„Furia este o simplă emoție, e normală, trebuie doar să o acceptăm și să o controlăm…”, Teodora Bejan, educator

164 de educatori și asistenți sociali din 10 centre rezidențiale din județul Iași sunt formați în perioada septembrie-noiembrie, de către specialiștii Alternative Sociale, pe baza unui program de lucru cu copiii cu comportamente antisociale. Activitatea face parte din cadrul proiectului „Copiii din centrele rezidențiale: de la risc la oportunități prosociale” implementat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

Aceste seminarii de formare au la bază programul „Furia este doar o emoție! Exprim-o într-un mod sănătos!”, un program educativ conceput de către specialiștii Alternative Sociale pentru lucrul cu copiii din centrele rezidențiale. În această săptămână s-a încheiat cel de-al patrulea curs dintr-o serie de opt.

În primă fază, participanții sunt neîncrezători, sceptici în aplicarea tehnicilor, însă pe parcursul seminarului, aceștia s-au arătat implicați și dornici de a pune în practică ce au învățat. Unii dintre aceștia ne-au mărturisit că nu au pregătire pe managementul furiei dar sunt interesați să acumuleze noi cunoștințe  și, mai ales, tehnici si metode de lucru pentru a le aplica, adică exact ceea ce oferă acest seminar de formare.

Nicoleta Ungurianu

Formator și asistent social, Alternative Sociale

Până acum, cei 83 de educatori și asistenții sociali care au fost prezenți la formări s-au arătat încântați de aceste cursuri și spun că nu au mai fost instruiți în lucrul cu copiii care se afla în centrele rezidențiale.

Mi s-a părut foarte interesant și extrem de necesar tot seminarul, dar în mod special jocul de rol, iar noi ca adulți eram duși de val și chiar uneori nu ne puteam controla emoțiile. Furia este o simplă emoție, e normală, trebuie doar să o acceptăm și să o controlăm. Este singurul seminar de acest fel la care am participat, de când sunt angajată în cadrul centrului,  iar ceea ce mă bucură este faptul ca putem să-l punem în practică. Sunt convinsă că programul va avea rezultate pozitive la finalul aplicării.

Teodora Bejan

Educator, Complexul de servicii Mihail Sadoveanu, Pașcani

După finalizarea celor 8 sesiuni de formare, 160 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani din zece centre rezidențiale ale DGAPSC Iași, identificați ca manifestând comportamente (pre)delincvente, vor participa la programul de management al furiei și dezvoltarea comportamentelor prosociale structurat pe 12 ședințe.

Materialul a fost realizat în cadrul proiectului „Copiii din centrele rezidențiale: de la risc la oportunități prosociale” co-finanţat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elveţiano-Român, vă invităm să vizitaţi http://www.swiss-contribution.ro şi www.swiss-contribution.admin.ch/romania.

 

Proiect al copiilor de azi pentru adulții de mâine, lansat cu sprijinul Primăriei Iași

Alternative Sociale a lansat oficial astăzi, în Sala Mare a Primăriei Muncipiului Iași, proiectul „Împreună pentru copii” care se desfășoară în parteneriat cu școlile gimnaziale ,,Ion Simionescu” şi ,,Alecu Russo” din oraşul Iaşi  și este finanțat de Primăria Muncipiului Iași.

Rezultate așteptate de la proiect:

  • 80 de copii separaţi sau în risc de separare de părinţi vor primi servicii de suport și vor fi sprijiniți pentru a-și dezvolta abilităţile de viaţă independentă;
  • 100 de elevi vor fi implicați în activități de orientare în carieră;
  • 20 de copii aflați în risc major vor fi asistați pentru depășirea perioadei de criză.

Principalele activități pe care dorim să le desfășurăm urmăresc dezvoltarea abilităților de viață independentă a copiilor, de orientarea în carieră a acestora; nu în ultimul rând vom oferi asistență socială directă unora dintre ei care se află în situație de vulnerabilitate deosebită. Vreau să aduc în atenție faptul că acest proiect abordează nevoi identificate atât de specialiștii Alternative Sociale în teren, în lucrul direct cu beneficiarii, cu părinții beneficiarilor cât și de cadrele didactice din școlile partenere.

Nicoleta Ungurianu

Asistent social/ manager de proiect, Alternative Sociale

Proiectul „Împreună pentru copii” se desfășoară  pe o perioadă de 12 luni și beneficiază de o finanțare în valoare de 81.504 lei din partea Primăriei Municipiului Iași și de o cofinanțare în valoare de 9.056 lei asigurată de Alternative Sociale.

A fost o întâlnire interesantă cu cei de la Alternative Sociale pe tema unui proiect în urma căruia vor beneficia în principal copiii. Avem nevoie de astfel de proiecte, Primăria Municipiului Iași susține astfel de proiecte, așa cum ați văzut și pe parcursul anului 2016 și sunt convins că pentru anul viitor suma cu care va contribui primăria pentru proiecte de natură socială, mai ales pentru copii va fi mai mare.

Radu Botez

Viceprimar, Primăria Municipiului Iași

Proiectul are ca beneficiari copiii separați de părinții la muncă în străinătate, copiii remigranți cât și copiii care au unul sau ambii părinți în detenție.

Principalele probleme cu care se confruntă acești copii sunt de ordin psihologic (sentimente de abandon, anxietate, depresie și alte probleme emoționale); școlar (scade interesul pentru activitățile școlare și prin urmare rezultatele școlare, corigențe și reptenții etc.);  comportamental (crește agresivitatea, devianța/delincvența).

Dr. Cătălin Luca

Director executiv, Alternative Sociale

Proiectul reprezintă o continuare firească a unor colaborări foarte bune cu școlile gimnaziale ,,Ion Simionescu” şi ,,Alecu Russo” din oraşul Iaşi, mai ales că aici întâlnim numeroși elevi aflați în situații de risc.

Școala Gimnazială ,,Ion Simionescu” este beneficiar al acestui proiect, copiii de aici având nevoie de asemenea activități deoarece sprijină evoluția, formarea lor intelectuală și integrarea armonioasa a acestora în societate. Și asta pentru că există mulți copii afectați de migrație, cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, copii remigranți, iar prin formarea unor centre de tineret se vine în sprijinul lor prin acțiuni de consiliere, prin activități de suport emoțional și prin ajutor la teme. Cu Asociația Alternative Sociale avem o colaborare îndelungată și încununată cu succes în cadrul altor proiecte având ca grup țintă copiii afectați de migrație.

Nicoleta Prepeliță

Director adjunct, Școala Gimnazială ,,Ion Simionescu”

Încă din anul 2004, Alternative Sociale activează pentru diminuarea efectelor negative asupra copiilor generate de migrația  părinților. Până în acest moment am asistat peste 2500 de copii singuri acasă, aflați în risc.

Conform datelor furnizate de către Ministerul Educației, în anul 2016, în județul Iași sunt peste 14.000 de copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.

Ce pot face jurnaliștii pentru reintegrarea în comunitate a foștilor deținuți?

Ce pot face jurnaliștii pentru reintegrarea în comunitate a foștilor deținuți? Acesta a fost subiectul primului workshop gratuit din zona Moldovei, care a avut loc vineri, 09 septembrie 2016, dedicat consultării reprezentanților mass-media privind optimizarea practicii în acest domeniu și sensibilizarea opiniei publice.

Deținuții se întorc după liberare acasă, în comunitatea din care au provenit. De aceea, reintegrarea lor este în folosul tuturor și toți putem contribui, în primul rând prin informare. Alternative Sociale a realizat workshopul cu titlul «Ce pot face jurnaliștii pentru reintegrarea în comunitate a foștilor deținuți?» din necesitatea abordării mass-mediei ca un actor important în conturarea opiniei publice privind situația foștilor deținuți și implicit în creșterea șanselor de reintegrare în comunitate prin promovarea unui mesaj nondiscriminativ în media locală.

Gheorghe Pascaru

Sociolog , Alternative Sociale

În cadrul workshop-ului au fost dezbătute aspecte legate de discriminare, grupuri vulnerabile, profilul deținutului și practica eforturilor de reintegrare în comunitate. Informarea și conștientizarea jurnaliștilor privind reintegrarea deținuților este astfel o acțiune complementară importantă a muncii autorităților locale și instituțiilor județene relevante.

Având în vedere faptul că la acest workshop au fost invitați să participe reprezentanți ai mass-mediei locale, consider că este o activitate ce vine în sprijinul reintegrării în societate a foștilor deținuți, întrucât mass-media este un formator de opinie, poate transmite societății civile problematica reintegrării în sânul societății, a celor care la un moment dat au săvârșit fapte reprobabile și doar cu sprijinul societății aceștia pot fi sprijiniți și reintegrați.

Gabriela Topolniceanu

Purtător de cuvânt , Penitenciarul Iași.

Printre recomandările transmise jurnaliștilor la workshop, de către specialiștii Alternative Sociale și reprezentanții Penitenciarului putem aminti:

– Evitarea filmării/fotografierii copiilor în momentul arestării părinților acestora, chiar dacă nu vor difuza ulterior acele înregistrări/imagini

– Evitarea în materialele pe care le realizează jurnalistii, formulările pe care le folosesc ar putea provoca stigmatizarea copiilor cu părinți deținuți

– Contribuirea prin materialele pe care le realizează la sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele de natură psihologică, socială și educațională cu care se confruntă copiii cu părinți deținuți.

Această activitate face parte din proiectul cu titlul „Colaborarea previne discriminarea”, finanțat în cadrul apelului „COERENT” din cadrul Programului RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” coordonat de Penitenciarul Iași în parteneriat cu Alternative Sociale.

Proiect al copiilor de azi pentru adulții de mâine

Timp de două zile,  10 voluntari (profesori, studenţi şi psihologi) sunt instruiți de către specialiștii Alternative Sociale, în cadrul primului seminar cu privire la dezvoltarea abilităților de viață independentă pentru copiii separaţi sau în risc de separare de părinţi. Acesta face parte din noul proiect „Împreună pentru copii”, implementat de către Alternative Sociale în parteneriat cu școlile gimnaziale ,,Ion Simionescu” şi ,,Alecu Russo” din Iași și finanțat de Primăria Muncipiului Iași. Proiectul se desfășoară în perioada iulie 2016 – iunie 2017.

Instruirea voluntarilor presupune pregătirea lor pentru susținerea activităților atât în cadrul  a două Centre de Tineret cât și în afara acestora. Vorbim despre activităţi de dezvoltare a abilităților de viață independentă  și de socializare pentru 80 copii separați sau în risc de separare de părinți, activităţi de orientare în carieră pentru 100 de copii separați sau în risc de separare de părinți și colegii lor (din clasele V-VIII) și servicii de asistenţă socială pentru 20 de copii separați sau în risc de separare de părinți care prezintă probleme sociale deosebite din proiect.

Nicoleta Ungurianu

Coordonator de proiect

Cei 10 voluntari care participă la seminariile de formare, vor fi implicați mai apoi în activitățile proiectului care prevăd lucrul direct cu copii separați sau în risc de separare de părinți.

Personal sunt de părere că această activitate de formare ce aduce împreună profesioniști din domeniul social, cadre didactice și voluntari, în vederea susținerii procesului de formare și dezvoltare a abilităților de viață pentru copii, reprezintă o dovadă în plus că o societate funcțională se construiește. Este șansa mea de a mă forma ca om și de a dărui mai departe o șansă copiilor cu potențial, ce adesea sunt copiii din umbră a unei societăți «amețite». Este un proiect al copiilor de azi pentru adulții de mâine

Cristina Popescu

Voluntar

În cadrul seminarului, voluntarii primesc informații despre specificitatea copiilor vulnerabili și își formează abilități și atitudini necesare în activitățile ce urmează să le desfășoare cu aceștia.

Cursul mi s-a părut constructiv, interactiv și prezentat într-un format atractiv. Temele abordate pot fi folosite cu succes la orele de dirigenție/de curs. Testele de personalitate sunt utile în cunoașterea elevilor. De asemenea jocurile interactive din cadrul seminarului sunt o modalitate de a comunica cu elevii și de a le câștiga încrederea. Am dobândit informații noi despre teoria rezilienței și aplicațiile ei. Formatorii sunt niște profesioniști, dețin informații concrete, utile și complete despre tematica copiilor separați sau în risc de separare de părinți.

Alina Ciocoi

Profesor voluntar , Școala Ion Simionescu Iași

Proiectul „Împreună pentru copii” este finanțat de către Primăria Municipiului Iași având o valoare totală de 99.016 lei și se desfășoară  pe o perioadă de 12 luni.

Împreună pentru copii

Prevenirea și reducerea efectelor negative ale migrației pentru muncă asupra copiilor rămași acasă, în continuare o problematică abordată de către Alternative Sociale.

„Împreună pentru copii” este noul proiect prin care 80 de copii separaţi sau în risc de separare de părinţi din Iași vor primi servicii de suport prin: activități de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, orientare în carieră, iar 20 dintre aceștia care prezintă probleme sociale deosebite vor primi servicii de asistenţă socială.

Necesitatea unui astfel de proiect vine ca urmare a experienței identificate în teren, în lucrul direct cu beneficiarii, dar și în urma solicitărilor din partea cadrelor didactice și ale părinților. Printre activitățile pe care ni le-am propus să le facem sunt: dezvoltarea abilităților de viață independentă pentru copiii separați sau în risc de separare de părinți, activități de orientare în carieră și de asistență socială pentru copiii care prezintă probleme sociale deosebite.

Nicoleta Ungurianu

coordonator de proiect, Alternative Sociale

Activităţile proiectului se realizează în parteneriat cu şcolile gimnaziale ,,Ion Simionescu” şi ,,Alecu Russo” din oraşul Iaşi şi cu aportul a 21 de voluntari (profesori, studenţi şi psihologi). Profesorii voluntari şi studenţii vor fi instruiţi în cadrul a două seminarii pentru a oferi servicii de suport copiilor separaţi sau în risc de separare de părinţi beneficiari ai proiectului.

Proiectul „Împreună pentru copii” este finanțat de către Primăria Municipiului Iași având o valoare totală de 99.016 lei și se desfășoară  pe o perioadă de 12 luni, începând din luna iulie 2016.

Dificultățile cu care se confruntă acestă categorie de copii au fost identificate din practica de asistență oferită de Alternative Sociale, dar şi conform unor studii care evidenţiază gradul mare de risc la care sunt expuşi aceşti copii. Aceste studii arată, pe de o parte, că numărul acestor copii este mare şi, pe de altă parte, că există probleme comune ale acestora, legate de separarea sau riscul de separare de părinţi.

Principalele probleme cu care se confruntă acești copii sunt de ordin psihologic (sentimente de abandon, anxietate, depresie); școlar (scade interesul pentru activitățile școlare și automat scad și rezultate școlare, corigențe și repetenții etc.);  comportamental (crește agresivitatea, devianța/delincvența).

dr.Cătălin Luca

director executiv, Alternative Sociale

Încă din anul 2004, Alternative Sociale activează pentru diminuarea efectelor negative asupra copiilor generate de migrația a părinților. În această perioadă am asistat peste 2500 de copii singuri acasă, aflați în risc.

Conform datelor furnizate de către Ministerul Educației, în anul 2016, în județul Iași sunt peste 14.000 de copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.

Copiii din centrele rezidențiale: de la risc la oportunități prosociale

Alternative Sociale în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași, au organizat la sfârșitul săptămânii trecute conferința de lansare a proiectului „Copiii din centrele rezidențiale: de la risc la oportunități sociale”.

Peste 60 de studenți prezenți la eveniment au avut ocazia să întâlnească profesioniști/specialiști din centrele rezidențiale pentru copii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași de la care au aflat despre experiențele profesionale și au primit răspunsuri la întrebările pe care le aveau.

„A fost o întâlnire foarte interesantă, în ideea că s-au abordat niște teme de o importanță majoră, pentru noi ca studenți și pentru noi ca viitori absolvenți ai acestei facultăți de asistență socială. Mi-au plăcut prezentările specialiștilor și faptul că am avut în față persoane care au într-adevăr de-a face cu sistemul de asistență socială, care chiar coordonează anumite Centre de Zi și de la care am aflat informații de care avem nevoie”, a spus un student în anul II, Asistență Socială, UAIC.

Copiii din centrele rezidențiale sunt consideraţi a fi un grup în risc deoarece majoritatea prezintă probleme de sănătate mintală cauzate de mediul familial din care au fost scoşi: tulburări de ataşament, de conduită, substimulare cognitivă şi de limbaj (Minnis et. al., 2006). Literatura de specialitate menționează și consecințe asociate cu măsura de plasament în cadrul unor centre: rezultate şcolare scăzute şi probleme de adaptare la nivel personal și social (Manso et. al., 2011) și risc de dezvoltare a unor comportamente delincvente de 2,5 ori mai mare decât în cazul copiilor plasați în asistență maternală (Reid & Barth,2000; Ryan et al., 2008).

„Aceste rezultate au stat la baza proiectului „Copiii din centrele rezidențiale: de la risc la oportunități prosociale” prin care Alternative Sociale și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și-au propus, pe de o parte, să formeze personalul centrelor rezidențiale ale DGASPC Iași (educatori și asistenți sociali) printr-un program de formare și mentorat și pe de altă parte cu copiii cu comportamente ,,problemă” din centrele respective cu vârste cuprinse între 10 şi 18 ani în cadrul unui program de grup vizând managementul furiei și dezvoltarea de comportamente prosociale”, a spus Liliana Foca, coordonator proiect.

Astfel, 164 de asistenți sociali și educatori, angajați ai DGASPC Iași, vor participa pe baza unui program de formare în lucru cu copii cu comportamente antisociale din centre rezidențiale pe tema „managementul furiei și dezvoltarea comportamentelor prosociale” structurat pe două categorii de vârste: 10-13/14-18 ani.

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a dezvoltat anumite servicii destinate acestei categorii de copii, avem un centru de plasament pentru copii care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal  și de asemenea un centru de zi pentru copii. Lucrăm și pe partea de prevenire și pe partea de intervenție și nu lucrăm doar cu copilul ci și cu familia. În ceea ce privește necesitatea și utilitatea unui program de management al furiei, este tocmai ca urmare a unei nevoi identificate de noi, dar și de Asociația Alternative Sociale, asociație care are o vastă experiență în lucrul cu copilul cu tulburări de comportament. Îmi amintesc că tot Asociația Alternative Sociale a realizat formarea personalului care lucrează acum în serviciul specializat pentru copilul cu comportament delicvent sau predelicvent. În momentul acesta, mi se pare vital un astfel de curs al unui asemenea proiect ”, a spus Elena Filiche, reprezentant DGASPC Iași.

160 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani din zece centre rezidențiale ale DGAPSC Iași, identificați ca manifestând comportamente delincvente, vor participa la programul de management al furiei și dezvoltarea comportamentelor prosociale structurat pe 12 ședințe care vor include teme ca: definirea și înțelegerea comportamentelor antisociale, recunoașterea tiparului de gândire de tip antisocial, învățarea autocontrolului și alternative prosociale de răspuns la nivel verbal și comportamental.

20 de copii care au urmat programul de management al furiei și dezvoltare de comportamente prosociale, împreună cu voluntarii Alternative Sociale, vor merge în vizită într-un cămin de bătrâni din Iași unde vor petrece timp cu vârstnicii. Această activitate îi va ajuta pe copii să exerseze empatia față de membrii comunității din care provin și, în același timp, să învețe din experiențele de viață ale vârstnicilor.

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Bugetul proiectului este de 74,905.53 CHF.

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului „Copiii din centrele rezidențiale: de la risc la oportunități prosociale” co-finanţat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă www.swiss-contribution.ro.

Support for 240 children affected by migration (in RO)

Peste 200 activități desfășurate pentru integrarea educațională și socială a acestor copii, 2 centre de tineret în școlile din Iași cu cel mai mare număr de copii afectați de migrație, 791 de elevi din cadrul acestor școli implicați în activități de tip afterschool, 1681 de ore de voluntariat. Acestea sunt doar o parte din rezultatele proiectului „Sprijin pentru copiii afectați de migrație în școlile din oraşul Iași”, implementat de Alternative Sociale în perioada 1 mai 2013 – 31 iulie 2014.

Alternative Sociale a înființat în Iași două centre de tineret la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” și la Școala Gimnazială „Ion Simionescu”. În cadrul acestora, specialiștii și voluntarii Alternative Sociale au desfășurat 218 activități la care au participat 791 de elevi, dintre care 240 de copii singuri acasă și copii remigranți, aflați în risc semnificativ de a dezvolta tulburari specifice din sfera prosocială. Acești copii au fost ajutați să-și dezvolte abilitățile de viață, socializare și să-și crească performanțele școlare. Unii dintre ei au primit sprijin material pentru depășirea situației de criză și vulnerabilitate în care se aflau.

„Acest proiect reprezintă o continuare a preocupării Alternative Sociale pentru sprijinirea copiilor afectați de migrație. Desfășurăm proiecte în acest domeniu de aproape un deceniu și constatăm că în prezent acest fenomen este la fel de actual și problematic. Numărul copiilor remigranți crește cu fiecare an. În anul școlar 2013-2014, în județul Iași s-au înregistrat 417 copii care și-au echivalat studiile după o perioadă de timp petrecută în străinătate. Comparativ cu perioada 2008-2012, numărul acestor copii s-a triplat”, a declarat Cătălin Luca, director executiv.

Profesorii din cele două școli au declarat că aceste activități au contribuit la îmbunătățirea frecvenței și a atitudinii față de școală, dar și la obținerea unor rezultate școlare mai bune.

„De cele mai multe ori, copiii nesupravegheați de părinți nu au o motivație puternică de a obține performanțe școlare. Activitățile desfășurate în cadrul centrului de tineret ne-au ajutat să le oferim acestor copii motivația de a veni la școala și ne-au permis să extindem cuantumul de cunoștințe pe care corsetul curriculei școlare îl limitează. Vreau să remarc și pregătirea foarte bună a psihologilor care au lucrat cu ei și care au ascultat problemele fiecăruia dintre ei, care le-au oferit un punct de sprijin și au încercat să găsească soluții creative la problemele lor. Datorită acestui proiect extrem de frumos și generos școala a devenit mai frumoasă, iar orele mai ușoare”, a declarat Virginia Arghiropol, director al Școlii Gimnaziale „Ion Simionescu”.

În cadrul acestui proiect, 28 de voluntari au fost instruiți pentru a oferi servicii de suport în cele două centre de tineret. În total, aceștia au realizat 1681 de ore în sprijinul copiilor afectați de migrație.

„Printre voluntari am găsit un prieten mai mare, cu care ne-am jucat și am învățat multe lucruri noi. La aceste activități am cunoscut mulți copii, am descoperit cât de distractiv este să lucrezi în echipă” a mărturisit, Marius Iancu, elev în clasa a VII-a.

Alternative Sociale a consiliat 50 de familii cu privire la nevoile copilului remigrant pentru îmbunătățirea comunicării dintre aceștia și rezolvarea situațiilor conflictuale.

„Prin acest proiect am simțit că noi, părinții, nu suntem singuri în construirea viitorului copiilor noștri pentru care trudim alături de profesori. Aceste activități ne-au oferit ocazia să ne cunoaștem mai bine copilul. Într-o zi, băiatul meu a venit acasă și m-a întrebat care sunt cele cinci lucruri cele mai importante pentru mine și această întrebare m-a pus pe gânduri. Acesta a fost un moment în care am simțit că ne-am apropiat și ne-am cunoscut mai bine”, a afirmat Ilievici Ingrid.

Proiectul „Sprijin pentru copiii afectați de migrație în școlile din oraşul Iași” este finanțat de Fundazione L’Albero della Vita ONLUS.

120 de copii învingători în lupta cu efectele negative ale migrației

Peste 100 de elevi de la Școala Gimnazială „Ion Simionescu” și de la Școala Gimnazială „Alecu Russo” din Iași au devenit mai puternici, mai responsabili, mai darnici, mai sociabili și mai sârguincioși la școală ca urmare a participării la cele peste 130 de activități organizate de specialiștii și voluntarii Alternative Sociale în cele două școli în perioada septembrie 2014- iulie 2015.

La aceste activități au participat copii singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate și copii remigranți , aflați în risc de a dezvolta anumite probleme psihologice, sociale și educaționale. Prin intermediul acestor activități recreative, copii au fost ajutați să-și dezvolte abilitățile de viață independentă, socializare și să-și îmbunătățească rezultatele școlare.

„Comportamentul lui Cezar s-a schimbat enorm. E mult mai atent, mai responsabil. Îmi atrage atenția atunci când greșesc. Nu mai este egoist. Îi place să dăruiască. Sunt foarte fericită să observ impactul pozitiv pe care l-au avut asupra fiului meu activitățile desfășurate în acest centru. Doamna învățătoare l-a lăudat și a spus că este mult mai cuminte și mai implicat la teme” a declarat dna Iareș Manuela, mama lui Cezar, elev în clasa I la Scoala Gimnazială „Ion Simionescu”.

Părinții și persoanele de îngrijire au declarat că aceste activități au produs o schimbare majoră în comportamentului copiilor lor.

„Pentru că părinții lui sunt plecați, el tot timpul a fost un copil cu probleme. Însă, după aceste activități nepotul meu este de nerecunoscut. Nu mai stă nonstop pe telefon și la calculator, nu mai vorbește urât, a devenit mult mai cuminte, mai vesel și mai respectuos, nu mai zic de rezultatele școlare care sunt mai bune acum”, a mărturisit Tabăra Gheorghe, bunicul lui Matei, elev în clasa a V-a la Școala Gimnazială „Alecu Russo”.

Cele două școli s-au implicat activ pentru a crea un mecanism de identificare și referire către specialiștii Alternative Sociale a copiilor care aveau nevoie de sprijin pentru a depăși situațiile de criză în care se aflau.

„Progresele copiilor dumneavoastră care au venit la acest centru sunt evidente și consistente. Ei au învățat aici să socializeze, au căpătat o stima de sine accentuată. Dacă până a veni aici ei se simțeau un pic defavorizați din cauza faptului că sunt lipsiți de prezența părinților, acum ei constată ca fac parte dintr-un grup de privilegiați, care primesc ceva, primesc activități care le formează personalitatea și o sa-i ajute în viitor. Ne bucurăm că suntem una din cele două școli care beneficiază de acest proiect. Și ne-am dori să continuăm aceste activități frumoase”, a declarat dna Nicoleta Prepeliță, director adjunct la Școala Gimnazială „Ion Simionescu”.

Copiii au fost încântați să învețe lucruri noi despre managementul timpului și al banilor, reguli de conviețuire socială, autocunoaștere și relația cu părinții.

„Acum știu mai bine să-mi organizez timpul, cum să-mi canalizez energia pe lucrurile cu adevărat importante și să respect regulile de grup. Chiar am dobândit mai multă încredere în mine”, a afirmat Viviana Velea , eleva în clasa a V-a la Școala Gimnazială Alecu Russo.

Aceste activități au fost organizate în cadrul proiectului „Familia în mișcare: protejarea drepturilor familiei transnaționale în Europa – România”, finanțat de Fundazione L’Albero della Vita ONLUS.

{module foto centru de tineret fadv aug 2015}

Centre de tineret pentru copii remigranți și copii singuri acasă

În perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2015, Asociația Alternative Sociale implementează proiectul „”Familia în mișcare: protejarea drepturilor familiei transnaționale în Europa – ROMÂNIA”, care se adresează copiilor remigranţi şi copiilor cu unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

 

(mai mult…)

30.000 de elevi din regiunea Moldovei au șanse mai mari de a avea succes în carieră

Peste 30.000 de elevi, 7.500 de cadre didactice din 532 de şcoli și 18.000 de părinți din mediul rural din cele 8 judeţe ale Moldovei au participat la activităţi de orientare în carieră organizate în cadrul unui proiect implementat de Alternative Sociale în ultimii trei ani şi jumătate. Astfel, în prezent, peste 20% din elevii din mediul rural din regiunea Moldovei au şanse mai mari de avea success în carieră.

Aceste rezultatele au fost prezentate în cadrul conferinţei „Orientarea în carieră – o premisă pentru succces”, organizată cu ocazia închiderii proiectului „ACTIV – Abilități de Carieră pentru Tineri – Investiție în Viitor”, implementat de Asociaţia Alternative Sociale în perioada 2010-2014.

În cadrul acestui proiect, 857 de cadre didactice din regiunea Moldovei (profesori diriginți și consilieri școlari) au fost formaţi în domeniul orientării în carieră pe baza unui program de formare aprobat de Ministerul Educației Cercetării Tineretului și Sportului (MECTS). În urma acestei formări, ei au dobândit cunoștințele, metodele și instrumentele necesare pentru orientarea în carieră și consilierea elevilor.

Cu implicarea copiilor din mediul rural, Alternative Sociale a derulat în 2014 un program photovoice „Cariera prin ochii copiilor”, în cadrul căruia elevi cu vârste cuprinse între 15 -16 ani au încercat să surprindă în imagini preocupările și acțiunile lor privind orientarea în carieră și pregătirea pentru viața adultă. Expoziţia conţine o colecţie de 20 de imagini care pot fi vizualizate pe site-ul www.alternativesoiale.ro.

Pe durata implementării proiectului, Alternative Sociale a revizuit, tipărit și distribuit 22.000 de exemplare din lucrarea Orientarea și Consilierea în Carieră – Manualul Elevului, 900 de exemplare din lucrarea Orientarea și Consilierea in Carieră – Ghidul Profesorului şi 1000 de exemplare din lucrarea Orientarea în carieră a elevilor: bune practici identificate în cadrul proiectului ACTIV. Lucrările pot fi descărcate gratuit de pe site-ul www.alternativesociale.ro.

Toate aceste resurse şi instrumente dezvoltate în cadrul proiectului împreună cu un set de recomandări provenind din experiența de implementare a proiectului în regiunea Moldovei vor fi trimise către MECTS pentru replicarea la nivel național.

„Orientarea în carieră trebuie să fie o prioritate pentru sistemul românesc de învățământ. O spunem și noi, o spune și mediul de afaceri, angajatorii de mâine ai elevilor cu care s-a lucrat în cadrul proiectului.
Colaborarea școlii cu angajatorii trebuie sa fie permanentă, astfel încât elevii să beneficieze de o formare care să le fie utilă, care să le asigure succesul în carieră”, a declarat Alexandru Gulei, coordonator proiect.

Acest proiect a fost selectat ca exemplu de bună practică în cadrul cercetării naționale „Identificarea bunelor practici în parteneriatele pentru responsabilitate socială”, desfășurată de Junior Chamber International în parteneriat cu MECTS. Acesta a fost clasat în primele 50 din totalul de 550 de proiecte participante în cadrul cercetării naționale.

Proiectului „ACTIV – Abilități de Carieră pentru Tineri – Investiție în Viitor” a fost coordonat de Alternative Sociale în parteneriat cu Inspectoratele școlare, Casele Corpului Didactic, Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională din opt județe (Iași, Suceava, Botoșani, Neamț, Vaslui, Bacău, Galați și Vrancea) și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași si finanțat, în parte, printr-un grant oferit de Romanian – American Foundation.