Cod de conduită al Asociației Alternative Sociale privind protecția împotriva exploatării și a abuzului sexual (PEAS)

Scop general

Scopul acestui document este de a defini exploatarea și abuzul sexual precum și de a stabili  responsabilitățile angajaților privind prevenirea exploatării și abuzului sexual (PEAS) și protejarea victimelor.

Personalul și voluntarii ASOCIAȚIEI ALTERNATIVE SOCIALE vor respecta cele mai înalte standarde profesionale și se vor comporta atât în timpul serviciului cât și în afara acestuia conform standardelor de etică și integritate urmărind prevenirea situațiilor de EAS.

Toleranța zero față de abuz și exploatare sexuală

ASOCIAȚIA ALTERNATIVE SOCIALE își asumă o politică de toleranță zero față de abuzul și exploatarea sexuală (EAS).

Membrii fondatori, membrii consiliului director, membrii ai echipei (angajați sau voluntari) și contractori, se angajează să respecte politica de toleranță zero față de exploatare si abuz. În cazul constatării unor abateri față de această politică, organizația își rezervă dreptul de a exclude contractorii și de a înceta contracte de muncă sau de voluntariat cu aceste persoane, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Principii și Standarde
 1. Actele de exploatare și abuz sexual comise de către lucrătorii umanitari constituie un abuz grav în serviciu și, prin urmare, motive de încetare a angajării.
 2. Actele sexuale cu copii (persoane cu vârsta sub 18 ani) sunt interzise, indiferent de vârsta majoratului sau a consimțământului în vigoare la nivel local. Formarea unei păreri greșite în privința vârstei copilului nu este o scuză.
 3. Se interzice oferirea de bani, locuri de muncă, bunuri sau servicii pentru sex, inclusiv favoruri sexuale, sau alte forme de comportament umilitor, degradant sau exploatator. Aceasta include condiționarea oferirii asistenței datorate beneficiarilor.
 4. Se interzice orice relație sexuală între cei care oferă asistență și protecție umanitară și o persoană care beneficiază de o astfel de asistență și protecție, care implică folosirea necorespunzătoare a rangului sau poziției. Astfel de relații subminează credibilitatea și integritatea activității de ajutor umanitar.
 5. În cazul în care un lucrător umanitar are suspiciuni de exploatare sau abuz sexual față de un coleg, acesta trebuie să raporteze suspiciunea prin intermediul mecanismelor de raportare stabilite.
 6. Lucrătorii umanitari sunt obligați să creeze și să mențină un mediu în care se previne exploatarea și abuzul sexual și se promovează aplicarea prevederilor privind PEAS din prezentul Cod de Conduită, din Politica de Prevenire a PEAS, din Manualul de Proceduri Interne al Asociației și din Regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale oferite. Managerii de la toate nivelurile au importante responsabilități pentru sprijinirea și dezvoltarea unor sisteme care mențin acest mediu.
Standardul de Conduită

ASOCIAȚIA ALTERNATIVE SOCIALE asigură un cadru de muncă sigur pentru toți angajații. Membrii organizației, angajații și voluntarii sunt responsabili pentru menținerea unui loc de muncă sigur și demn, fără exploatare și abuz sexual.

 • Exploatare sexuală” reprezintă orice abuz efectiv sau tentativă de abuz de poziție de vulnerabilitate, de diferență de putere sau de încredere, în scopuri sexuale, care include, dar nu se limitează la profit pecuniar, social sau politic de pe urma exploatării sexuale a altei persoane.
 • Abuz sexual” reprezintă o intruziune reală sau o amenințare de intruziune fizică de natură sexuală, prin forță sau în condiții inegale și coercitive.
 • Hărțuire sexuală este orice formă de conduită verbală, nonverbală sau fizică de natură sexuală, cu scopul sau cu efectul violării demnității unei persoane, în special atunci când se creează un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau jignitor.

ASOCIAȚIA ALTERNATIVE SOCIALE interzice orice alte tipuri de comportamente de natură sexuală sau cu implicații sexuale ce pot jigni, leza demnitatea sau da naștere unor sentimente de nesiguranță printre membri, angajați, voluntari sau beneficiari. Sunt interzise comportamente precum glumele cu tentă sexuală, comentariile cu aluzii sexuale, accesarea unor site-uri cu imagini sexuale, schimbul electronic de astfel de materiale, orice conduită sau comportament care să lezeze demnitatea unei persoane.

Obligația de a Raporta

Organizația pune la dispoziție întregului personal/voluntari mai multe canale anonime de raportare a suspiciunilor sau situațiilor de abuz și exploatare sexuală:

 • adresa de email: PEAS@alternativesociale.ro.
 • cutiile marcate cu inscripția: ”Reclamații și sesizări PEAS” aflate în sediul și punctele de lucru ale Asociației Alternative Sociale.
 • Sesizări și plângeri pot fi adresate și direct persoanei desemnate ca Focal Point PEAS al Asociației.

 

Semnalarea unor astfel de cazuri se poate face sub protecția anonimatului.

Organizația are o procedură internă de verificare a fiecărei raportări privind abuzul și exploatarea sexuală iar atunci când este nevoie, organizația dispune de o procedură privind asistența și referirea victimelor abuzului și exploatării sexuale.

De asemenea, în condițiile legii, organizația va notifica autoritățile competente privind cazurile de abuz și exploatare.

Fiecare angajat/voluntar al organizației are obligația de a raporta suspiciuni sau situații de abuz și exploatare sexuală la care este martor, folosind canalele de raportare din interiorul organizației.

Data intrării în vigoare: 14.02.2023.

Data revizuirii obligatorii: 14.02.2023.

Aprobată prin Hotărârea nr. 2 din data de 14.02.2023 a Consiliului Director al Asociației Alternative Sociale