Migration

From 2001 we have been providing psycho-social care for the following categories of victims: human trafficking, children at risk of labour exploitation, home alone children because their parents left to work abroad, children and families returned in the country after a negative experience and nationals of third countries.

We were the first organization in Europe to point out the home alone children phenomenon, as a consequence of their parents work migration. In 2005 we conducted the first study on children separated from one or both their parents because of their departure to work abroad. This study was awarded the 1st prize at section ”Education and Research” from the Gala of civil society of Romania, 2007.

From 2003 the advocacy action include information, prevention and awareness campaigns, the development of coalitions and regional networks for fighting against human trafficking in the region of Moldova, training sessions with professionals (psychologists, social workers, police officers and representatives of local authorities) from Romanian and the Republic of Moldavia. At the same time, in 2008 we sent to the Ministry of Labour, Family and Equal Opportunities of Romania a proposal of de lege ferenda for amending Order 219 of 15 June 2006 on the activities of identifying, intervening and monitoring the children who cannot benefit of their parents care because they are abroad to work.

Web resources and publications:

www.antitrafic.ro
www.singuracasa.ro
“Methodology for assisting human trafficking victims, home alone children because of their parents work migration and children victims of abuse” (2012)
“Methodology of psychosocial care of remigrant children” (2012)
“Manual for professionals working with home alone children after their parents went to work abroad” (2009)
“Guide for parents gone to work abroad” (2009)
“Human trafficking. Practices and resources for collaboration and fighting against human trafficking” (2008)
”Methodology of social care, psychological and legal aid for the home alone children after their parents left to work abroad” (2008)
“Information guide on human trafficking. Prevention Counteracting. Victim assistance” (2006)
“Unitary practice for instrumenting human trafficking cases” (2006)
“Working methodology in the care and protection centres dedicated to the protection of human trafficking” (2005)

În domeniul migrației

Proiecte

Specialiști formați

Publicații (titluri)

Beneficiari de servicii

Proiecte

 

SWIM – Creșterea gradului de protecție împotriva violenței de gen pentru femeile migrante (SWIM – 777002)
Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale
Drepturile copilului în acțiune – cazul României
Servicii sociale directe pentru copiii singuri acasă din Iaşi
Copiii singuri acasă – O problemă care ne priveşte pe toţi!
Identificarea, intervenţia şi monitorizarea copiilor nesupravegheaţi ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate
Colaborare transfrontalieră interinstituțională pentru protecția drepturilor copiilor „singuri acasă”
Coaliţie împotriva traficului de femei şi campanie regională de conştientizare publică
Iniţiativa regională de susţinere a poziţiei femeii
Coaliţie regională de prevenire a traficului de fiinţe umane
Prevenirea și combaterea exploatării prin muncă, a exploatării sexuale şi a traficului de copii
Diminuarea exploatării sexuale, exploatării prin muncă şi a traficului de copii prin orientare privind cariera şi Campanie de conştientizare publică
Construirea de reţele de informare pentru instituţiile care lucrează în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane
Centre de Tineret pentru reducerea vulnerabilităţii la trafic şi reintegrarea copiilor victime ale traficului în Bucureşti şi trei judeţe selectate (Iaşi, Botoşani şi Giurgiu)
Promovarea democraţiei prin activităţi de combatere a exploatării copilului prin muncă şi a traficului de copii
Campanie naţională de prevenire a traficului de fiinţe umane şi a consumului de droguri (partener)
Reducerea exploatării prin muncă, a exploatării sexuale şi a traficului de copii din comunităţi selectate din judeţul Botoşani, România
Reţeaua regională de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane
Metodologie de lucru pentru echipele inter-instituţionale şi pentru personalul din Centrele de Tranzit destinat copiilor victime ale traficului de persoane
Şcoală de vară pentru peer-educatori pentru promovarea participării copiilor la combaterea traficului de copii
Împreuna pentru copii lăsați acasă
Facilitarea cooperării și optimizării managementului teritoriului și al frontierei româno-moldoveneşti
Program de reabilitare şi asistare psiho-socială a victimelor traficului de fiinţe umane
Centrul de asistenţă şi adăpost pentru victimele traficului de fiinţe umane
Program de repatriere și asistare a victimelor traficului de persoane
Rețea de centre de informare și consiliere pentru resortisanți ai unor țări terțe
Transferarea experienţei de lucru cu victimele traficului de fiinţe umane acumulată de Asociaţia Alternative Sociale către instituţiile abilitate
Un parteneriat eficient – o frontieră mai sigură!
Seminarul tehnic de promovare a Metodologiei de asistenţă socială, psihologică şi juridică a copiilor rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate
Combaterea efectelor negative ale migraţiei în rândul copiilor şi al bătrânilor de acasă
Victimele traficului de ființe umane în Europa: problematica resortisanților țărilor terțe

Impact

No posts found.