Studii și cercetări

2020 – Raport „Prevenirea violenței de gen, identificarea victimelor violenței și protecția migranților din centrele de primire pentru solicitanții de azil și refugiați. Rolul instituțiilor din România” (click aici pentru descărcare).
2016 – Raport de evaluare a programului de management al furiei și dezvoltarea comportamentelor prosociale la copiii din centrele rezidențiale (disponibil aici)
2015 – RAPORT DE RECOMANDĂRI privind reducerea vulnerabilităţii resortisanţilor ţărilor terţe la traficul de fiinţe umane (în contextul României şi al Uniunii Europene)
2013 – „Copiii cu părinții aflați în detenție, intervenție pentru atenuarea consecințelor negative și îmbunătățirea stării de sănătate mintală”, studiu desfășurat într-un consortium alcătuit din Universitata Huddersfield și Partners for Prisoners Support Group (UK); Universitatea Tehnologică din Dresda și Treffpunkt e.V. (Germany) și Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”
2012 – „Remigrația copiilor români 2008 – 2012”
2011 – „ONG-urile ieşene. Realitate şi potenţial în dezvoltarea locală. Raport de cercetare”
2010 – „Analiză privind sistemul de justiție pentru copii din România”
2008 – „Analiză la nivel național asupra fenomenului copiilor rămași acasă prin plecarea părinților la muncă în străinătate”, studiu realizat cu sprijinul financiar al UNICEF România.
2007 – „Studiu privind exploatarea copilului prin munci periculoase în agricultură și alte forme grave de exploatare prin muncă a copilului, pe raza județului Iași”
2006 – „SINGUR ACASĂ! Studiu efectuat în zona Iași asupra copiilor separați de unul sau ambii părinti prin plecarea acestora la muncă în străinătate”
2002 – „Audit privind inițiativa de reintegrare în muncă a foștilor deținuți în municipiul Iași”