În luna mai 2017 Alternative Sociale împlinește 20 de ani de activitate. Marcăm acest moment printr-o scurtă recapitulare – 20 de știri despre 20 de ani de inovație socială – prilej de bucurie, de nostalgie și de mândrie pentru lucruri bine făcute, și nu în ultimul rând – de angajament pentru viitor.

20 de ani de AAS – Cabinete de Consiliere și Centre de Tineret în școli

În primii 20 de ani ai asociației am lucrat cu diverse categorii de copii din categorii vulnerabile: copii (pre)delincvenți, copii victime și în risc de trafic și exploatare prin muncă, copii afectați de migrația pentru muncă (copiii „singuri acasă” sau remigranți), copii din centrele de plasament, cei ai căror părinți divorțează etc. În munca noastră, un pilon important a fost și este în continuare modelul de intervenție bazat pe lucrul direct cu copilul, în cadrul școlii, într-un mod prietenos și într-un spațiu protectiv, denumit de noi inițial „Cabinet de Consiliere” și ulterior „Centru de Tineret”.

Un pilon important în munca cu copilul este modelul de intervenție bazat pe crearea unui mediu prietenos și protectiv în cadrul școlii, denumit de noi inițial „Cabinet de Consiliere” și ulterior „Centru de Tineret”. Aici copiii dobândesc cunoștințe noi și își dezvoltă abilităţi de viaţă independentă. Sprijinim astfel dezvoltarea mecanismelor de reziliență ale copiilor vulnerabili și întărim factorii protectivi prin abordarea unor teme precum: autocunoașterea, comunicarea, gestionarea emoțiilor, rezolvarea conflictelor, relația cu părinții, programul zilnic de lucru și timpul liber, prevenirea delincvenței și a victimizării. Toate acestea sunt esențiale pentru o dezvoltare echilibrată și socializare corectă a fiecărui copil.

 

Gheorghe Pascaru

Coordonator Centre de Tineret, Asociația Alternative Sociale

Astfel de Cabinete de consiliere am dezvoltat în mai multe licee din Iași în 1998, inițial pentru a răspunde unei nevoi prevenire a delincvenţei juvenile prin promovarea tehnicilor de rezolvare a conflictelor şi de ameliorare a comunicării, prin consiliere individuală sau la clasă. Destul de repede am fost solicitați să ne extindem activitățile și  pe alte teme care nu erau acoperite în acel moment. Astfel am ajuns să dezvoltăm planuri de activitate pentru a aborda la clasă teme interesante și solicitate de adolescenți: relația cu adulții, comunicare, absenteismul școlar, situații de vulnerabilitate, prevenirea violenței, educație sexuală etc. Ne-am transformat în animatori de tineret care ofereau în școală servicii educaționale conexe, din zona abilităților de viață, prevenirii riscului victimizării și dezvoltării personale a copiilor însă toate acestea făcute într-un alt fel: mai asertiv și interesant pentru copii, prin valorizarea acestuia și folosirea educației nonformale.

Toată această experiență ne-a ajutat să restructurăm și actualizăm modelul nostru de intervenție pentru a răspunde nevoii de la acel moment de a asista un grup aparte: copii vulnerabili la trafic şi victime ai traficului de persoane din Iaşi, Botoşani, București şi Giurgiu. Așa au apărut în 2005 primele Centre de Tineret.

Pentru prima dată în România am folosit peer-education pentru a derula un program de educaţie de la egal la egal pentru reducerea vulnerabilităţii la trafic şi exploatare prin muncă și reabilitarea copiilor victime ale traficului. Voluntari Alternative Sociale și elevi din școlile unde am făcut Centre de Tineret au fost instruiți ca educatori de la egal la egal cu privire la riscurile și consecinţele traficului de copii şi exploatare a muncii copiilor și au lucrat în Centrul de Tineret împreună cu coordonatorul adult pentru a-i ajuta pe colegii lor să revină la școală și să iasă din zona de vulnerabilitate.

Centrele de Tineret destinate copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și copiilor remigranți au fost create in 2006 și funcționează și astăzi. Programul de asistență presupune activități de grup cu copiii pentru întărirea relaţiilor cu părinţii şi ceilalţi membri ai familiei, prevenirea abandonului şcolar şi orientare vocaţională, consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză și ocuparea educativă a timpului liber.

„În cadrul Centrului de Tineret am învățat… ”