Proiectul SWIM

În contextul unui număr imens de persoane forțate să migreze la nivel mondial, Europa face față în această perioadă celui mai mare flux migratoriu de după al doilea război mondial. Conform statisticilor UNHCR începând cu anul 2016 femeile și copiii reprezintă peste 60% din totalul migranților care ajung în Europa.

Femeile și fetele sunt mai expuse riscului de violență, trafic de persoane, exploatare, discriminare și abuz decât bărbații și băieții, mai ales atunci când sunt nevoite să călătorească singure.

Violența de gen (VdG) poate avea loc în diferite faze ale migrației: este adesea motivul pentru care persoanele migrează, poate apărea în timpul călătoriei și poate avea loc de asemenea după sosirea în Europa. Rapoartele și cercetările ilustrează modul în care riscurile nu scad în acest ultim caz și că femeile și fetele nu se simt în siguranță în centrele de urgență, de detenție sau de primire

Raportarea scăzută a violenței de gen este legată de lipsa de încredere a femeilor și fetelor în autorități, autoînvinovățirea, temerea de represalii, dar și de faptul că ele nu au acces la informații cu privire la drepturile pe care le au în fiecare stat membru al UE.

Proiectul SWIM – Safe Women in Migration (Femei migrante în siguranță) își propune să contribuie la protecția femeilor și fetelor migrante și/sau solicitante de azil victime ale violenței sau în risc de violență prin abordarea celor mai urgente nevoi ale acestora identificate în studii și cercetări și pe baza experienței partenerilor.

FORMAREA SPECIALIȘTILOR CARE INTRĂ ÎN CONTACT CU PERSOANELE MIGRANTE

prin dezvoltarea abilităților profesioniștilor de a identifica vulnerabilitățile fetelor și femeilor victime sau în risc de a deveni victime ale violenței și prin furnizarea de servicii de asistență într-o manieră care ține cont de specificul de gen și cultural.

Un pachet de training va fi realizat pentru formarea profesioniștilor și întărirea mecanismelor de protecție de la sosirea în țară la admiterea în centrele de primire.

ASIGURAREA ACCESULUI LA JUSTIȚIE ȘI LA ASISTENȚĂ PENTRU VICTIMELE VdG

prin creșterea conștientizării atribuțiilor diverselor instituții privind protecția împotriva VdG.

Femeile și fetele migrante vor participa la workshopuri și la întâlniri de conștientizare pentru a fi informate cu privire la drepturile lor: Directiva 2012/29/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 garantează accesul la justiție și asistență pentru toate victimele, indiferent de statutul legal al victimelor.

Materiale informative vor fi distribuite prin intermediul actorilor cheie relevanți: asociații de migranți, instituții și firme private, misiuni diplomatice.

DEZVOLTAREA/ÎMBUNĂTĂȚIREA MECANISMELOR DE REFERIRE ÎN SISTEMELE DE PRIMIRE DIN UE

prin completarea abordărilor utilizate cu perspectiva de gen în cadrul unei „Carte a UE pe probleme de gen”, produs al învățării reciproce și al schimbului de bune practici în rândul instituțiilor și organizațiilor publice și private relevante.

Parteneri

Proiectul (co-finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020) al Uniunii Europene) este implementat de un parteneriat alcătuit din 7 organizații din 5 țări europene:

– Fundația L’Albero della Vita (coordonator – https://www.alberodellavita.org/)
– Fundația ISMU (http://www.ismu.org/)
– France Terre d’Asile (http://www.france-terre-asile.org/)
– Crucea Roșie Italiană (https://www.cri.it/)
– Crucea Roșie Britanică (https://www.redcross.org.uk/)
– Crucea Roșie Suedeză (https://www.redcross.se/)
– Asociația Alternative Sociale (www.alternativesociale.ro).

Proiect co-finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020) al Uniunii Europene. Conținuturile exprimate în cadrul acestui articol reprezintă punctul de vedere al Asociației Alternative Sociale, care este unica responsabilă pentru opiniile exprimate. Comisia Europeană nu acceptă nici o responsabilitate pentru modul în care aceste informații sunt utilizate.

Materiale resursă realizate în cadrul proiectului

NOU! Raport „Prevenirea violenței de gen, identificarea victimelor violenței și protecția migranților din centrele de primire pentru solicitanții de azil și refugiați. Rolul instituțiilor din România” (click aici pentru descărcare).

„Carta UE pentru consolidarea protecției femeilor și fetelor din centrele de recepție pentru solicitanții de azil împotriva violenței de gen” (click pentru descărcare)

Afiș informații pentru victimele migrante ale violenței – Română (click pentru descărcare)

Fișă informativă studiu „SWIM – Femei migrante în siguranță. Întărirea protecției
pentru femeile migrante sau care solicită azil” (click aici pentru descărcare)

Program formare „Dezvoltarea capacității specialiștilor care lucrează direct cu persoanele migrante pentru prevenirea violenței de gen și asistența victimelor” (click aici pentru descărcare)

Мы продолжаем информировать людей из Ясс о детях, которые пострадали от миграции (рум)

La sfârșitul lunii ianuarie a avut loc o întâlnire de informare cu părinții și persoanele de îngrijire ai copiilor afectați de migrație, în localitatea ieșeană Cornești. Aici au fost prezente 30 de persoane din mediul rural care au aflat informații utile despre acest subiect. Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul Campaniei “Pleci în străinătate? Asistentul social te ajută. Copilul tău va fi ocrotit”. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul școlii gimnaziale „Dimitrie Anghel” din localitate.

Cei prezenți s-au arătat interesați de acest subiect și au avut o serie de întrebări pentru specialiștii Alternative Sociale. Printre acestea: „Care sunt drepturile de care beneficia copiii persoanelor care muncesc legal în străinătate?”, „Care sunt instituțiile la care trebuie să mă adresez pentru obținerea acestor drepturi?”, „Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a putea beneficia de acest drept?”.

Mi s-a părut foarte interesantă întâlnirea la care am participat, am aflat că pot primi o alocație mai mare pentru copiii mei pe perioada în care soțul meu muncește legal în străinătate. Părerea mea este că pentru binele copiilor, unul dintre părinți ar trebui să rămână acasă să aibă grija de ei. Bunicii sunt în vârstă și nu îi poți încărca cu asemenea sarcini

a spus o participantă prezentă la întâlnire.

Mi s-a părut foarte interesantă întâlnirea la care am participat, am aflat că pot primi o alocație mai mare pentru copiii mei pe perioada în care soțul meu muncește legal în străinătate. Părerea mea este că pentru binele copiilor, unul dintre părinți ar trebui să rămână acasă să aibă grija de ei. Bunicii sunt în vârstă și nu îi poți încărca cu asemenea sarcini

Alexandru Gulei

coordonator proiect, Alternative Sociale

Activitatea face parte din proiectul „Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).

Запуск „Рекомендации отчета к торговли людьми по снижению уязвимости граждан, находящиеся под защитой другого государства, в третьи страны” (рум)

București, 19 iunie 2015. Asociația Alternative Sociale din Iași și Instituto de Formación Integral, Spania, au organizat seminarul ¨Reducerea vulnerabilităţii resortisanţilor ţărilor terţe la traficul de fiinţe umane în contextul României şi al Uniunii Europene¨, care marchează și data de 20 iunie, Ziua Mondială a Refugiatului.

(mai mult…)

Усиление роли НПО в развитии социальных услуг (рум)

fondul ong
Reducerea efectelor negative ale migrației și creşterea nivelului de accesare a serviciilor sociale de către familiile afectate de acest fenomen, din regiunea Moldovei a ţării. Acesta este obiectivul proiectului Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale, implementat de Alternative Sociale și Asociația Betania în parteneriat cu InterCultural Iceland, Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Iași și Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Bacău în perioada martie 2015 – mai 2017. Proiectul are o componentă importantă de sprijin pentru copiii și familiile afectate de migrație dar și una dedicată specialiștilor din serviciile sociale din cele două județe.

Cel puțin 200 de copii și familiile lor din județele Iași și Bacău vor beneficia de servicii de suport, constând în consiliere şi informare, mediere a relaţiei între membrii familiei sau cu instituţii publice și private, sprijin material și consiliere psihologică. Părinții sau persoanele care au îngrijire copiii ai căror părinți muncesc în străinătate vor participa la 10 întâlniri cu specialiștii partenerilor pentru a discuta despre protecția copiilor afectați de migrație și despre importanța accesării serviciilor sociale de suport. Situația acestor copii și importanța accesării serviciilor sociale de către persoanele responsabile de creșterea și îngrijirea acestora va fi promovată și către populația regiunii Moldova prin intermediul unei campanii de sensibilizare și responsabilizare a familiilor și a comunităților. Cel puțin 25.000 de persoane afectate de migrație vor fi informate prin mesaje difuzate prin intermediul unor materiale tipărite dar și al unor emisiuni și știri difuzate prin mass media. Un Ghid de informare privind accesarea serviciilor sociale de către familiile afectate de migrație va fi de asemenea realizat și distribuit în cadrul proiectului către persoane care au deja în îngrijire copii din grupul țintă menționat sau către alți potențiali beneficiari ai serviciilor sociale din grupul țintă menționat.

Copiii și familiile afectate de migrație sunt adesea victime ale unor prejudecăți împotriva cărora partenerii proiectului și-au propus să lupte. În acest context, proiectul prevede instruirea a 40 de specialiști din serviciile sociale din Iași și Bacău în domeniul antidiscriminării. Aceștia vor fi formați de experți din cadrul InterCultural Iceland, care are o vastă expertiză în domeniile cheie abordate – migrație și antidiscriminare. Participanții la curs, selectați din rândul profesioniștilor care creează programe și conduc echipe de intervenție din sectorul public sau privat de la nivelul celor două județe, vor dobândi informații și abilități pentru a deveni catalizatori ai antidiscriminării în instituțiile și în zonele în care activează.

De asemenea, Alternative Sociale și Asociația Betania, cu sprijinul DGASPC Iaşi şi Bacău, vor organiza 6 întâlniri cu participarea a cel puțin 120 de asistenţi sociali din mediul rural cu scopul de a-i informa cu privire la specificul problematicii copiilor afectați de migrație, al asistenţei psihosociale a acestei categorii de beneficiari şi la punerea în practică a principiilor non-discriminării în oferirea de servicii și educarea comunității.

Alternative Sociale și Asociația Betania vor invita la dialog instituțiilor publice și private din Iași și Bacău pentru promovarea co-deciziei, co-finanțării și co-furnizării serviciilor sociale. În acest sens în fiecare dintre cele două județe vor fi organizate două întâlniri de lucru ce vizează eficientizarea colaborării dintre instituțiile menționate pentru furnizarea de servicii sociale către grupurile vulnerabile.

Principalele activități ale proiectului

Acordarea de servicii sociale şi de bază familiilor afectate de migraţie. Începând cu luna aprilie 2015, timp de 12 luni, proiectul oferă servicii de asistenţă socială pentru 200 de copii din judeţe Iaşi şi Bacău (din mediul urban şi din rural) pentru prevenirea şi reducerea efectelor negative ale migraţiei (risc de abuz/neglijare, probleme de adaptare socială, culturală, școlară, de comportament etc.). Workshop-uri de promovare a co-deciziei, co-furnizării şi co-finanţării. În perioada aprilie-mai 2015 şi martie-aprilie 2016 specialiştii implicaţi în proiect vor participa la câte un workshop despre colaborarea inter-instituţională privind co-decizia, co-furnizarea şi co-finanţarea în acordarea serviciilor sociale şi de bază.

Seminarii în domeniul antidiscriminării. În perioada noiembrie-decembrie 2015 partenerul InterCultural Iceland instruieşte 40 de specialişti aflați în poziții cheie în organizațiile/instituţiile lor în cadrul a două seminarii pentru dezvoltarea competenţelor profesionale necesare pentru a pune în practică măsuri de combatere a discriminării. Întâlniri cu specialiştii din mediul rural. În perioada iunie 2015-martie 2016 se vor derula în Iaşi şi Bacău 6 întâlniri ( aproximativ 120 pers.) cu asistenţi sociali din mediul rural cu scopul de a-i informa cu privire la specificul asistenţei psihosociale a familiilor afectate de migraţie şi promovarea non-discriminării în oferirea de servicii și educarea comunității.

Campanie de promovare a accesării serviciilor sociale şi de bază pentru copiii afectaţi de migraţie din regiunea Moldovei. Campania se derulează în perioada iunie 2015-aprilie 2016 şi include realizarea unui ghid şi afiş informativ, a 2 conferinţe de presă, 10 întâlniri de informare (5 în judeţul Iaşi şi 5 în judeţul Bacău) cu cel puțin 200 de părinţi şi persoane de îngrijire a copiilor afectaţi de migraţie din mediul rural, emisiuni ale partenerilor media (TV și radio), reportaje publicate de partenerul media (print), în articole în presa locală și regională, social media (Facebook).

Proiectul Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 165.824,40 euro, din care 149.241,96 finanţare nerambursabilă. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Поддержка 240 детей затронутых миграцией (рум)

Peste 200 activități desfășurate pentru integrarea educațională și socială a acestor copii, 2 centre de tineret în școlile din Iași cu cel mai mare număr de copii afectați de migrație, 791 de elevi din cadrul acestor școli implicați în activități de tip afterschool, 1681 de ore de voluntariat. Acestea sunt doar o parte din rezultatele proiectului „Sprijin pentru copiii afectați de migrație în școlile din oraşul Iași”, implementat de Alternative Sociale în perioada 1 mai 2013 – 31 iulie 2014.

Alternative Sociale a înființat în Iași două centre de tineret la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” și la Școala Gimnazială „Ion Simionescu”. În cadrul acestora, specialiștii și voluntarii Alternative Sociale au desfășurat 218 activități la care au participat 791 de elevi, dintre care 240 de copii singuri acasă și copii remigranți, aflați în risc semnificativ de a dezvolta tulburari specifice din sfera prosocială. Acești copii au fost ajutați să-și dezvolte abilitățile de viață, socializare și să-și crească performanțele școlare. Unii dintre ei au primit sprijin material pentru depășirea situației de criză și vulnerabilitate în care se aflau.

„Acest proiect reprezintă o continuare a preocupării Alternative Sociale pentru sprijinirea copiilor afectați de migrație. Desfășurăm proiecte în acest domeniu de aproape un deceniu și constatăm că în prezent acest fenomen este la fel de actual și problematic. Numărul copiilor remigranți crește cu fiecare an. În anul școlar 2013-2014, în județul Iași s-au înregistrat 417 copii care și-au echivalat studiile după o perioadă de timp petrecută în străinătate. Comparativ cu perioada 2008-2012, numărul acestor copii s-a triplat”, a declarat Cătălin Luca, director executiv.

Profesorii din cele două școli au declarat că aceste activități au contribuit la îmbunătățirea frecvenței și a atitudinii față de școală, dar și la obținerea unor rezultate școlare mai bune.

„De cele mai multe ori, copiii nesupravegheați de părinți nu au o motivație puternică de a obține performanțe școlare. Activitățile desfășurate în cadrul centrului de tineret ne-au ajutat să le oferim acestor copii motivația de a veni la școala și ne-au permis să extindem cuantumul de cunoștințe pe care corsetul curriculei școlare îl limitează. Vreau să remarc și pregătirea foarte bună a psihologilor care au lucrat cu ei și care au ascultat problemele fiecăruia dintre ei, care le-au oferit un punct de sprijin și au încercat să găsească soluții creative la problemele lor. Datorită acestui proiect extrem de frumos și generos școala a devenit mai frumoasă, iar orele mai ușoare”, a declarat Virginia Arghiropol, director al Școlii Gimnaziale „Ion Simionescu”.

În cadrul acestui proiect, 28 de voluntari au fost instruiți pentru a oferi servicii de suport în cele două centre de tineret. În total, aceștia au realizat 1681 de ore în sprijinul copiilor afectați de migrație.

„Printre voluntari am găsit un prieten mai mare, cu care ne-am jucat și am învățat multe lucruri noi. La aceste activități am cunoscut mulți copii, am descoperit cât de distractiv este să lucrezi în echipă” a mărturisit, Marius Iancu, elev în clasa a VII-a.

Alternative Sociale a consiliat 50 de familii cu privire la nevoile copilului remigrant pentru îmbunătățirea comunicării dintre aceștia și rezolvarea situațiilor conflictuale.

„Prin acest proiect am simțit că noi, părinții, nu suntem singuri în construirea viitorului copiilor noștri pentru care trudim alături de profesori. Aceste activități ne-au oferit ocazia să ne cunoaștem mai bine copilul. Într-o zi, băiatul meu a venit acasă și m-a întrebat care sunt cele cinci lucruri cele mai importante pentru mine și această întrebare m-a pus pe gânduri. Acesta a fost un moment în care am simțit că ne-am apropiat și ne-am cunoscut mai bine”, a afirmat Ilievici Ingrid.

Proiectul „Sprijin pentru copiii afectați de migrație în școlile din oraşul Iași” este finanțat de Fundazione L’Albero della Vita ONLUS.