Justiție

În perioada 1997–2001 am implementat proiectul „Centrul Experimental de Probațiune Iași” cu asistență tehnică din partea Centrului de Probațiune din Cambridge. Între anii 2000-2004 am contribuit la dezvoltarea Instanțelor pentru Minori în orașele Iași, Hîrlău, Pașcani și Răducăneni. Începând cu anul 2006 am participat cu activități specifice la optimizarea și creșterea transparenței sistemului de justiție din România și prevenirea corupției.

Din anul 1997 până în 2003 am lucrat pentru reintegrarea socială a foștilor deținuți. Peste 200 de persoane au participat la activități educative, de orientare vocațională și la cursuri de calificare încă din perioada de detenție, beneficiind totodată și de sprijin material pentru începerea unei afaceri post-detenție pe baza meseriei în care au fost calificați.

Din anul 1997 desfășurăm seminarii de formare pentru polițiști, procurori, judecători, personal penitenciar, psihologi și asistenți sociali pe următoarele teme: prevenirea delincvenței juvenile, formarea purtătorului de cuvânt magsitrat în relațiile cu mass-media, deontologia profesiei de magistrat și a celei de polițist, elemente de advocacy, audierea copilului în proceduri judiciare, managementul operațional, prevenirea și combaterea corupției, evaluarea psihosocială a victimelor infracțiunilor și managementul sistemului judiciar.

Lucrările publicate de Alternative Sociale în acest domeniu sunt:
„Deontologia polițistului. Mod de prevenire a corupției” (2010)
„Relația polițistului cu mass-media” (2009)
„Elemente de sustenabilitate pentru organizațiile de magistrați” (2009)
„Elemente de management aplicate activității din poliție” (2009)
„Ghid de audiere a copilului în proceduri judiciare” (2009)
„Protecția victimelor” (2009)
„Elemente de sustenabilitate pentru organizațiile de magistrați” (2009)
„Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane” (2008)
„Elemente de management judiciar” (2007)
„General și particular în formarea purtătorului de cuvânt magistrat” (2007)
„Ghid de educație nonformală pentru persoanele aflate în detenție” (2006)
„Ghid de informare în domeniul traficului de persoane. Prevenire, combatere, asistența victimelor” (2006)
„Ghidul de practici instituționale în instrumentarea cauzelor cu minori” (2005)
„Traficul de ființe umane. Infractor. Victimă. Infracțiune” (2005)
„Audit privind inițiativa de reintegrare în muncă a foștilor deținuți în municipiul Iași” (2002)

În domeniul justiției

Proiecte

Specialiști formați

Publicații (titluri)

Beneficiari de servicii

Proiecte

Schimb de experiență România – Norvegia pe tema copiilor cu părinți deținuți
Optimizarea managementului şi creşterea transparenţei sistemului de justiţie din România
Promovarea integrităţii magistraţilor şi creşterii încrederii publicului în sistemul de justiţie
Centrul Experimental de Probaţiune Iaşi
Probaţiunea în România, de la experiment la principii fundamentale şi metodologie de lucru – Seminar
Training pentru consilierii de probaţiune în Centrul de Probaţiune din Cambridge
Securitate publică sau delincvenţă juvenilă
Centrul specializat de zi pentru resocializarea copilului predelincvent şi delincvent provenit din familii defavorizate social (partener)
Reeducarea şi reinserţia socială a minorilor delincvenţi de etnie roma din Centrul de Primire Minori Iaşi
Minorii şi tinerii delincvenţi – pe un nou drum al reabilitării
Instanţa pentru Minori Iaşi
Instanţa pentru Minori – Extindere la nivelul judeţului Iaşi (Paşcani, Hârlău, Răducăneni)
Instanţa pentru Minori în oraşele Vaslui şi Botoşani
Dezvoltarea sectorului de evaluări psihologice pentru victimele infracţiunilor
Colaborarea previne discriminarea (partener)
Dezvoltarea măsurilor alternative la detenţie pentru minori (partener)
Dezvoltarea politicii penale privind executarea muncii în folosul comunităţii în România (partener)
Parteneriat social pentru reintegrarea deţinuţilor – Comunitate terapeutică (partener)
Iniţiativă de reintegrare prin muncă a foştilor deţinuţi
Educaţia în penitenciar: realităţi, practici şi colaborări pentru educaţia în penitenciarele europene (partener)
Dezvoltarea democraţiei participative prin munca în folosul comunităţii (partener)
Crearea unei practici unitare la nivelul Curţii de Apel Iaşi pentru judecarea cauzelor privind traficul de persoane (partener)
Un nou drum pentru minorii din penitenciar
O şansă pentru tinerii eliberaţi din penitenciar
Familia persoanei private de libertate într-un nou orizont al integrării
Audit privind fenomenul delincvenței juvenile în municipiul Iași
Copii cu părinți aflați în detenție, intervenție pentru atenuarea consecințelor negative și îmbunătățirea stării mentale
Crearea de practică unitară la nivelul Curţii de Apel Iaşi în judecarea cauzelor privind traficul de fiinţe umane
Creşterea eficienţei activităţii asociaţiilor de magistrați
Bună practică în prevenirea şi combaterea corupţiei

Impact