Metodologie de asistență psihosocială a copiilor remigranți

Autori

Cătălin LUCA, MonaMaria PIVNICERU, AlexandruStelian GULEI, Liliana FOCA, Mariana POP, Oana-Eugenia AMAZILIŢEI, Gabriel ACASANDREI, Nicoleta UNGURIANU, Diana-Andreea ZAHARIA,Milka- Nicoleta ROTARU

Conţinut

CAPITOLUL I. PRINCIPII GENERALE PRIVIND DREPTURILE COPILULUI REMIGRANT
CAPITOLUL II. PERSPECTIVE TEORETICE RELEVANTE PENTRU SITUAŢIA COPIILOR REMIGRANŢI
CAPITOLUL III. ASISTENŢA PSIHOSOCIALĂ A COPIILOR REMIGRANŢI
CAPITOLUL IV. ECHIVALĂRI ŞI REÎNMATRICULĂRI ÎN SISTEMUL ROMÂNESC DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Descărcați aici.

2012 © Asociaţia Alternative Sociale. Copierea, reproducerea integrală sau parţială, distribuirea sau afişarea acestui material fără permisiunea scrisă a Asociaţiei Alternative Sociale reprezintă o încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsesc penal şi/sau civil, în conformitate cu legila în vigoare.
Se va cita: Luca, C., Pivniceru, M.-M., Gulei, A.-S., Foca, L., Pop, M., Amaziliței, O.-E., Acasandrei, G., Ungurianu, N., Zaharia, D.-A. & Rotaru, M.-N. (2012).Metodologie de asistență psihosocială a copiilor remigranți, Iași, Editura Sedcom Libris, Alternative Sociale

Categorie:

Descriere

Această publicaţie doreşte să vină în întâmpinarea nevoilor specialiştilor (asistenţi sociali, psihologi etc.) care asistă copii ce au migrat împreună cu părinţii lor şi care au revenit în ţara de origine.