Asociația Alternative Sociale implementează în perioada august – octombrie 2021, în cadrul Liceului Tehnologic Agricol „M. Kogălniceanu” Iași, proiectul „Școală pentru viață”, co-finanțat de Consiliul Județean Iași.
Activitățile urmăresc să faciliteze accesul tinerilor ce provin din familii vulnerabile la servicii de suport ce vizează dezvoltarea abilităților de integrare cu succes pe piața muncii.

Pe lângă activitățile destinate elevilor din cadrul Liceului Tehnologic Agricol „Mihail Kogalniceanu” proiectul „Școală pentru viață” (finanțat de Consiliul Județean Iași) ne-a oferit și ocazia unei strânse colaborări cu cadrele didactice. Un moment special l-a constituit workshopul organizat online în data de 28 octombrie 2021 cu participarea profesorilor diriginți de la clasele a IXa și a Xa pe tema orientării și consilierii în carieră a elevilor. Pe agendă am inclus:

– prezentarea concluziilor unui studiu privind impactul activităților de orientare și consiliere desfășurate cu implicarea a 857 profesori diriginți, 33.000 de elevi și 18.000 de părinți în cadrul proiectului ACTIV desfășurat de Alternative Sociale la nivelul regiunii Moldova, unde am evidențiat punctele de vedere ale celor trei categorii de actori menționați;

– prezentarea materialelor resursă pentru orientarea și consilierea în carieră a elevilor realizate de Alternative Sociale și destinate cadrelor didactice și elevilor ce pot fi descărcate de pe pagina noastră de internet (alternativesociale.ro/publicatii);

– oferirea unui feedback cu privire la desfășurarea activităților de orientare în carieră implementate în cadrul proiectului „Școală pentru viață” la nivelul claselor a IXa și a Xa.

Mulțumim conducerii Liceului Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” Iași și fiecărui cadru didactic în parte pentru sprijinul oferit atât pentru desfășurarea activităților la clasă cât și pentru acordarea de asistență psihosocială tinerilor vulnerabili în cadrul proiectului „Școală pentru viață”.

Întâlnirea face parte din activitățile proiectului „Școală pentru viață” cofinanțat de Consiliul Județean Iași.