Asociația Alternative Sociale implementează în perioada 01 aprilie-31 decembrie 2022 proiectul „Asistență umanitară pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina”, cu sprijinul financiar al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS.

Proiectul își propune să crească reziliența refugiaților ucraineni prin oferirea de servicii psihosociale atât persoanelor refugiate din Ucraina care se află în Centrul de Asistență Umanitară și Socială pentru Refugiați CTR Nicolina, cât și refugiaților din comunitate. De asemenea, proiectul va contribui la consolidarea capacității Alternative Sociale prin formarea personalului pe teme specifice, achizionarea/reparații ale unor echipamente esențiale în implementarea de serviciii etc.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Dezvoltarea unui instrument de evaluare rapidă care va fi aplicat unui număr de 300 de persoane refugiate din Ucraina ce vor ajunge în Centrul CTR Nicolina, până la finalul proiectului.
– Creșterea rezilienței sociale a 60 de beneficiari ucraineni din cei 300 care vor ajunge în Centrul CTR Nicolina prin oferirea serviciilor de asistență socială și psihologică, până la finalul proiectului.
– Facilitarea accesului la servicii a 40 de refugiați localizați în comunitate până la finalul proiectului;
– Reducerea vulnerabilității a unui număr de 100 de refugiați ucraineni prin oferirea unui ajutor material cu scopul acoperirii nevoilor de bază.
– Creșterea capacității AAS de a furniza servicii de asistență pentru refugiați dar și pentru alte categorii de persoane vulnerabile.

FONSS a fost una dintre primele organizații care ne-au sprijinit în efortul nostru de a asista refugiații ucraineni sosiți în Iași. Proiectul presupune, pe lângă activitatea de asistență în sine, un efort important de adaptare a abordărilor noastre, a instrumentelor specifice asistentului social, pentru a putea răspunde atât numărului mare de persoane ale căror nevoie trebuie evaluate într-un interval scurt de timp, cât și pentru a fi eficienți în acordarea sprijinului de care refugiații ucraineni au nevoie.

Alexandru Gulei

Director Executiv, Asociația Alternative Sociale

Principalele activități:

– Realizarea evaluării rapide a 300 de refugiați ucraineni ce vor ajunge în Centrul CTR Nicolina;
– Acordarea de serviciilor de asistență psihosocială pentru 100 de refugiați ucraineni din Centrul CTR Nicolina și comunitate;
– Oferirea unui sprijin material pentru 100 de beneficiari (refugiați ucraineni).

Proiectul este derulat de Asociația Alternative Sociale în parteneriat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS care asigură și finanțarea. Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziția FONSS sau a finanțatorilor FONSS.

@FONSS

@centruldeurgentesociale