Formare pentru echipa de voluntari ai AAS pentru implementarea proiectului STAR

Alternative Sociale și Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” implementează în perioada octombrie 2021 – iulie 2022 proiectul „Școală pentru Tineri Activi și Responsabil” (STAR), finanțat de Primăria Municipiului Iași. Activitățile vor fi implementate cu sprijinul voluntarilor AAS precum și al unei echipe de voluntari elevi și cadre didactice ai colegiului.

În cadrul proiectului STAR o activitate pregătitoare importantă se referă la dezvoltarea de abilități pentru voluntarii AAS în domeniile în care aceștia vor fi implicați, precum: formarea și orientarea elevilor voluntari în dezvoltarea și implementarea de proiecte sociale, educaționale și de dezvoltare personală, implementarea la clasă de activități de orientare în carieră, sprijinirea activității de asistență psihosocială a 30 de elevi vulnerabili, susținerea echipei de management în administrarea proiectului STAR.

Eu simt entuziasm, nerăbdare şi curiozitate în privința proiectului. Cred că prin intermediul acestor activitați pe care le vom face cu elevii, le vom oferi răspunsuri la întrebările pe care le au sau pe care le vor avea, şi îi vom încuraja să își dorească un viitor mai bun pentru ei. 😇

Anca

Voluntar AAS

Pentru înțelegerea vulnerabilităților grupurilor de tineri aflați în risc de abandon școlar cu care membrii echipei proiectului și voluntarii vor interacționa, formatorii au realizat o prezentare a situației copiilor singuri acasă, respectiv a copiilor remigranți, a impactului divorțului și a detenției părinților asupra copiilor, punându-se accentul asupra nevoilor acestora.

Am un sentiment de îngrijorare în privința activităților deoarece nu știu cum va fi și dacă mă voi descurca cu elevii, dar sunt în același timp fericită și încântată de idee și abia aștept să începem. 🥰

Sandra

Voluntar AAS

Pentru ca viziunea voluntarilor asupra intervenției în cazul acestor copii să fie cât mai integrantă, a fost prezentată și teoria rezilienței, iar ca parte practică, voluntarii au identificat, prin intermediul unui exercițiu de muncă în echipă, care sunt factorii protectivi, respectiv factorii de risc ai acestor categorii de copii.

Este important să avem răbdare și putere de convingere pentru copii. Activiățile pe care le vom realiza vor fi utile atât pentru noi, voluntarii, dar și pentru copii și familiile lor. Pe toate acestea le văd ca un cumul de experiențe din care toată lumea are de învățat câte ceva. Simt doar entuziasm și motivare!

Iustina

Voluntar AAS

Voluntarii au avut oportunitatea de a vedea și înțelege cum se va desfășura fiecare curs de orientare în carieră la clasă. S-a pus accentul asupra celor 3 teme ce urmează a fi predate de aceștia, respectiv: viața și cariera, autocunoaștere și promovare personală, managementul resurselor personale.

Abia aștept să începem aceste activități. Sunt mai mult decât sigură că atât noi, cât și elevii, vom avea cu siguranță câte ceva de învățat.

Livia

Voluntar AAS

Pentru a dezvolta deprinderile voluntarilor asociației în ceea ce privește crearea conținutului și structurarea unei teme de formare de abilități, acestora li s-a oferit posibilitatea de a gândi și planifica una dintre temele care vor fi abordate în cadrul întâlnirilor ce vor avea loc la Centrul Multifuncțional. Astfel, voluntarilor li s-a acordat timpul necesar pentru a lucra individual, dar și în echipă, prin oferirea de sugestii și/sau feedback asupra structurii și conținutului temei. Pentru ca informațiile să fie accesibile tuturor, fiecare dintre voluntari și-a prezentat, în a doua jumătate a sesiunii, tema care i-a fost repartizată. Formatorii au putut oferi, astfel, sugestiile lor, iar ceilalți voluntari și-au putut forma o imagine clară asupra aspectelor necesare a fi urmărite în cadrul unui astfel de curs. S-au abordat teme precum: ,,Managementul proiectelor”, ,,Munca în echipă”, ,,Comunicare”, ,,Managementul timpului” etc.

Cred că acest proiect ne va dezvolta pe noi, studenții, în comunicare și responsabilizare. Activitățile vor avea un impact destul de pozitiv asupra elevilor. Pentru mine este un lucru bun faptul că se încearcă dezvoltarea elevilor într-un sens care îi va ajuta și pe ei, dar și pe noi. Eu simt emoții, entuziasm, dar și un sentiment de frică, pentru că mă tem să nu dau greș, însă de asta suntem o echipă, să ne sprijinim unii pe alții.

Iulia

Voluntar AAS

Atenția a fost concentrată și pe calitatea interacțiunii cu voluntarii elevi. S-a urmărit identificarea și aplicarea unor activități de intercunoaștere, energizare, exerciții pentru extras idei de proiecte, activități structurate și nestructurate. S-a avut în vedere și situația actuală cauzată de pandemia de COVID-19, motiv pentru care s-au identificat și pus în practică, atât activități care pot fi desfășurate în format fizic, cât și activități care pot fi realizate și/sau în mediul online.

Urmează selectarea celor 21 de elevi voluntari (din 220 de aplicații primite!).

Consider că suntem tineri cu dorință mare de implicare. Ne vom aduce aportul în așa fel încât să putem produce măcar o mică schimbare în viziunea copiilor, atât în ceea ce privește prezentul, cât și viitorul lor.

Raluca

Voluntar AAS

Sunt fericită că vom face activități fizic cu elevii și ne vom dezvolta împreună cu aceștia. Sper că și ei vor fi la fel de încântați ca noi .

Elena

Voluntar AAS

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Școală pentru Tineri Activi și Responsabil” STAR, finanțat de Primăria Municipiului Iași.

#proiectulSTAR

Workshop pe tema orientării în carieră

Asociația Alternative Sociale implementează în perioada august – octombrie 2021, în cadrul Liceului Tehnologic Agricol „M. Kogălniceanu” Iași, proiectul „Școală pentru viață”, co-finanțat de Consiliul Județean Iași.
Activitățile urmăresc să faciliteze accesul tinerilor ce provin din familii vulnerabile la servicii de suport ce vizează dezvoltarea abilităților de integrare cu succes pe piața muncii.

Pe lângă activitățile destinate elevilor din cadrul Liceului Tehnologic Agricol „Mihail Kogalniceanu” proiectul „Școală pentru viață” (finanțat de Consiliul Județean Iași) ne-a oferit și ocazia unei strânse colaborări cu cadrele didactice. Un moment special l-a constituit workshopul organizat online în data de 28 octombrie 2021 cu participarea profesorilor diriginți de la clasele a IXa și a Xa pe tema orientării și consilierii în carieră a elevilor. Pe agendă am inclus:

– prezentarea concluziilor unui studiu privind impactul activităților de orientare și consiliere desfășurate cu implicarea a 857 profesori diriginți, 33.000 de elevi și 18.000 de părinți în cadrul proiectului ACTIV desfășurat de Alternative Sociale la nivelul regiunii Moldova, unde am evidențiat punctele de vedere ale celor trei categorii de actori menționați;

– prezentarea materialelor resursă pentru orientarea și consilierea în carieră a elevilor realizate de Alternative Sociale și destinate cadrelor didactice și elevilor ce pot fi descărcate de pe pagina noastră de internet (alternativesociale.ro/publicatii);

– oferirea unui feedback cu privire la desfășurarea activităților de orientare în carieră implementate în cadrul proiectului „Școală pentru viață” la nivelul claselor a IXa și a Xa.

Mulțumim conducerii Liceului Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” Iași și fiecărui cadru didactic în parte pentru sprijinul oferit atât pentru desfășurarea activităților la clasă cât și pentru acordarea de asistență psihosocială tinerilor vulnerabili în cadrul proiectului „Școală pentru viață”.

Întâlnirea face parte din activitățile proiectului „Școală pentru viață” cofinanțat de Consiliul Județean Iași.

Conferința internațională OpenCCCP în data de 29 iunie (live, online)

Vă așteptăm la BARCELONA!

Pe 29 iunie 2021 nu pierdeți evenimentul final al proiectului #OpenCCCP!

Prezentăm rezultatele obținute de partenerii Alternative Sociale, Bond Of Union, City Mined(d), Tesserae, Transit Projectes (coordonator) în cadrul unei mese rotunde transmisă live online din Barcelona!

Discutăm despre planuri de acțiune de promovare a incluziunii sociale bazat pe învățarea din context, despre inițierea proceselor de regenerare comunitară bazate patrimoniul tangibil, intangibil, natural sau digital al acestora.

Înscrieți-vă aici!

http://bit.ly/OpenCCCP

Prevenirea violenței de gen și asistența victimelor – formare pentru profesioniștii care lucrează cu migranți

Conform statisticilor UNHCR începând cu anul 2016 femeile și copiii reprezintă peste 60% din totalul migranților care ajung în Europa, femeile și fetele fiind mai expuse riscului de violență, trafic de persoane, exploatare, discriminare și abuz decât băieții, mai ales dacă sunt nevoite să călătorească singure.
În acest context, în datele de 17 octombrie (Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei) și 18 octombrie (Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane) Alternative Sociale a organizat la Galați și Suceava prima întâlnire dintr-o serie dedicată dezvoltării capacității specialiștilor (polițiști, lucrători din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, asistenți sociali, psihologi, medici) care lucrează direct cu persoanele migrante, pentru prevenirea violenței de gen și asistența victimelor din cele două județe. Partea a doua a cursului va avea loc în luna noiembrie, urmând ca în luna decembrie să ne întâlnim cu specialiștii din județul Iași.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului SWIM – Safe Women in Migration, co-finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020) al Uniunii Europene.

https://swim-project.alberodellavita.org/
www.antitrafic.ro

 

Alternative Sociale activează de aproape două decenii în domeniul prevenirii și combaterii efectelor negative ale migrației și în cel al asistenței victimelor traficului de persoane, al exploatării și abuzului. Am acumulat în acest timp experiențe utile în ceea ce privește partea de asistență directă și am învățat multe despre valoarea adăugată a organizării acestor cursuri în format multidisciplinar, context în care specialiștii din aceeași comunitate ajung să se cunoască mai bine și să își înțeleagă, reciproc, frustrările, nevoile sau modalitățile de lucru.

Cursul este organizat în două module, dedicate pe de o parte înțelegerii fenomenului violenței de gen și a cadrului normativ internațional, european și național, modalitățile prin care specialiștii pot identifica, asista sau după caz, referi cazurile de violență de gen dar și impactul pe care lucrul cu victimele violenței de gen îi poate afecta pe profesioniști.

Alexandru Gulei

Director Executiv, Asociația Alternative Sociale

Proiectul SWIM

În contextul unui număr imens de persoane forțate să migreze la nivel mondial, Europa face față în această perioadă celui mai mare flux migratoriu de după al doilea război mondial. Conform statisticilor UNHCR începând cu anul 2016 femeile și copiii reprezintă peste 60% din totalul migranților care ajung în Europa.

Femeile și fetele sunt mai expuse riscului de violență, trafic de persoane, exploatare, discriminare și abuz decât bărbații și băieții, mai ales atunci când sunt nevoite să călătorească singure.

Violența de gen (VdG) poate avea loc în diferite faze ale migrației: este adesea motivul pentru care persoanele migrează, poate apărea în timpul călătoriei și poate avea loc de asemenea după sosirea în Europa. Rapoartele și cercetările ilustrează modul în care riscurile nu scad în acest ultim caz și că femeile și fetele nu se simt în siguranță în centrele de urgență, de detenție sau de primire

Raportarea scăzută a violenței de gen este legată de lipsa de încredere a femeilor și fetelor în autorități, autoînvinovățirea, temerea de represalii, dar și de faptul că ele nu au acces la informații cu privire la drepturile pe care le au în fiecare stat membru al UE.

Proiectul SWIM – Safe Women in Migration (Femei migrante în siguranță) își propune să contribuie la protecția femeilor și fetelor migrante și/sau solicitante de azil victime ale violenței sau în risc de violență prin abordarea celor mai urgente nevoi ale acestora identificate în studii și cercetări și pe baza experienței partenerilor.

FORMAREA SPECIALIȘTILOR CARE INTRĂ ÎN CONTACT CU PERSOANELE MIGRANTE

prin dezvoltarea abilităților profesioniștilor de a identifica vulnerabilitățile fetelor și femeilor victime sau în risc de a deveni victime ale violenței și prin furnizarea de servicii de asistență într-o manieră care ține cont de specificul de gen și cultural.

Un pachet de training va fi realizat pentru formarea profesioniștilor și întărirea mecanismelor de protecție de la sosirea în țară la admiterea în centrele de primire.

ASIGURAREA ACCESULUI LA JUSTIȚIE ȘI LA ASISTENȚĂ PENTRU VICTIMELE VdG

prin creșterea conștientizării atribuțiilor diverselor instituții privind protecția împotriva VdG.

Femeile și fetele migrante vor participa la workshopuri și la întâlniri de conștientizare pentru a fi informate cu privire la drepturile lor: Directiva 2012/29/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 garantează accesul la justiție și asistență pentru toate victimele, indiferent de statutul legal al victimelor.

Materiale informative vor fi distribuite prin intermediul actorilor cheie relevanți: asociații de migranți, instituții și firme private, misiuni diplomatice.

DEZVOLTAREA/ÎMBUNĂTĂȚIREA MECANISMELOR DE REFERIRE ÎN SISTEMELE DE PRIMIRE DIN UE

prin completarea abordărilor utilizate cu perspectiva de gen în cadrul unei „Carte a UE pe probleme de gen”, produs al învățării reciproce și al schimbului de bune practici în rândul instituțiilor și organizațiilor publice și private relevante.

Parteneri

Proiectul (co-finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020) al Uniunii Europene) este implementat de un parteneriat alcătuit din 7 organizații din 5 țări europene:

– Fundația L’Albero della Vita (coordonator – https://www.alberodellavita.org/)
– Fundația ISMU (http://www.ismu.org/)
– France Terre d’Asile (http://www.france-terre-asile.org/)
– Crucea Roșie Italiană (https://www.cri.it/)
– Crucea Roșie Britanică (https://www.redcross.org.uk/)
– Crucea Roșie Suedeză (https://www.redcross.se/)
– Asociația Alternative Sociale (www.alternativesociale.ro).

Proiect co-finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020) al Uniunii Europene. Conținuturile exprimate în cadrul acestui articol reprezintă punctul de vedere al Asociației Alternative Sociale, care este unica responsabilă pentru opiniile exprimate. Comisia Europeană nu acceptă nici o responsabilitate pentru modul în care aceste informații sunt utilizate.

Materiale resursă realizate în cadrul proiectului

NOU! Raport „Prevenirea violenței de gen, identificarea victimelor violenței și protecția migranților din centrele de primire pentru solicitanții de azil și refugiați. Rolul instituțiilor din România” (click aici pentru descărcare).

„Carta UE pentru consolidarea protecției femeilor și fetelor din centrele de recepție pentru solicitanții de azil împotriva violenței de gen” (click pentru descărcare)

Broșură pentru victimele migrante ale violenței – Română (click pentru descărcare)

Afiș informații pentru victimele migrante ale violenței – Română (click pentru descărcare)

Fișă informativă studiu „SWIM – Femei migrante în siguranță. Întărirea protecției
pentru femeile migrante sau care solicită azil” (click aici pentru descărcare)

Program formare „Dezvoltarea capacității specialiștilor care lucrează direct cu persoanele migrante pentru prevenirea violenței de gen și asistența victimelor” (click aici pentru descărcare)