Orientarea și consilierea în carieră a tinerilor: Bune practici identificate în cadrul proiectului ACTIV

2013 © Asociaţia Alternative Sociale – Copierea, reproducerea integrală sau parţială, distribuirea sau afişarea acestui material fără permisiunea scrisă a Asociaţiei Alternative Sociale reprezintă o încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsesc penal şi/sau civil, în conformitate cu legislația în vigoare.

Lucrarea poate fi descărcată gratuit aici „Orientarea și consilierea în carieră a tinerilor: Bune practici identificate în cadrul proiectului ACTIV”.

 

Descriere

„Lucrarea Orientarea în carieră a elevilor – Bune practici identificate în cadrul proiectului ACTIV, dezvoltată în cadrul Asociației Alternative Sociale, oferă un set de instrumente de dezvoltare personală şi profesională cu valoare deosebită pentru elevii de gimnaziu, pe care o recomand cu multă încredere.
Elevii au nevoie să se cunoască pentru a face alegeri personale şi profesionale în acord cu propria lor personalitate, interese sau dorințe pentru a‐şi crea o viață împlinită, plină de sens şi semnificație. Rolul profesorului şi al părintelui este de a‐l sprijini pe elev pe acest drum. Textul propus şi creat de autori vine în întâmpinarea acestei nevoi fundamentale de cunoaştere şi dezvoltare personală a elevilor. Experiențele de cunoaştere ale acestora, fie că sunt de informare sau o experiență reală de cunoaştere a vieții profesionale a unui persoane cu o anumită profesie sau carieră reprezintă elemente de evoluție şi dezvoltare personală”.

Dr. Domnica PETROVAI,
psiholog clinician principal

„Volumul de față se adresează cadrelor didactice din învățământul gimnazial, în special diriginților, dar şi consilierilor/psihologilor şcolari. De ce aplicațiile din acest volum sunt bune practici?
– Pentru că sunt structurate într‐un mod unitar, având acelaşi schelet şi fiind astfel uşor de parcurs şi de preluat/replicat, total sau parțial.
– Pentru că au fost supuse unui proces de evaluare pe baza relevanței, impactului posibil asupra beneficiarilor‐elevi, utilității estimate pentru beneficiarii‐profesori, clarității redactării, noutății/originalității şi potențialului de a fi replicate.
– Pentru că înşişi autorii lor, profesorii diriginți/consilieri cu experiență, le‐au ales dintre alte bune practici, considerându‐le, pe baza experienței şi a competențelor dobândite prin intermediul formării în proiectul ACTIV ca fiind exemplare, demne de urmat.
– Pentru că acoperă o mare gamă de activități, diferite ca tematică şi ca amplitudine, de la o lecție la o unitate de învățare/modul sau chiar proiect educativ.”

Lect. univ. dr. Florin FRUMOS
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,
Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației,
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului ACTIV – Abilităţi de Carieră pentru Tineri – Investiţie în Viitor (2010-2014), program finanţat, în parte, de un grant acordat de Romanian-American Foundation.