Ce pot face jurnaliștii pentru reintegrarea în comunitate a foștilor deținuți? Acesta a fost subiectul primului workshop gratuit din zona Moldovei, care a avut loc vineri, 09 septembrie 2016, dedicat consultării reprezentanților mass-media privind optimizarea practicii în acest domeniu și sensibilizarea opiniei publice.

Deținuții se întorc după liberare acasă, în comunitatea din care au provenit. De aceea, reintegrarea lor este în folosul tuturor și toți putem contribui, în primul rând prin informare. Alternative Sociale a realizat workshopul cu titlul «Ce pot face jurnaliștii pentru reintegrarea în comunitate a foștilor deținuți?» din necesitatea abordării mass-mediei ca un actor important în conturarea opiniei publice privind situația foștilor deținuți și implicit în creșterea șanselor de reintegrare în comunitate prin promovarea unui mesaj nondiscriminativ în media locală.

Gheorghe Pascaru

Sociolog , Alternative Sociale

În cadrul workshop-ului au fost dezbătute aspecte legate de discriminare, grupuri vulnerabile, profilul deținutului și practica eforturilor de reintegrare în comunitate. Informarea și conștientizarea jurnaliștilor privind reintegrarea deținuților este astfel o acțiune complementară importantă a muncii autorităților locale și instituțiilor județene relevante.

Având în vedere faptul că la acest workshop au fost invitați să participe reprezentanți ai mass-mediei locale, consider că este o activitate ce vine în sprijinul reintegrării în societate a foștilor deținuți, întrucât mass-media este un formator de opinie, poate transmite societății civile problematica reintegrării în sânul societății, a celor care la un moment dat au săvârșit fapte reprobabile și doar cu sprijinul societății aceștia pot fi sprijiniți și reintegrați.

Gabriela Topolniceanu

Purtător de cuvânt , Penitenciarul Iași.

Printre recomandările transmise jurnaliștilor la workshop, de către specialiștii Alternative Sociale și reprezentanții Penitenciarului putem aminti:

– Evitarea filmării/fotografierii copiilor în momentul arestării părinților acestora, chiar dacă nu vor difuza ulterior acele înregistrări/imagini

– Evitarea în materialele pe care le realizează jurnalistii, formulările pe care le folosesc ar putea provoca stigmatizarea copiilor cu părinți deținuți

– Contribuirea prin materialele pe care le realizează la sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele de natură psihologică, socială și educațională cu care se confruntă copiii cu părinți deținuți.

Această activitate face parte din proiectul cu titlul „Colaborarea previne discriminarea”, finanțat în cadrul apelului „COERENT” din cadrul Programului RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” coordonat de Penitenciarul Iași în parteneriat cu Alternative Sociale.