Dezvoltarea gândirii critice în vederea combaterii dezinformării. Ghid pentru cadre didactice

Autori: Voicu M., Tamaș A.C., Hardulea A., Gulei A.S.

2022 © Asociaţia Alternative Sociale Copierea, reproducerea integrală sau parţială, distribuirea sau afişarea acestui material fără permisiunea scrisă a Asociaţiei Alternative Sociale reprezintă o încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsesc penal şi/sau civil, în conformitate cu legile în vigoare.
Se va cita: Voicu, M., Tamaș, A.C., Hardulea, A., Gulei, A.S. (2022). Dezvoltarea gândirii critice în vederea combaterii dezinformării. Ghid pentru cadre didactice, Iași, Alternative Sociale.

Descarcă aici.

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Fake News Fake Reality – Reziliență socială prin gândire critică” (contract RO2020/ACF_A3_MM_29) implementat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.