Viziune

O lume în care drepturile omului sunt respectate.

Misiune

AAS acţionează pentru apărarea şi promovarea drepturilor omului prin activităţi de prevenire, asistenţă, formare, cercetare şi advocacy.

Obiective:

Promovarea și apărarea drepturilor omului
Monitorizarea aplicării și respectării drepturilor omului în România conform legislației naționale și internaționale în domeniu
Asistența persoanelor aflate în dificultate
Optimizarea abilităților profesionale ale specialiștilor cu atribuții în promovarea și apărarea drepturilor omului
Dezvoltarea comunitară, informarea și implicarea comunității în activitățile desfășurate de asociație
Cercetarea fenomenelor psihosociale
Analiza legislativă în domeniul promovării și apărării drepturilor omului și propuneri de lege ferenda în vederea eficientizării activității legislative
Activități de cercetare, lobby și advocacy în domeniul drepturilor omului
Oferirea de consultanță pentru instituții publice și private
Formarea, educarea, sensibilizarea, influențarea opiniei publice în legătură cu apărarea și promovarea drepturilor omului
Promovarea statutului profesional al psihologului și asistentului social
Desfășurarea de activități de formare profesională a adulților conform legislației în vigoare

Principii:

Participare
Parteneriat
Profesionalism
Inovație – Creativitate
Respectarea diversității și a valorilor umane
Optimism
Responsabilitate
Transparență
Voluntariat
Demnitatea și bunăstarea socială pentru toate vârstele

Direcții de acțiune:

Promovarea și apărarea drepturilor omului
Prevenirea și combaterea fenomenului de trafic de ființe umane
Prevenirea și combaterea abuzului/neglijării asupra copilului
Prevenirea și combaterea încălcării drepturilor omului și a discriminării
Desfășurarea de activități de sprijin și asistență a persoanelor de vârsta a treia
Prevenirea recidivei
Prevenirea și combaterea violenței domestice
Prevenirea și combaterea exploatării prin muncă
Promovarea alternativelor non-custodiale
Creșterea securității publice
Prevenirea și combaterea efectelor negative ale migrației
Activități de educație și formare profesională
Activități de evaluare a competențelor profesionale
Promovarea voluntariatului
Dezvoltarea organizațională și comunitară
Prevenirea delicvenței juvenile
Întărirea capacității organizaționale a instituțiilor care acționează pentru apărarea și promovarea drepturilor omului
Activități de cercetare, lobby, advocacy în domeniul promovării și apărării drepturilor omului, precum și pentru prevenirea și combaterea încălcării drepturilor omului
Elaborarea și editarea de studii, materiale informative etc.
Acordarea de burse și granturi
Activități de adunare de fonduri pentru susținerea organizației și activități caritabile
Promovarea de noi servicii, proiecte pilot de asistență a persoanelor aflate în dificultate