Economie socială

Între anii 2011-2013 Alternative Sociale a coordonat proiectul „Modelul economiei sociale în România” care a avut următorii parteneri: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași și Academia de Studii Economice din București. Începând cu anul 2011 este disponibil Centrul de Resurse în Economia Socială (www.profitpentruoameni.ro).

Din anul 2011 edităm Revista de Economie Socială, publicație bilingvă indexată în Proquest-Ulrich, Proquest Central, Ebsco, CEEOL, IndexCopernicus, DOAJ și SCIPIO. Revista încurajează abordări inovatoare inter și transdisciplinare pentru dezvoltarea economiei sociale, reunind perspective teoretice din mediul academic și de cercetare cu perspectivele practice ale organizațiilor profit și non-profit, ale experților din întreprinderile sociale și administrație.

În domeniul economiei sociale

Beneficiari ai CRES

Formatori în economie socială

Numere ale Revistei (JSE)

Beneficiari de formare

Impact