Cum donezi

Direcționează 3.5% din impozitul anual către Alternative Sociale

Conform Codului Fiscal contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcționeze 3,5% din impozitul pe veniturile obținute în anul precedent către o entitate nonprofit. Această opțiune nu vă costă nimic, iar dacă nu o folosiți, suma respectivă revine statului. Cum poți direcționa 3,5% către Alternative Sociale?

Dacă sunteți salariat(ă): completați „Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” – pe care îl puteți descărca de aici. Depuneţi (prin poștă, electronic sau personal) formularul până la data de 25 mai 2024 la administrația financiară de care aparțineți.

Daca aveți (și) venituri din alte surse (profesii liberale, PFA etc.): completați „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” pe care îl puteți descărca de aici. Depuneţi (prin poștă, electronic sau personal) formularul până la data de 25 mai 2024 la administrația financiară de care aparțineți.

Datele Asociației Alternative Sociale sunt deja completate în formularele 230 și în „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” menționate anterior. Suma pe care o reprezintă 3,5% din impozitul dumneavoastră va fi calculată de către administrația financiară.

Direcționează 20% din impozitul pe profit/venit datorat statului către Alternative Sociale!

20% din impozitul pe profit al companiilor poate fi redirecţionat către un ONG care susține o cauză socială. Acest tip de sponsorizare nu presupune cheltuieli suplimentare și nu afectează profitul net al companiei.

Sponsorizarea se poate face ORICÂND ÎN TIMPUL ANULUI, trimestrial și se deduce din impozitul pe profit al acestuia, dacă plata sumei sponsorizate se realizează pe parcursul respectivului trimestru.

Astfel, poți direcționa 20% din impozitul pe profit în 3 pași simpli.

1. Descarcă contractul de sponsorizare. 2. Completează-l cu datele firmei și trimite-l la adresa office@alternativesociale.ro 3. Noi îl imprimăm în 2 exemplare, îl semnăm, ștampilăm şi îl expediem la adresa indicată în contract.

De asemenea, pentru anul financiar 2023 vă puteți implica și după data de 31 Decembrie 2023 în susținerea proiectelor noastre. În termen de cel mult 6 luni de la depunerea declarației anuale de impozit pe profit, ne puteți redirecționa 20 % din impozitul pe profit sau pe venit, după caz, prin „CONTRACT DE SPONSORIZARE“ și prin depunerea la ANAF a DECLARAȚIEI 177.

Care este baza legală de calcul a impozitului pe profit direcționat de către companii?

Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

1. Este în limita a 7.5 ‰ (la mie)  din cifra de afaceri;
2. Nu depășește mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Extras din Codul Fiscal, Titlul 2, Cap. II, articolul 25, alineatul (4), litera i).

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Asociația Alternative Sociale este furnizor de servicii sociale acreditat și este înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult.

Extras din ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 25/2018 din 29 martie 2018.

Modul de calcul se regăsește în normele metodologice pe care le poți consulta aici.