Alternative Sociale furnizează servicii sociale refugiaților din Ucraina cu sprijinul FONSS

Asociația Alternative Sociale implementează în perioada 01 aprilie-31 decembrie 2022 proiectul „Asistență umanitară pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina”, cu sprijinul financiar al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS.

Proiectul își propune să crească reziliența refugiaților ucraineni prin oferirea de servicii psihosociale atât persoanelor refugiate din Ucraina care se află în Centrul de Asistență Umanitară și Socială pentru Refugiați CTR Nicolina, cât și refugiaților din comunitate. De asemenea, proiectul va contribui la consolidarea capacității Alternative Sociale prin formarea personalului pe teme specifice, achizionarea/reparații ale unor echipamente esențiale în implementarea de serviciii etc.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Dezvoltarea unui instrument de evaluare rapidă care va fi aplicat unui număr de 300 de persoane refugiate din Ucraina ce vor ajunge în Centrul CTR Nicolina, până la finalul proiectului.
– Creșterea rezilienței sociale a 60 de beneficiari ucraineni din cei 300 care vor ajunge în Centrul CTR Nicolina prin oferirea serviciilor de asistență socială și psihologică, până la finalul proiectului.
– Facilitarea accesului la servicii a 40 de refugiați localizați în comunitate până la finalul proiectului;
– Reducerea vulnerabilității a unui număr de 100 de refugiați ucraineni prin oferirea unui ajutor material cu scopul acoperirii nevoilor de bază.
– Creșterea capacității AAS de a furniza servicii de asistență pentru refugiați dar și pentru alte categorii de persoane vulnerabile.

FONSS a fost una dintre primele organizații care ne-au sprijinit în efortul nostru de a asista refugiații ucraineni sosiți în Iași. Proiectul presupune, pe lângă activitatea de asistență în sine, un efort important de adaptare a abordărilor noastre, a instrumentelor specifice asistentului social, pentru a putea răspunde atât numărului mare de persoane ale căror nevoie trebuie evaluate într-un interval scurt de timp, cât și pentru a fi eficienți în acordarea sprijinului de care refugiații ucraineni au nevoie.

Alexandru Gulei

Director Executiv, Asociația Alternative Sociale

Principalele activități:

– Realizarea evaluării rapide a 300 de refugiați ucraineni ce vor ajunge în Centrul CTR Nicolina;
– Acordarea de serviciilor de asistență psihosocială pentru 100 de refugiați ucraineni din Centrul CTR Nicolina și comunitate;
– Oferirea unui sprijin material pentru 100 de beneficiari (refugiați ucraineni).

Proiectul este derulat de Asociația Alternative Sociale în parteneriat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS care asigură și finanțarea. Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziția FONSS sau a finanțatorilor FONSS.

@FONSS

@centruldeurgentesociale

Eveniment de apreciere pentru voluntarii elevi ai proiectului STAR

37 de elevi voluntari în cadrul proiectului STAR au primit certificate de aprecierea pentru activitatea

Eveniment de apreciere pentru voluntarii elevi ai proiectului STAR

Pentru mine voluntariatul a fost o experiență foarte frumoasă pe care aș mai repeta-o. Mi-a făcut plăcere să cunosc ceilalți voluntari, cât și pe cei care ne-au coordonat! A fost una dintre experiențele de la care am învățat cum să fiu mai responsabilă, sociabilă, răbdătoare, inventivă chiar. Au fost proiecte foarte frumoase organizate la centru, foarte bine gândite! Mi-ar plăcea să particip și în viitor la astfel de activități!

Georgiana

Voluntar STAR, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”

Vineri, 24 iunie, elevii voluntari STAR, cu susținerea voluntarilor AAS, au implementat primele proiecte concepute chiar de ei. Este vorba de activități în cadrul unei campanii de combatere a bullying-ului care au inclus postarea de mesaje, flash mob în cadrul evenimentului „Flori de IE în Ziua de SânzIEne”, jocuri pe echipe cu participarea elevilor și profesorilor având ca finalitate descoperirea și promovarea unor mesaje referitoare la combaterea violenței și a discriminării.

Tot în cadrul acestui eveniment a avut loc și premierea elevilor și profesorilor voluntari care, de la începutul anului și pana în prezent, s-au implicat în activitatile desfășurate la Centrul de voluntariat, oferind timpul, energia și entuziasmul necesare formarii de abilitati si implementari de proiecte.

Mulțumim doamnelor profesoare voluntare STAR Ioana Stoica, Nicoleta Scripcaru și Luminița Vlad pentru implicarea și sprijinul acordat în desfășurarea activităților centrului de voluntariat STAR.

Mulțumim și doamnelor director Liana Dolores Voinea și Irina Savin pentru colaborare și ne exprimăm aprecierea pentru preocuparea constantă de a crea oportunități de dezvoltare pentru elevii colegiului „Ioan C. Ștefănescu”.

„Școală pentru Tineri Activi și Responsabili (STAR)” este un proiect finanțat de Primăria Municipiului Iași și implementat de Asociația Alternative Sociale în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, Iaşi.

Formare pentru echipa de voluntari ai AAS pentru implementarea proiectului STAR

Alternative Sociale și Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” implementează în perioada octombrie 2021 – iulie 2022 proiectul „Școală pentru Tineri Activi și Responsabil” (STAR), finanțat de Primăria Municipiului Iași. Activitățile vor fi implementate cu sprijinul voluntarilor AAS precum și al unei echipe de voluntari elevi și cadre didactice ai colegiului.

În cadrul proiectului STAR o activitate pregătitoare importantă se referă la dezvoltarea de abilități pentru voluntarii AAS în domeniile în care aceștia vor fi implicați, precum: formarea și orientarea elevilor voluntari în dezvoltarea și implementarea de proiecte sociale, educaționale și de dezvoltare personală, implementarea la clasă de activități de orientare în carieră, sprijinirea activității de asistență psihosocială a 30 de elevi vulnerabili, susținerea echipei de management în administrarea proiectului STAR.

Eu simt entuziasm, nerăbdare şi curiozitate în privința proiectului. Cred că prin intermediul acestor activitați pe care le vom face cu elevii, le vom oferi răspunsuri la întrebările pe care le au sau pe care le vor avea, şi îi vom încuraja să își dorească un viitor mai bun pentru ei. 😇

Anca

Voluntar AAS

Pentru înțelegerea vulnerabilităților grupurilor de tineri aflați în risc de abandon școlar cu care membrii echipei proiectului și voluntarii vor interacționa, formatorii au realizat o prezentare a situației copiilor singuri acasă, respectiv a copiilor remigranți, a impactului divorțului și a detenției părinților asupra copiilor, punându-se accentul asupra nevoilor acestora.

Am un sentiment de îngrijorare în privința activităților deoarece nu știu cum va fi și dacă mă voi descurca cu elevii, dar sunt în același timp fericită și încântată de idee și abia aștept să începem. 🥰

Sandra

Voluntar AAS

Pentru ca viziunea voluntarilor asupra intervenției în cazul acestor copii să fie cât mai integrantă, a fost prezentată și teoria rezilienței, iar ca parte practică, voluntarii au identificat, prin intermediul unui exercițiu de muncă în echipă, care sunt factorii protectivi, respectiv factorii de risc ai acestor categorii de copii.

Este important să avem răbdare și putere de convingere pentru copii. Activiățile pe care le vom realiza vor fi utile atât pentru noi, voluntarii, dar și pentru copii și familiile lor. Pe toate acestea le văd ca un cumul de experiențe din care toată lumea are de învățat câte ceva. Simt doar entuziasm și motivare!

Iustina

Voluntar AAS

Voluntarii au avut oportunitatea de a vedea și înțelege cum se va desfășura fiecare curs de orientare în carieră la clasă. S-a pus accentul asupra celor 3 teme ce urmează a fi predate de aceștia, respectiv: viața și cariera, autocunoaștere și promovare personală, managementul resurselor personale.

Abia aștept să începem aceste activități. Sunt mai mult decât sigură că atât noi, cât și elevii, vom avea cu siguranță câte ceva de învățat.

Livia

Voluntar AAS

Pentru a dezvolta deprinderile voluntarilor asociației în ceea ce privește crearea conținutului și structurarea unei teme de formare de abilități, acestora li s-a oferit posibilitatea de a gândi și planifica una dintre temele care vor fi abordate în cadrul întâlnirilor ce vor avea loc la Centrul Multifuncțional. Astfel, voluntarilor li s-a acordat timpul necesar pentru a lucra individual, dar și în echipă, prin oferirea de sugestii și/sau feedback asupra structurii și conținutului temei. Pentru ca informațiile să fie accesibile tuturor, fiecare dintre voluntari și-a prezentat, în a doua jumătate a sesiunii, tema care i-a fost repartizată. Formatorii au putut oferi, astfel, sugestiile lor, iar ceilalți voluntari și-au putut forma o imagine clară asupra aspectelor necesare a fi urmărite în cadrul unui astfel de curs. S-au abordat teme precum: ,,Managementul proiectelor”, ,,Munca în echipă”, ,,Comunicare”, ,,Managementul timpului” etc.

Cred că acest proiect ne va dezvolta pe noi, studenții, în comunicare și responsabilizare. Activitățile vor avea un impact destul de pozitiv asupra elevilor. Pentru mine este un lucru bun faptul că se încearcă dezvoltarea elevilor într-un sens care îi va ajuta și pe ei, dar și pe noi. Eu simt emoții, entuziasm, dar și un sentiment de frică, pentru că mă tem să nu dau greș, însă de asta suntem o echipă, să ne sprijinim unii pe alții.

Iulia

Voluntar AAS

Atenția a fost concentrată și pe calitatea interacțiunii cu voluntarii elevi. S-a urmărit identificarea și aplicarea unor activități de intercunoaștere, energizare, exerciții pentru extras idei de proiecte, activități structurate și nestructurate. S-a avut în vedere și situația actuală cauzată de pandemia de COVID-19, motiv pentru care s-au identificat și pus în practică, atât activități care pot fi desfășurate în format fizic, cât și activități care pot fi realizate și/sau în mediul online.

Urmează selectarea celor 21 de elevi voluntari (din 220 de aplicații primite!).

Consider că suntem tineri cu dorință mare de implicare. Ne vom aduce aportul în așa fel încât să putem produce măcar o mică schimbare în viziunea copiilor, atât în ceea ce privește prezentul, cât și viitorul lor.

Raluca

Voluntar AAS

Sunt fericită că vom face activități fizic cu elevii și ne vom dezvolta împreună cu aceștia. Sper că și ei vor fi la fel de încântați ca noi .

Elena

Voluntar AAS

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Școală pentru Tineri Activi și Responsabil” STAR, finanțat de Primăria Municipiului Iași.

#proiectulSTAR

Proiectul SWIM

În contextul unui număr imens de persoane forțate să migreze la nivel mondial, Europa face față în această perioadă celui mai mare flux migratoriu de după al doilea război mondial. Conform statisticilor UNHCR începând cu anul 2016 femeile și copiii reprezintă peste 60% din totalul migranților care ajung în Europa.

Femeile și fetele sunt mai expuse riscului de violență, trafic de persoane, exploatare, discriminare și abuz decât bărbații și băieții, mai ales atunci când sunt nevoite să călătorească singure.

Violența de gen (VdG) poate avea loc în diferite faze ale migrației: este adesea motivul pentru care persoanele migrează, poate apărea în timpul călătoriei și poate avea loc de asemenea după sosirea în Europa. Rapoartele și cercetările ilustrează modul în care riscurile nu scad în acest ultim caz și că femeile și fetele nu se simt în siguranță în centrele de urgență, de detenție sau de primire

Raportarea scăzută a violenței de gen este legată de lipsa de încredere a femeilor și fetelor în autorități, autoînvinovățirea, temerea de represalii, dar și de faptul că ele nu au acces la informații cu privire la drepturile pe care le au în fiecare stat membru al UE.

Proiectul SWIM – Safe Women in Migration (Femei migrante în siguranță) își propune să contribuie la protecția femeilor și fetelor migrante și/sau solicitante de azil victime ale violenței sau în risc de violență prin abordarea celor mai urgente nevoi ale acestora identificate în studii și cercetări și pe baza experienței partenerilor.

FORMAREA SPECIALIȘTILOR CARE INTRĂ ÎN CONTACT CU PERSOANELE MIGRANTE

prin dezvoltarea abilităților profesioniștilor de a identifica vulnerabilitățile fetelor și femeilor victime sau în risc de a deveni victime ale violenței și prin furnizarea de servicii de asistență într-o manieră care ține cont de specificul de gen și cultural.

Un pachet de training va fi realizat pentru formarea profesioniștilor și întărirea mecanismelor de protecție de la sosirea în țară la admiterea în centrele de primire.

ASIGURAREA ACCESULUI LA JUSTIȚIE ȘI LA ASISTENȚĂ PENTRU VICTIMELE VdG

prin creșterea conștientizării atribuțiilor diverselor instituții privind protecția împotriva VdG.

Femeile și fetele migrante vor participa la workshopuri și la întâlniri de conștientizare pentru a fi informate cu privire la drepturile lor: Directiva 2012/29/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 garantează accesul la justiție și asistență pentru toate victimele, indiferent de statutul legal al victimelor.

Materiale informative vor fi distribuite prin intermediul actorilor cheie relevanți: asociații de migranți, instituții și firme private, misiuni diplomatice.

DEZVOLTAREA/ÎMBUNĂTĂȚIREA MECANISMELOR DE REFERIRE ÎN SISTEMELE DE PRIMIRE DIN UE

prin completarea abordărilor utilizate cu perspectiva de gen în cadrul unei „Carte a UE pe probleme de gen”, produs al învățării reciproce și al schimbului de bune practici în rândul instituțiilor și organizațiilor publice și private relevante.

Parteneri

Proiectul (co-finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020) al Uniunii Europene) este implementat de un parteneriat alcătuit din 7 organizații din 5 țări europene:

– Fundația L’Albero della Vita (coordonator – https://www.alberodellavita.org/)
– Fundația ISMU (http://www.ismu.org/)
– France Terre d’Asile (http://www.france-terre-asile.org/)
– Crucea Roșie Italiană (https://www.cri.it/)
– Crucea Roșie Britanică (https://www.redcross.org.uk/)
– Crucea Roșie Suedeză (https://www.redcross.se/)
– Asociația Alternative Sociale (www.alternativesociale.ro).

Proiect co-finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020) al Uniunii Europene. Conținuturile exprimate în cadrul acestui articol reprezintă punctul de vedere al Asociației Alternative Sociale, care este unica responsabilă pentru opiniile exprimate. Comisia Europeană nu acceptă nici o responsabilitate pentru modul în care aceste informații sunt utilizate.

Materiale resursă realizate în cadrul proiectului

NOU! Raport „Prevenirea violenței de gen, identificarea victimelor violenței și protecția migranților din centrele de primire pentru solicitanții de azil și refugiați. Rolul instituțiilor din România” (click aici pentru descărcare).

„Carta UE pentru consolidarea protecției femeilor și fetelor din centrele de recepție pentru solicitanții de azil împotriva violenței de gen” (click pentru descărcare)

Afiș informații pentru victimele migrante ale violenței – Română (click pentru descărcare)

Fișă informativă studiu „SWIM – Femei migrante în siguranță. Întărirea protecției
pentru femeile migrante sau care solicită azil” (click aici pentru descărcare)

Program formare „Dezvoltarea capacității specialiștilor care lucrează direct cu persoanele migrante pentru prevenirea violenței de gen și asistența victimelor” (click aici pentru descărcare)

Copiii din centrele rezidențiale: de la risc la oportunități prosociale

Alternative Sociale în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași, au organizat la sfârșitul săptămânii trecute conferința de lansare a proiectului „Copiii din centrele rezidențiale: de la risc la oportunități sociale”.

Peste 60 de studenți prezenți la eveniment au avut ocazia să întâlnească profesioniști/specialiști din centrele rezidențiale pentru copii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași de la care au aflat despre experiențele profesionale și au primit răspunsuri la întrebările pe care le aveau.

„A fost o întâlnire foarte interesantă, în ideea că s-au abordat niște teme de o importanță majoră, pentru noi ca studenți și pentru noi ca viitori absolvenți ai acestei facultăți de asistență socială. Mi-au plăcut prezentările specialiștilor și faptul că am avut în față persoane care au într-adevăr de-a face cu sistemul de asistență socială, care chiar coordonează anumite Centre de Zi și de la care am aflat informații de care avem nevoie”, a spus un student în anul II, Asistență Socială, UAIC.

Copiii din centrele rezidențiale sunt consideraţi a fi un grup în risc deoarece majoritatea prezintă probleme de sănătate mintală cauzate de mediul familial din care au fost scoşi: tulburări de ataşament, de conduită, substimulare cognitivă şi de limbaj (Minnis et. al., 2006). Literatura de specialitate menționează și consecințe asociate cu măsura de plasament în cadrul unor centre: rezultate şcolare scăzute şi probleme de adaptare la nivel personal și social (Manso et. al., 2011) și risc de dezvoltare a unor comportamente delincvente de 2,5 ori mai mare decât în cazul copiilor plasați în asistență maternală (Reid & Barth,2000; Ryan et al., 2008).

„Aceste rezultate au stat la baza proiectului „Copiii din centrele rezidențiale: de la risc la oportunități prosociale” prin care Alternative Sociale și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și-au propus, pe de o parte, să formeze personalul centrelor rezidențiale ale DGASPC Iași (educatori și asistenți sociali) printr-un program de formare și mentorat și pe de altă parte cu copiii cu comportamente ,,problemă” din centrele respective cu vârste cuprinse între 10 şi 18 ani în cadrul unui program de grup vizând managementul furiei și dezvoltarea de comportamente prosociale”, a spus Liliana Foca, coordonator proiect.

Astfel, 164 de asistenți sociali și educatori, angajați ai DGASPC Iași, vor participa pe baza unui program de formare în lucru cu copii cu comportamente antisociale din centre rezidențiale pe tema „managementul furiei și dezvoltarea comportamentelor prosociale” structurat pe două categorii de vârste: 10-13/14-18 ani.

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a dezvoltat anumite servicii destinate acestei categorii de copii, avem un centru de plasament pentru copii care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal  și de asemenea un centru de zi pentru copii. Lucrăm și pe partea de prevenire și pe partea de intervenție și nu lucrăm doar cu copilul ci și cu familia. În ceea ce privește necesitatea și utilitatea unui program de management al furiei, este tocmai ca urmare a unei nevoi identificate de noi, dar și de Asociația Alternative Sociale, asociație care are o vastă experiență în lucrul cu copilul cu tulburări de comportament. Îmi amintesc că tot Asociația Alternative Sociale a realizat formarea personalului care lucrează acum în serviciul specializat pentru copilul cu comportament delicvent sau predelicvent. În momentul acesta, mi se pare vital un astfel de curs al unui asemenea proiect ”, a spus Elena Filiche, reprezentant DGASPC Iași.

160 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani din zece centre rezidențiale ale DGAPSC Iași, identificați ca manifestând comportamente delincvente, vor participa la programul de management al furiei și dezvoltarea comportamentelor prosociale structurat pe 12 ședințe care vor include teme ca: definirea și înțelegerea comportamentelor antisociale, recunoașterea tiparului de gândire de tip antisocial, învățarea autocontrolului și alternative prosociale de răspuns la nivel verbal și comportamental.

20 de copii care au urmat programul de management al furiei și dezvoltare de comportamente prosociale, împreună cu voluntarii Alternative Sociale, vor merge în vizită într-un cămin de bătrâni din Iași unde vor petrece timp cu vârstnicii. Această activitate îi va ajuta pe copii să exerseze empatia față de membrii comunității din care provin și, în același timp, să învețe din experiențele de viață ale vârstnicilor.

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Bugetul proiectului este de 74,905.53 CHF.

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului „Copiii din centrele rezidențiale: de la risc la oportunități prosociale” co-finanţat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă www.swiss-contribution.ro.