați de migrație și identificarea nevoilor şi resurselor instituţionale privind fenomenul copiilor rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate; prevenirea abuzului de alcool; lucrul cu copiii ai căror părinți sunt în închisoare.

Între campaniile sociale și de advocacy amintim: „Despre copii, fără violență!”; „Alocații europene. E dreptul copilului tău!”; „Ai grijă de copiii tăi oriunde ai fi!”; „Nu uita de bătrânii din jurul tău!”; „Uneori mâine e prea târziu. Renunță acum!”; „Părintele meu este în închisoare. De ce mă condamnați pentru fapta lui?”; „Este nedrept să punem sentințe pe destinul unor copiilor nevinovați”.

Publicații:
„Metodologie de asistență psihosocială a copiilor remigranți” (2012)
„Metodologie de lucru în asistența victimelor traficului de persoane, copilului singur acasă ca urmare a migrației părinților pentru muncă și a copilului victimă a abuzului” (2012)
„Metodologie de lucru în asistența psiho-socio-juridică a persoanelor vârstnice”(2012)
„Ghid pentru părinții care pleacă la muncă în străinătate” (2009)
„Manual pentru profesioniștii care lucrează cu copiii singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate” (2009)
„Metodologie de asistență socială, psihologică și juridică a copiilor rămași singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate” (2007)

În domeniul protecției copilului și a familiei

Proiecte

Specialiști formați

Publicații (titluri)

Beneficiari de servicii

Proiecte

Școală pentru Tineri Activi și Responsabili (STAR)
Școală pentru viață
Împreună pentru copii
Copiii din centrele rezidențiale: de la risc la oportunități prosociale
Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale
Copii cu părinți deținuți: copiii invizibili
Copiii cu părinți deținuți: perspectiva unui ONG
Servicii psiho-sociale pentru prevenirea instituţionalizării şi reabilitarea copiilor victime ale abuzului şi/sau neglijării
Asistenţă psiho-socială pentru copiii din judeţele Vaslui şi Botoşani
Optimizarea colaborării inter-instituţionale din perspectiva Legii 272/2004 la nivelul Municipiului Iaşi
Servicii sociale directe pentru copiii singuri acasă din Iaşi
Copiii singuri acasă – o problemă care ne priveşte pe toţi!
Reintegrarea socio – profesională a bolnavilor cu psoriazis
Cabinet medical in Liteni (2010 – 2011)
Suport pentru copii și vârstnicii lasați acasă
Identificarea, intervenţia şi monitorizarea copiilor nesupravegheaţi ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate
Colaborare transfrontalieră interinstituțională pentru protecția drepturilor copiilor „singuri acasă” Prevenirea delincvenţei juvenile la nivelul şcolilor şi liceelor ieşene
Cabinetul de consiliere – Un prieten pentru copii, adolescenţi şi … nu numai
Promovarea democraţiei prin activităţi de combatere a exploatării copilului prin muncă şi a traficului de copii
Campanie naţională de prevenire a traficului de fiinţe umane şi a consumului de droguri (partener) Reducerea exploatării prin muncă, a exploatării sexuale şi a traficului de copii din comunităţi selectate din judeţul Botoşani, România
Activităţi de continuare a seminarului de formare de formatori pe metodologia SCREAM
Metodologie de lucru pentru echipele inter-instituţionale şi pentru personalul din Centrele de Tranzit destinate copiilor victime ale traficului de persoane
Şcoală de vară pentru peer-educatori pentru promovarea participării copiilor la combaterea traficului de copii
Combaterea exploatării prin muncă a copilului in mediul rural
Facilitarea cooperării și optimizării managementului teritoriului și al frontierei româno-moldoveneşti Campania de 16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeii – Ediţia a I-a (Partener Iaşi)
16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeii – Ediţia a II-a (Partener Iaşi)
Reeducarea şi reinserţia socială a minorilor delincvenţi de etnie roma din Centrul de Primire Minori Iaşi
Familia persoanei private de libertate într-un nou orizont al integrării
Asistenţă psiho-socială pentru persoanele de vârsta a treia
O calificare in domeniul serviciilor, o șansa pentru un nou început (partener)
Perspective profesionale pentru tinerii minori aflaţi în dificultate din judeţul Iaşi
Dezvoltarea cooperării transfrontaliere dintre România şi Republica Moldova în domeniul serviciilor sociale
Împreună pentru copii (partener)
De la comunităţi de romi la comunităţi cu romi
Sprijinirea ocupării profesionale a tinerilor și adulților din comunitățile marginalizate din județele Iași și Botoșani
Prevalcool
Copii cu părinți divorțați
Dezvoltarea alternativelor la detenție pentru minori – Munca în folosul comunității
Victimele traficului de ființe umane în Europa: problematica resortisanților țărilor terțe
ONG-urile – catalizatori ai dezvoltării comunitare
Servicii psihosociale pentru prevenirea instituţionalizării şi reabilitarea copiilor victime ale abuzului şi/sau neglijării

Impact