Plecarea la muncă în străinătate afectează starea psihică a copilului, care poate percepe acest moment ca fiind un eveniment stresant sau psihotraumatizant. Aceste schimbări sunt influențate de modul în care a funcționat familia copilului înainte de plecare, de schimbări în dinamica relațiilor intrafamiliale după plecarea părintelui/părinților dar și de factori ce țin de copil (vârstă, caracteristici psihologice).

Printre principalele simptome psihologice întâlnite la copiii care au părinții plecați la muncă în străinătate sunt: tristețe, sentimente de abandon, depresie, concentrare deficitară, comportament agresiv, iritabilitate și scăderea rezultatelor școlare. Este important ca autoritățile locale să preia instrumentele de lucru realizate în cadrul acestui proiect pentru că este atribuția lor să asiste copiii vulnerabili sau aflați în risc.

Cătălin Luca

Dr. psiholog , Asociația Alternative Sociale

Părinții trebuie să înțeleagă și să conștientizeze efectele plecării lor în străinătate asupra copiilor dar și necesitatea respectării legislației, colaborarea cu asistentul social din primărie pentru siguranța copilului lor. Autoritățile Publice Locale, instituțiile de învățământ au nevoie să înțeleagă care este rolul lor în gestionarea acestei problematici din perspectiva prevenirii situațiilor de risc asupra copilului.  Mai mult decât atât, statisticile ne plasează printre primele județene la nivel de regiune Nord-Est în privința numărului de copii cu părinți migranți.

Niculina Karacsony

Director general adjunct, Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Pentru DGASPC Bacău, proiectul a adus plus valoare prin faptul că a contribuit la dezvoltarea capacităţii asistenților sociali/referenților  din serviciile sociale de la nivelul Autorități Publice Locale-urilor în lucrul cu familiile afectate de migraţie și a creat contextul  întâlnirilor și discuțiilor cu aceștia  pe tema copiilor cu părinți migranți. Astfel, în cadrul acestor întâlniri am prezentat care sunt responsabilitățile APL-urilor în privința copiilor cu părinți migranți, am discutat situații concrete și am încercat să ajutăm la identificarea unor soluții. Efectele nu au întârziat să apară, unele  comunitățile lucrând în prezent la bazele de date cu copii cu părinți migranți și monitorizarea acestor conform prevederilor legale.

Sorin Brașoveanu

Director general , Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

Acest proiect este de mare importanță și necesitate pentru Moldova, deoarece este o regiune mai afectată de fenomenul migrației, fapt care a generat apariția a zeci, dacă nu sute de mii de cazuri în care copiii au rămas în grija unui singur părinte sau chiar a bunicilor și rudelor Proiectele derulate în parteneriat cu Alternative Sociale au fost niște realizări notabile și nu s-a făcut doar o dată pionierat în ceea ce privește serviciile sociale în Moldova. Prin urmare, orice proiect viitor va fi primit din tot sufletul de către Asociația Betania, atât timp cât putem oferi o mână de ajutor cazurilor sociale.

André Muit

Președinte, Asociația Betania

Calitatea și varietatea serviciilor oferite de ONG-uri este apreciată de partenerii instituții publice și de beneficiari. Din nefericire deși legea obligă consiliile locale și consiliile județene să se organizeze pentru a asigura un acces echitabil la finanțarea serviciilor sociale pentru toți furnizorii, acest lucru nu se întâmplă; în condițiile în care accesul la fondurile publice destinate serviciilor sociale rămâne extrem de restrâns pentru ONG-uri, servicii precum cele despre care am discutat astăzi vor dispărea.

Alexandru Gulei

Coordonator proiect, Asociația Alternative Sociale

Aceste dificultăți au fost abordate în cadrul proiectului „Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, desfășurat în perioada martie 2015- aprilie 2016,  implementat de Alternative Sociale în parteneriat cu Asociația Betania, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Iași și Bacău și Intercultural Iceland.

            În cadrul proiectului 205 copii ( 105 din județul Iași și 100 din județul Bacău) au beneficiat de servicii directe (informare și consiliere cu privire la drepturile și obligațiile referitoare la protecția copilului, servicii de evaluare și consiliere psihologică, sprijin material, în funcție de nevoile familiei, identificate pe parcursul evaluării).

            Proiectul a contribuit la creșterea nivelului de informare a populației regiunii Moldova cu privire la situația copiilor afectați de migrație și la protecția acestora. Campania „Pleci în străinătate? Asistentul social te ajută: copilul tău va fi ocrotit!” a avut ca scop promovarea accesării serviciilor sociale de către familiile afectate de migrație și a inclus întâlniri de informare cu peste 200 de părinți și persoane de îngrijire din județele Bacău și Iași, distribuirea în format electronic și tipărit a „Ghidului de informare privind accesarea serviciilor sociale de către familiile afectate de migrație”. În mediul online peste 132.000 de persoane (părinți, copii și specialiști) au primit sfaturi pentru prevenirea sau reducerea efectele negative ale migrației prin rețeaua de socializare Facebook. Campania s-a bucurat și de sprijinul mass-media, care a facilitat transmiterea către publicul larg a mesajului.

            Proiectul a contribuit și la creșterea capacității profesioniștilor din mediul rural din județele Iași și Bacău, 145 dintre aceștia participând la întâlniri de lucru cu privire la specificul asistenței familiilor afectate de migrație.

Această activitate are loc în cadrul proiectul Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).  Bugetul proiectului este de 165.824,40 euro, din care 149.241,96 finanţare nerambursabilă. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.