Asociația Alternative Sociale și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS) a organizat luni, 4 aprilie, workshop-ul „Promovarea co-deciziei, co-finanțării și co-furnizării serviciilor sociale”, întâlnire de lucru dintr-o serie ce vizează eficientizarea colaborării dintre instituțiile publice și private pentru furnizarea de servicii sociale către grupurile vulnerabile.

Organizațiile non-guvernamentale din România oferă servicii pentru jumătate dintre beneficiarii de servicii sociale din România, în condițiile în care statul finanțează o parte extrem de redusă din costurile acestora. Prin urmare o implicare mai semnificativă a ONG-urilor în procesele de decizie, finanțare și furnizare a serviciilor sociale este nu doar corectă ci și necesară, practică.

Alexandru Gulei

coordonator proiect, Asociația Alternative Sociale

Workshop-ul a prilejuit o analiză a colaborării dintre instituțiile publice și private din perspectiva luării în comun a deciziilor, a finanțării serviciilor sociale și a colaborării în furnizarea acestora.

Participanții au concluzionat că dacă în ceea ce privește co-furnizarea lucrurile merg mai bine deoarece există un exercițiu de colaborare de aproximativ două decenii, nu același lucru se poate spune despre co-decizie și co-finanțare (atât în mediul urban cât și în cel rural).

Pentru a progresa trebuie să producem schimbări în ceea ce privește tratamentul echitabil (în ceea ce privește participarea la luarea deciziilor, accesul la finanțari), creșterea transparenței decizionale și a nivelului de informare a instituțiilor publice cu privire la legislația în domeniul finanțării serviciilor sociale precum și realizarea unei „hărți a nevoilor” de servicii sociale.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale”, implementat de Asociația Alternative Sociale și Asociația Betania în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și InterCultural Iceland, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).