Alternative Sociale și Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” demarează un nou proiect ce urmărește să determine o mai mare implicare a tinerilor care învață în cadrul colegiului în ceea ce privește propria dezvoltare personală și profesională.

Proiectul „Școală pentru Tineri Activi și Responsabil” (STAR) este finanțat de Primăria Municipiului Iași și se desfășoară în perioada octombrie 2021 – iulie 2022.

La un prim nivel urmărim dezvoltarea stimularea elevilor colegiului și dezvoltarea capacității în vederea implicării acestora într-un program de voluntariat activ, în cadrul unui centru de tineret nou creat și amenajat prin proiect. Al doilea pilon al proiectului este reprezentat de investiția în dezvoltarea capacității tinerilor din cel mai mare colegiu tehnic existent în cartierul Bularga, Colegiul Tehnic I. C. Ștefănescu de a-și stabili obiective și priorități de carieră și de a le urma, prin activități de orientare în carieră la clasă și interacțiuni cu absolvenți de succes ai colegiului și viitori angajatori, în cadrul unei conferințe. Pentru 30 dintre tineri urmări dezvoltarea rezilienței pentru prevenirea abandonului școlar și planificarea unui viitor de succes prin servicii de asistență psihosocială.

Proiectul include de asemenea și activități care vizează creșterea vizibilității, transparenței și a eficienței asociației Alternative Sociale și a serviciilor oferite de aceasta în mediul online, prin oferirea de resurse utile (studii, metodologii de lucru etc.) și prin  facilitarea accesării serviciilor oferite de către beneficiari, de către alți specialiști și de alte persoane interesate, cum ar profesori sau reprezentanți ai diferitelor instituții publice private sau de stat precum și dezvoltarea capacității voluntarilor asociației în ceea ce privește lucrul cu copiii și tinerii vulnerabili.