Noul număr al Revistei de Economie socială (2/2015) propune, printre altele, o analiză a noilor schimbări aduse de Legea 219/2015 privind economia socială realizată de conf. univ. dr. Romeo Asiminei.

Legea 219/2015 privind economia socială descrie o serie de mecanisme de atestare a formelor de organizare a economiei sociale (atestat de întreprindere socială, marcă socială) şi noi structuri de organizare instituţională (compartimente pentru economie socială) care vor avea un impact minimal asupra entităţilor clasice de economie socială (societăţile cooperative, cooperativele de credit şi casele de ajutor reciproc ale salariaţilor şi pensionarilor).

Legea 219/2015 restrânge aria de acţiune a economiei sociale la inserția pe piața muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile contrar înțelesului universal al economiei sociale ca activitate economică desfășurată cu condiția respectării unor criterii comune. Această restrângere este realizată atât prin intermediul definirii conceptului de economie socială cât şi prin formele de organizare şi modalităţile de finanţare, sprijinire şi încurajare a acestora. Prezenta lege orientează economia socială către mecanisme complementare de servicii sociale care urmează să fie accesate de persoane aparţinând grupului vulnerabil. Economia socială, din perspectiva legii, se distanţează aproape ireconciliabil de ideea unui demers de activism individual care să îmbine în mod eficient responsabilitatea individuală cu cea colectivă.

Mai multe despre acest subiect în emisiunea „Întâlnirea de afaceri”.