Proiectul SWIM

În contextul unui număr imens de persoane forțate să migreze la nivel mondial, Europa face față în această perioadă celui mai mare flux migratoriu de după al doilea război mondial. Conform statisticilor UNHCR începând cu anul 2016 femeile și copiii reprezintă peste 60% din totalul migranților care ajung în Europa.

Femeile și fetele sunt mai expuse riscului de violență, trafic de persoane, exploatare, discriminare și abuz decât bărbații și băieții, mai ales atunci când sunt nevoite să călătorească singure.

Violența de gen (VdG) poate avea loc în diferite faze ale migrației: este adesea motivul pentru care persoanele migrează, poate apărea în timpul călătoriei și poate avea loc de asemenea după sosirea în Europa. Rapoartele și cercetările ilustrează modul în care riscurile nu scad în acest ultim caz și că femeile și fetele nu se simt în siguranță în centrele de urgență, de detenție sau de primire

Raportarea scăzută a violenței de gen este legată de lipsa de încredere a femeilor și fetelor în autorități, autoînvinovățirea, temerea de represalii, dar și de faptul că ele nu au acces la informații cu privire la drepturile pe care le au în fiecare stat membru al UE.

Proiectul SWIM – Safe Women in Migration (Femei migrante în siguranță) își propune să contribuie la protecția femeilor și fetelor migrante și/sau solicitante de azil victime ale violenței sau în risc de violență prin abordarea celor mai urgente nevoi ale acestora identificate în studii și cercetări și pe baza experienței partenerilor.

FORMAREA SPECIALIȘTILOR CARE INTRĂ ÎN CONTACT CU PERSOANELE MIGRANTE

prin dezvoltarea abilităților profesioniștilor de a identifica vulnerabilitățile fetelor și femeilor victime sau în risc de a deveni victime ale violenței și prin furnizarea de servicii de asistență într-o manieră care ține cont de specificul de gen și cultural.

Un pachet de training va fi realizat pentru formarea profesioniștilor și întărirea mecanismelor de protecție de la sosirea în țară la admiterea în centrele de primire.

ASIGURAREA ACCESULUI LA JUSTIȚIE ȘI LA ASISTENȚĂ PENTRU VICTIMELE VdG

prin creșterea conștientizării atribuțiilor diverselor instituții privind protecția împotriva VdG.

Femeile și fetele migrante vor participa la workshopuri și la întâlniri de conștientizare pentru a fi informate cu privire la drepturile lor: Directiva 2012/29/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 garantează accesul la justiție și asistență pentru toate victimele, indiferent de statutul legal al victimelor.

Materiale informative vor fi distribuite prin intermediul actorilor cheie relevanți: asociații de migranți, instituții și firme private, misiuni diplomatice.

DEZVOLTAREA/ÎMBUNĂTĂȚIREA MECANISMELOR DE REFERIRE ÎN SISTEMELE DE PRIMIRE DIN UE

prin completarea abordărilor utilizate cu perspectiva de gen în cadrul unei „Carte a UE pe probleme de gen”, produs al învățării reciproce și al schimbului de bune practici în rândul instituțiilor și organizațiilor publice și private relevante.

Parteneri

Proiectul (co-finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020) al Uniunii Europene) este implementat de un parteneriat alcătuit din 7 organizații din 5 țări europene:

– Fundația L’Albero della Vita (coordonator – https://www.alberodellavita.org/)
– Fundația ISMU (http://www.ismu.org/)
– France Terre d’Asile (http://www.france-terre-asile.org/)
– Crucea Roșie Italiană (https://www.cri.it/)
– Crucea Roșie Britanică (https://www.redcross.org.uk/)
– Crucea Roșie Suedeză (https://www.redcross.se/)
– Asociația Alternative Sociale (www.alternativesociale.ro).

Proiect co-finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020) al Uniunii Europene. Conținuturile exprimate în cadrul acestui articol reprezintă punctul de vedere al Asociației Alternative Sociale, care este unica responsabilă pentru opiniile exprimate. Comisia Europeană nu acceptă nici o responsabilitate pentru modul în care aceste informații sunt utilizate.

Materiale resursă realizate în cadrul proiectului

NOU! Raport „Prevenirea violenței de gen, identificarea victimelor violenței și protecția migranților din centrele de primire pentru solicitanții de azil și refugiați. Rolul instituțiilor din România” (click aici pentru descărcare).

„Carta UE pentru consolidarea protecției femeilor și fetelor din centrele de recepție pentru solicitanții de azil împotriva violenței de gen” (click pentru descărcare)

Afiș informații pentru victimele migrante ale violenței – Română (click pentru descărcare)

Fișă informativă studiu „SWIM – Femei migrante în siguranță. Întărirea protecției
pentru femeile migrante sau care solicită azil” (click aici pentru descărcare)

Program formare „Dezvoltarea capacității specialiștilor care lucrează direct cu persoanele migrante pentru prevenirea violenței de gen și asistența victimelor” (click aici pentru descărcare)

Împreună pentru copii

Prevenirea și reducerea efectelor negative ale migrației pentru muncă asupra copiilor rămași acasă, în continuare o problematică abordată de către Alternative Sociale.

„Împreună pentru copii” este noul proiect prin care 80 de copii separaţi sau în risc de separare de părinţi din Iași vor primi servicii de suport prin: activități de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, orientare în carieră, iar 20 dintre aceștia care prezintă probleme sociale deosebite vor primi servicii de asistenţă socială.

Necesitatea unui astfel de proiect vine ca urmare a experienței identificate în teren, în lucrul direct cu beneficiarii, dar și în urma solicitărilor din partea cadrelor didactice și ale părinților. Printre activitățile pe care ni le-am propus să le facem sunt: dezvoltarea abilităților de viață independentă pentru copiii separați sau în risc de separare de părinți, activități de orientare în carieră și de asistență socială pentru copiii care prezintă probleme sociale deosebite.

Nicoleta Ungurianu

coordonator de proiect, Alternative Sociale

Activităţile proiectului se realizează în parteneriat cu şcolile gimnaziale ,,Ion Simionescu” şi ,,Alecu Russo” din oraşul Iaşi şi cu aportul a 21 de voluntari (profesori, studenţi şi psihologi). Profesorii voluntari şi studenţii vor fi instruiţi în cadrul a două seminarii pentru a oferi servicii de suport copiilor separaţi sau în risc de separare de părinţi beneficiari ai proiectului.

Proiectul „Împreună pentru copii” este finanțat de către Primăria Municipiului Iași având o valoare totală de 99.016 lei și se desfășoară  pe o perioadă de 12 luni, începând din luna iulie 2016.

Dificultățile cu care se confruntă acestă categorie de copii au fost identificate din practica de asistență oferită de Alternative Sociale, dar şi conform unor studii care evidenţiază gradul mare de risc la care sunt expuşi aceşti copii. Aceste studii arată, pe de o parte, că numărul acestor copii este mare şi, pe de altă parte, că există probleme comune ale acestora, legate de separarea sau riscul de separare de părinţi.

Principalele probleme cu care se confruntă acești copii sunt de ordin psihologic (sentimente de abandon, anxietate, depresie); școlar (scade interesul pentru activitățile școlare și automat scad și rezultate școlare, corigențe și repetenții etc.);  comportamental (crește agresivitatea, devianța/delincvența).

dr.Cătălin Luca

director executiv, Alternative Sociale

Încă din anul 2004, Alternative Sociale activează pentru diminuarea efectelor negative asupra copiilor generate de migrația a părinților. În această perioadă am asistat peste 2500 de copii singuri acasă, aflați în risc.

Conform datelor furnizate de către Ministerul Educației, în anul 2016, în județul Iași sunt peste 14.000 de copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.

„Recommendations report on reduction of the vulnerabilities of Third Country Nationals to Trafficking in Human Beings (for the Romanian and EU context)” launched (in RO)

București, 19 iunie 2015. Asociația Alternative Sociale din Iași și Instituto de Formación Integral, Spania, au organizat seminarul ¨Reducerea vulnerabilităţii resortisanţilor ţărilor terţe la traficul de fiinţe umane în contextul României şi al Uniunii Europene¨, care marchează și data de 20 iunie, Ziua Mondială a Refugiatului.

(mai mult…)

Support for 240 children affected by migration (in RO)

Peste 200 activități desfășurate pentru integrarea educațională și socială a acestor copii, 2 centre de tineret în școlile din Iași cu cel mai mare număr de copii afectați de migrație, 791 de elevi din cadrul acestor școli implicați în activități de tip afterschool, 1681 de ore de voluntariat. Acestea sunt doar o parte din rezultatele proiectului „Sprijin pentru copiii afectați de migrație în școlile din oraşul Iași”, implementat de Alternative Sociale în perioada 1 mai 2013 – 31 iulie 2014.

Alternative Sociale a înființat în Iași două centre de tineret la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” și la Școala Gimnazială „Ion Simionescu”. În cadrul acestora, specialiștii și voluntarii Alternative Sociale au desfășurat 218 activități la care au participat 791 de elevi, dintre care 240 de copii singuri acasă și copii remigranți, aflați în risc semnificativ de a dezvolta tulburari specifice din sfera prosocială. Acești copii au fost ajutați să-și dezvolte abilitățile de viață, socializare și să-și crească performanțele școlare. Unii dintre ei au primit sprijin material pentru depășirea situației de criză și vulnerabilitate în care se aflau.

„Acest proiect reprezintă o continuare a preocupării Alternative Sociale pentru sprijinirea copiilor afectați de migrație. Desfășurăm proiecte în acest domeniu de aproape un deceniu și constatăm că în prezent acest fenomen este la fel de actual și problematic. Numărul copiilor remigranți crește cu fiecare an. În anul școlar 2013-2014, în județul Iași s-au înregistrat 417 copii care și-au echivalat studiile după o perioadă de timp petrecută în străinătate. Comparativ cu perioada 2008-2012, numărul acestor copii s-a triplat”, a declarat Cătălin Luca, director executiv.

Profesorii din cele două școli au declarat că aceste activități au contribuit la îmbunătățirea frecvenței și a atitudinii față de școală, dar și la obținerea unor rezultate școlare mai bune.

„De cele mai multe ori, copiii nesupravegheați de părinți nu au o motivație puternică de a obține performanțe școlare. Activitățile desfășurate în cadrul centrului de tineret ne-au ajutat să le oferim acestor copii motivația de a veni la școala și ne-au permis să extindem cuantumul de cunoștințe pe care corsetul curriculei școlare îl limitează. Vreau să remarc și pregătirea foarte bună a psihologilor care au lucrat cu ei și care au ascultat problemele fiecăruia dintre ei, care le-au oferit un punct de sprijin și au încercat să găsească soluții creative la problemele lor. Datorită acestui proiect extrem de frumos și generos școala a devenit mai frumoasă, iar orele mai ușoare”, a declarat Virginia Arghiropol, director al Școlii Gimnaziale „Ion Simionescu”.

În cadrul acestui proiect, 28 de voluntari au fost instruiți pentru a oferi servicii de suport în cele două centre de tineret. În total, aceștia au realizat 1681 de ore în sprijinul copiilor afectați de migrație.

„Printre voluntari am găsit un prieten mai mare, cu care ne-am jucat și am învățat multe lucruri noi. La aceste activități am cunoscut mulți copii, am descoperit cât de distractiv este să lucrezi în echipă” a mărturisit, Marius Iancu, elev în clasa a VII-a.

Alternative Sociale a consiliat 50 de familii cu privire la nevoile copilului remigrant pentru îmbunătățirea comunicării dintre aceștia și rezolvarea situațiilor conflictuale.

„Prin acest proiect am simțit că noi, părinții, nu suntem singuri în construirea viitorului copiilor noștri pentru care trudim alături de profesori. Aceste activități ne-au oferit ocazia să ne cunoaștem mai bine copilul. Într-o zi, băiatul meu a venit acasă și m-a întrebat care sunt cele cinci lucruri cele mai importante pentru mine și această întrebare m-a pus pe gânduri. Acesta a fost un moment în care am simțit că ne-am apropiat și ne-am cunoscut mai bine”, a afirmat Ilievici Ingrid.

Proiectul „Sprijin pentru copiii afectați de migrație în școlile din oraşul Iași” este finanțat de Fundazione L’Albero della Vita ONLUS.

We continue to inform the citizens of Iasi on the situation of children affected by migration (in RO)

La sfârșitul lunii ianuarie a avut loc o întâlnire de informare cu părinții și persoanele de îngrijire ai copiilor afectați de migrație, în localitatea ieșeană Cornești. Aici au fost prezente 30 de persoane din mediul rural care au aflat informații utile despre acest subiect. Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul Campaniei “Pleci în străinătate? Asistentul social te ajută. Copilul tău va fi ocrotit”. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul școlii gimnaziale „Dimitrie Anghel” din localitate.

Întâlnirea de vineri face parte dintr-o serie de evenimente organizate de Asociația Alternative Sociale cu scopul de a informa părinții și persoanele de îngrijire ai copiilor afectați de migrație în localități precum: Lungani, Popești, Podu-Iloaiei. Aceste dezbateri le-au oferit oportunitatea părinților, bunicilor sau persoanelor care au copii în îngrijire să adreseze întrebări specialiștilor de la Asociația Alternative Sociale, care au în spate o vastă experiență în acest domeniu.

Cei prezenți s-au arătat interesați de acest subiect și au avut o serie de întrebări pentru specialiștii Alternative Sociale. Printre acestea: „Care sunt drepturile de care beneficia copiii persoanelor care muncesc legal în străinătate?”, „Care sunt instituțiile la care trebuie să mă adresez pentru obținerea acestor drepturi?”, „Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a putea beneficia de acest drept?”.

Mi s-a părut foarte interesantă întâlnirea la care am participat, am aflat că pot primi o alocație mai mare pentru copiii mei pe perioada în care soțul meu muncește legal în străinătate. Părerea mea este că pentru binele copiilor, unul dintre părinți ar trebui să rămână acasă să aibă grija de ei. Bunicii sunt în vârstă și nu îi poți încărca cu asemenea sarcini

a spus o participantă prezentă la întâlnire.

Întâlnirea de vineri face parte dintr-o serie de evenimente organizate de Asociația Alternative Sociale cu scopul de a informa părinții și persoanele de îngrijire ai copiilor afectați de migrație în localități precum: Lungani, Popești, Podu-Iloaiei. Aceste dezbateri le-au oferit oportunitatea părinților, bunicilor sau persoanelor care au copii în îngrijire să adreseze întrebări specialiștilor de la Asociația Alternative Sociale, care au în spate o vastă experiență în acest domeniu.

Strengthening the role of NGOs in developing social services

fondul ong

The reduction of the negative effects of migration on children and raising the level of access of social services by families affected by the phenomenon in the region of Moldova of Romania. This is the general objective of the project „Strengthening the role  of NGOs in developing social services”, implemented by Alternative Sociale and Asociatia Betania in partnership with InterCultural Iceland, the Iasi County Department of Social Assistance and Child Protection and the Bacau County Department of Social Assistance and Child Protection between March 2015 and May 2016. The project includes an important support component addressed to children and families affected by migration but also one dedicated to professionals from social services from the two counties.

At least 200 children and families from the counties of Iasi and Bacau will benefit from support services, consisting of counselling and information on their rights and obligations, mediation of the relationship among the members of the family or of the family with public and private institutions, material aid and psychological counselling. The parents or the persons in charge of raising children whose parents work abroad will attend 10 meetings with specialists from the partner organisations in order to discuss about effectively ensuring the protection of children affected by migration and about the importance of accessing support social services.

The situation of these children and the importance of accessing social services by persons responsible for their caring will be promoted to the population of the region of Moldova through a sensitization campaign aimed at families and communities. At least 25.000 persons affected by migration will be informed through printed materials but also through the participation in TV and radio programmes and in the news. A Guide for accessing social services by families affected by migration will also be created and distributed during the project implementation to persons who have children from the target group in their care or to other potential beneficiaries of social services from the target group.

The project also aims to fight against prejudice, which children and families affected by migration are often victims of. In this regard the project includes a training on antidiscrimination for 40 professionals from social services from Iasi and Bacau. They will be trained by two experts from InterCultural Iceland, an organization with a vast experience in key fields such as migration and antidiscrimination. The participants to the training, selected from professionals who create programs and lead intervention teams from the public or private sector in the two target counties, will acquire information and abilities to become catalysts of antidiscrimination in the institutions and in the areas in which they work.

Also, Alternative Sociale and Betania Association, with the support of Iaşi and Bacău County Departments of Social Assistance and Child Protection will organize 6 meetings with the participation of at least 120 social workers and persons with social work attributions from rural areas in order to provide them with information on the specifics of the situation of the children affected by migration, of the psycho-social assistance of this category of beneficiaries and with regards to strengthening anti-discrimination attitudes and practices in the provision of services and education of the community.

Alternative Sociale and Betania Association will invite private and public institutions from Iasi and Bacau to a dialogue on the promotion of co-decision, co-funding and co-provision of social services. In that respect in each of the two counties will be organized two work meetings which aim at rendering the collaboration of the above-mentioned institutions for providing social services to vulnerable groups.

The main activities of the project

Provision of social and basic services to families affected by migration. Starting with aprilie 2015, for 12 months, the project offers social assistance services for 200 children from the counties of Iasi and Bacau (from urban and rural areas) for the prevention and reduction of the negative effects of migration (risk of abuse/neglect, behaviour, social, cultural, school, adjustment issues etc.).

Workshops for the promotion of co-decision, co-funding and co-provision of social services. During the months of April-May 2015 and March-April 2016 specialists involved in the project will attend a workshop on the inter-institutional collaboration from the perspective of co-decision, co-funding and co-provision of social services.

Seminars in the field of anti-discrimination. Throughout November-December 2015 the partner InterCultural Iceland will train 40 professionals from key positions in their organizations/institutions (from Iasi and Bacau) during two trainings aimed at developing professional competences for combating discrimination.

Meetings with professionals from rural areas. During June 2015 – March 2016, the project will organize in Iasi and Bacau 6 meetings (approximately 120 persons) with social workers and persons with social work attributions with the purpose of providing them with information on the specifics of the psycho-social assistance of families affected by migration and promoting antidiscrimination in the provision of social services and educating the community.

Campaign for the promotion of accessing social and basic services for children affected by migration from the region of Moldova. The campaign is developed during the months of June 2015-April 2016 and includes the creation of a guide and poster, 2 press conferences, 10 information meetings (5 in the county of Iasi and 5 in the county of Bacau) with at least 200 parents and persons in charge of caring children affected by migration from rural areas, TV and radio programmes, printed materials, articles in the local and regional media and on social media (Facebook).

The project Strengthening the role of NGOs in developing social services is financed by the EEA grants 2009 – 2014, through the NGO Fund in Romania (www.fondong.fdsc.ro). The budget of the project is 165.824,40 euro, from which 149.241,96 non-refundable funding. For official information on the SSEE and Norway grants visit www.eeagrants.org.