Migrație

Din anul 2001 am oferit asistență psiho-socio-juridică pentru următoarele categorii de victime: ale traficului de persoane, copii în risc de exploatare prin muncă, copii rămași singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate, copii și familii revenite în țară după o experiență eșuată de migrație și resortisanți ai țărilor terțe.

Am fost prima organizație din Europa care a semnalat fenomenul copiilor lăsați singuri acasă, consecință a migrației pentru muncă a părinților. În 2005 am realizat primul studiu asupra copiilor separați de unul sau ambii părinți prin plecarea acestora la muncă în străinătate. Acest studiu a primit Premiul I la secțiunea „Educație și cercetare” din cadrul Galei societății civile din România, 2007.

Din anul 2003, acțiunile de advocacy desfășurate au inclus campanii de informare, prevenire și conștientizare, dezvoltarea unor coaliții și rețele regionale de combatere a traficului de persoane la nivelul regiunii Moldova, seminarii de formare cu profesioniști (psihologi, asistenți sociali, polițiști și reprezentanți ai autorităților locale) din România și din Republica Moldova. De asemenea, în 2008 am trimis Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse din România o propunere de lege ferenda pentru îmbunătățirea Ordinului 219 din 15 iunie 2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate.

Resurse web și publicații:

www.antitrafic.ro
www.singuracasa.ro
2020 – Raport „Prevenirea violenței de gen, identificarea victimelor violenței și protecția migranților din centrele de primire pentru solicitanții de azil și refugiați. Rolul instituțiilor din România” (click aici pentru descărcare)
„Metodologie de asistență psihosocială a copiilor remigranți” (2012)
„Metodologie de lucru în asistența victimelor traficului de persoane, copilului singur acasă ca urmare a migrației părinților pentru muncă și a copilului victimă a abuzului” (2012)
„Manual pentru profesioniștii care lucrează cu copiii singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în strainătate” (2009)
„Ghid pentru părinții care pleacă la muncă în străinătate” (2009)
„Traficul de persoane. Practici şi resurse pentru combatere şi colaborare” (2008)
„Working methodology social, psychological and juridical assistance for children left home alone as result of their parents going to work abroad” (2008)
„Metodologie de asistență socială, psihologică și juridică a copiilor rămași singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate” (2007)
„Ghid de informare în domeniul traficului de persoane. Combatere. Asistența victimelor” (2006)
„Practică unitară pentru instrumentarea cauzelor privind traficul de persoane” (2006)
„Metodologie de lucru în centrele de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane” (2005)

În domeniul migrației

Proiecte

Specialiști formați

Publicații (titluri)

Beneficiari de servicii

Proiecte

 

SWIM – Creșterea gradului de protecție împotriva violenței de gen pentru femeile migrante (SWIM – 777002)
Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale
Drepturile copilului în acțiune – cazul României
Servicii sociale directe pentru copiii singuri acasă din Iaşi
Copiii singuri acasă – O problemă care ne priveşte pe toţi!
Identificarea, intervenţia şi monitorizarea copiilor nesupravegheaţi ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate
Colaborare transfrontalieră interinstituțională pentru protecția drepturilor copiilor „singuri acasă”
Coaliţie împotriva traficului de femei şi campanie regională de conştientizare publică
Iniţiativa regională de susţinere a poziţiei femeii
Coaliţie regională de prevenire a traficului de fiinţe umane
Prevenirea și combaterea exploatării prin muncă, a exploatării sexuale şi a traficului de copii
Diminuarea exploatării sexuale, exploatării prin muncă şi a traficului de copii prin orientare privind cariera şi Campanie de conştientizare publică
Construirea de reţele de informare pentru instituţiile care lucrează în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane
Centre de Tineret pentru reducerea vulnerabilităţii la trafic şi reintegrarea copiilor victime ale traficului în Bucureşti şi trei judeţe selectate (Iaşi, Botoşani şi Giurgiu)
Promovarea democraţiei prin activităţi de combatere a exploatării copilului prin muncă şi a traficului de copii
Campanie naţională de prevenire a traficului de fiinţe umane şi a consumului de droguri (partener)
Reducerea exploatării prin muncă, a exploatării sexuale şi a traficului de copii din comunităţi selectate din judeţul Botoşani, România
Reţeaua regională de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane
Metodologie de lucru pentru echipele inter-instituţionale şi pentru personalul din Centrele de Tranzit destinat copiilor victime ale traficului de persoane
Şcoală de vară pentru peer-educatori pentru promovarea participării copiilor la combaterea traficului de copii
Împreuna pentru copii lăsați acasă
Facilitarea cooperării și optimizării managementului teritoriului și al frontierei româno-moldoveneşti
Program de reabilitare şi asistare psiho-socială a victimelor traficului de fiinţe umane
Centrul de asistenţă şi adăpost pentru victimele traficului de fiinţe umane
Program de repatriere și asistare a victimelor traficului de persoane
Rețea de centre de informare și consiliere pentru resortisanți ai unor țări terțe
Transferarea experienţei de lucru cu victimele traficului de fiinţe umane acumulată de Asociaţia Alternative Sociale către instituţiile abilitate
Un parteneriat eficient – o frontieră mai sigură!
Seminarul tehnic de promovare a Metodologiei de asistenţă socială, psihologică şi juridică a copiilor rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate
Combaterea efectelor negative ale migraţiei în rândul copiilor şi al bătrânilor de acasă
Victimele traficului de ființe umane în Europa: problematica resortisanților țărilor terțe

Impact