Copiii cu părinți deținuti – copii invizibili

Reducerea efectelor negative ale detenției unui părinte asupra copilului, prevenirea abandonului școlar, depășirea momentelor de criză determinate de neputința părintelui din libertate de a face față situației familiale, sprijin material – sunt doar câteva dintre serviciile de care vor beneficia cel puțin 50 de copii cu părinți închiși în Penitenciarele Iași și Vaslui. Acestea vor fi oferite de asistenți sociali ai Alternative Sociale în cadrul proiectului „Copiii cu părinți deținuti – copii invizibili” care se desfășoară în perioada mai 2015 – mai 2016.

În cadrul acestui proiect, Alternative Sociale continuă preocupările pentru informarea și conștientizarea opiniei publice cu privire la problemele de natură psihologică, educațională și socială cu care se confruntă copiii cu părinți deținuți. Astfel, în perioada următoare vor avea loc dezbateri la care vor participa reprezentanți ai mai multor instituții cu rol în protecția copilului și a familiei. Ei vor încerca să identifice impreună cele mai bune soluții pentru asigurarea suportului de care au nevoie copiii cu parinți în detenție. www.copiiinvizibili.alternativesociale.ro va fi gazda unei serii de interviuri cu actori comunitari, dar și cu părinți non-deținuți și copiii acestora. De asemenea, site-ul va fi îmbogățit cu o serie de sfaturi pentru părinții în librtate și copiii afectați de detenția unui părinte care ce vor fi redactate în urma consultării cu asistenții sociali implicați în programul de asistență, ca urmare a activităților de teren. Conținutul acestei pagini de website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revin inițiatorilor website-ului.

Activitățile descrise mai sus au loc în cadrul proiectul „Copiii cu părinți deținuți – copii invizibili” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 83,313.80 euro, din care 74,982.42 finanţare nerambursabilă. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.