Proiect al copiilor de azi pentru adulții de mâine

Timp de două zile,  10 voluntari (profesori, studenţi şi psihologi) sunt instruiți de către specialiștii Alternative Sociale, în cadrul primului seminar cu privire la dezvoltarea abilităților de viață independentă pentru copiii separaţi sau în risc de separare de părinţi. Acesta face parte din noul proiect „Împreună pentru copii”, implementat de către Alternative Sociale în parteneriat cu școlile gimnaziale ,,Ion Simionescu” şi ,,Alecu Russo” din Iași și finanțat de Primăria Muncipiului Iași. Proiectul se desfășoară în perioada iulie 2016 – iunie 2017.

Instruirea voluntarilor presupune pregătirea lor pentru susținerea activităților atât în cadrul  a două Centre de Tineret cât și în afara acestora. Vorbim despre activităţi de dezvoltare a abilităților de viață independentă  și de socializare pentru 80 copii separați sau în risc de separare de părinți, activităţi de orientare în carieră pentru 100 de copii separați sau în risc de separare de părinți și colegii lor (din clasele V-VIII) și servicii de asistenţă socială pentru 20 de copii separați sau în risc de separare de părinți care prezintă probleme sociale deosebite din proiect.

Nicoleta Ungurianu

Coordonator de proiect

Cei 10 voluntari care participă la seminariile de formare, vor fi implicați mai apoi în activitățile proiectului care prevăd lucrul direct cu copii separați sau în risc de separare de părinți.

Personal sunt de părere că această activitate de formare ce aduce împreună profesioniști din domeniul social, cadre didactice și voluntari, în vederea susținerii procesului de formare și dezvoltare a abilităților de viață pentru copii, reprezintă o dovadă în plus că o societate funcțională se construiește. Este șansa mea de a mă forma ca om și de a dărui mai departe o șansă copiilor cu potențial, ce adesea sunt copiii din umbră a unei societăți «amețite». Este un proiect al copiilor de azi pentru adulții de mâine

Cristina Popescu

Voluntar

În cadrul seminarului, voluntarii primesc informații despre specificitatea copiilor vulnerabili și își formează abilități și atitudini necesare în activitățile ce urmează să le desfășoare cu aceștia.

Cursul mi s-a părut constructiv, interactiv și prezentat într-un format atractiv. Temele abordate pot fi folosite cu succes la orele de dirigenție/de curs. Testele de personalitate sunt utile în cunoașterea elevilor. De asemenea jocurile interactive din cadrul seminarului sunt o modalitate de a comunica cu elevii și de a le câștiga încrederea. Am dobândit informații noi despre teoria rezilienței și aplicațiile ei. Formatorii sunt niște profesioniști, dețin informații concrete, utile și complete despre tematica copiilor separați sau în risc de separare de părinți.

Alina Ciocoi

Profesor voluntar , Școala Ion Simionescu Iași

Proiectul „Împreună pentru copii” este finanțat de către Primăria Municipiului Iași având o valoare totală de 99.016 lei și se desfășoară  pe o perioadă de 12 luni.

Împreună pentru copii

Prevenirea și reducerea efectelor negative ale migrației pentru muncă asupra copiilor rămași acasă, în continuare o problematică abordată de către Alternative Sociale.

„Împreună pentru copii” este noul proiect prin care 80 de copii separaţi sau în risc de separare de părinţi din Iași vor primi servicii de suport prin: activități de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, orientare în carieră, iar 20 dintre aceștia care prezintă probleme sociale deosebite vor primi servicii de asistenţă socială.

Necesitatea unui astfel de proiect vine ca urmare a experienței identificate în teren, în lucrul direct cu beneficiarii, dar și în urma solicitărilor din partea cadrelor didactice și ale părinților. Printre activitățile pe care ni le-am propus să le facem sunt: dezvoltarea abilităților de viață independentă pentru copiii separați sau în risc de separare de părinți, activități de orientare în carieră și de asistență socială pentru copiii care prezintă probleme sociale deosebite.

Nicoleta Ungurianu

coordonator de proiect, Alternative Sociale

Activităţile proiectului se realizează în parteneriat cu şcolile gimnaziale ,,Ion Simionescu” şi ,,Alecu Russo” din oraşul Iaşi şi cu aportul a 21 de voluntari (profesori, studenţi şi psihologi). Profesorii voluntari şi studenţii vor fi instruiţi în cadrul a două seminarii pentru a oferi servicii de suport copiilor separaţi sau în risc de separare de părinţi beneficiari ai proiectului.

Proiectul „Împreună pentru copii” este finanțat de către Primăria Municipiului Iași având o valoare totală de 99.016 lei și se desfășoară  pe o perioadă de 12 luni, începând din luna iulie 2016.

Dificultățile cu care se confruntă acestă categorie de copii au fost identificate din practica de asistență oferită de Alternative Sociale, dar şi conform unor studii care evidenţiază gradul mare de risc la care sunt expuşi aceşti copii. Aceste studii arată, pe de o parte, că numărul acestor copii este mare şi, pe de altă parte, că există probleme comune ale acestora, legate de separarea sau riscul de separare de părinţi.

Principalele probleme cu care se confruntă acești copii sunt de ordin psihologic (sentimente de abandon, anxietate, depresie); școlar (scade interesul pentru activitățile școlare și automat scad și rezultate școlare, corigențe și repetenții etc.);  comportamental (crește agresivitatea, devianța/delincvența).

dr.Cătălin Luca

director executiv, Alternative Sociale

Încă din anul 2004, Alternative Sociale activează pentru diminuarea efectelor negative asupra copiilor generate de migrația a părinților. În această perioadă am asistat peste 2500 de copii singuri acasă, aflați în risc.

Conform datelor furnizate de către Ministerul Educației, în anul 2016, în județul Iași sunt peste 14.000 de copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.

Copiii din centrele rezidențiale: de la risc la oportunități prosociale

Alternative Sociale în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași, au organizat la sfârșitul săptămânii trecute conferința de lansare a proiectului „Copiii din centrele rezidențiale: de la risc la oportunități sociale”.

Peste 60 de studenți prezenți la eveniment au avut ocazia să întâlnească profesioniști/specialiști din centrele rezidențiale pentru copii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași de la care au aflat despre experiențele profesionale și au primit răspunsuri la întrebările pe care le aveau.

„A fost o întâlnire foarte interesantă, în ideea că s-au abordat niște teme de o importanță majoră, pentru noi ca studenți și pentru noi ca viitori absolvenți ai acestei facultăți de asistență socială. Mi-au plăcut prezentările specialiștilor și faptul că am avut în față persoane care au într-adevăr de-a face cu sistemul de asistență socială, care chiar coordonează anumite Centre de Zi și de la care am aflat informații de care avem nevoie”, a spus un student în anul II, Asistență Socială, UAIC.

Copiii din centrele rezidențiale sunt consideraţi a fi un grup în risc deoarece majoritatea prezintă probleme de sănătate mintală cauzate de mediul familial din care au fost scoşi: tulburări de ataşament, de conduită, substimulare cognitivă şi de limbaj (Minnis et. al., 2006). Literatura de specialitate menționează și consecințe asociate cu măsura de plasament în cadrul unor centre: rezultate şcolare scăzute şi probleme de adaptare la nivel personal și social (Manso et. al., 2011) și risc de dezvoltare a unor comportamente delincvente de 2,5 ori mai mare decât în cazul copiilor plasați în asistență maternală (Reid & Barth,2000; Ryan et al., 2008).

„Aceste rezultate au stat la baza proiectului „Copiii din centrele rezidențiale: de la risc la oportunități prosociale” prin care Alternative Sociale și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și-au propus, pe de o parte, să formeze personalul centrelor rezidențiale ale DGASPC Iași (educatori și asistenți sociali) printr-un program de formare și mentorat și pe de altă parte cu copiii cu comportamente ,,problemă” din centrele respective cu vârste cuprinse între 10 şi 18 ani în cadrul unui program de grup vizând managementul furiei și dezvoltarea de comportamente prosociale”, a spus Liliana Foca, coordonator proiect.

Astfel, 164 de asistenți sociali și educatori, angajați ai DGASPC Iași, vor participa pe baza unui program de formare în lucru cu copii cu comportamente antisociale din centre rezidențiale pe tema „managementul furiei și dezvoltarea comportamentelor prosociale” structurat pe două categorii de vârste: 10-13/14-18 ani.

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a dezvoltat anumite servicii destinate acestei categorii de copii, avem un centru de plasament pentru copii care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal  și de asemenea un centru de zi pentru copii. Lucrăm și pe partea de prevenire și pe partea de intervenție și nu lucrăm doar cu copilul ci și cu familia. În ceea ce privește necesitatea și utilitatea unui program de management al furiei, este tocmai ca urmare a unei nevoi identificate de noi, dar și de Asociația Alternative Sociale, asociație care are o vastă experiență în lucrul cu copilul cu tulburări de comportament. Îmi amintesc că tot Asociația Alternative Sociale a realizat formarea personalului care lucrează acum în serviciul specializat pentru copilul cu comportament delicvent sau predelicvent. În momentul acesta, mi se pare vital un astfel de curs al unui asemenea proiect ”, a spus Elena Filiche, reprezentant DGASPC Iași.

160 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani din zece centre rezidențiale ale DGAPSC Iași, identificați ca manifestând comportamente delincvente, vor participa la programul de management al furiei și dezvoltarea comportamentelor prosociale structurat pe 12 ședințe care vor include teme ca: definirea și înțelegerea comportamentelor antisociale, recunoașterea tiparului de gândire de tip antisocial, învățarea autocontrolului și alternative prosociale de răspuns la nivel verbal și comportamental.

20 de copii care au urmat programul de management al furiei și dezvoltare de comportamente prosociale, împreună cu voluntarii Alternative Sociale, vor merge în vizită într-un cămin de bătrâni din Iași unde vor petrece timp cu vârstnicii. Această activitate îi va ajuta pe copii să exerseze empatia față de membrii comunității din care provin și, în același timp, să învețe din experiențele de viață ale vârstnicilor.

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Bugetul proiectului este de 74,905.53 CHF.

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului „Copiii din centrele rezidențiale: de la risc la oportunități prosociale” co-finanţat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă www.swiss-contribution.ro.

Alternative Sociale în vizită la Serviciul de Probațiune din Buskerud, Norvegia

În cadrul proiectului „Schimb de experiență România – Norvegia pe tema copiilor cu părinți deținuți” finanțat prin Fondul ONG în România, reprezentanții Alternative Sociale au fost primiți de Serviciul de Probațiune din Buskerud, Norvegia.

Acest serviciu este unul din puținele servicii de probațiune din Norvegia care monitorizează persoanele arestate la domiciliu prin intermediul dispozitivelor electronice. Doar șase servicii de probațiune din cele 44 birouri (18 birouri principale și 26 de filiale) implementează monitorizarea arestului la domiciliu, sentință care se acordă, la recomandarea serviciilor de corecție, doar persoanelor care au primit o condamnare de până la patru luni sau mai au de executat mai puțin de patru luni de închisoare necondiționată. Brățările electronice funcționează doar pe baza frecvențelor radio și nu au incorporat echipament GPS.
În cadrul Serviciului de Probațiune din Buskerud există un singur ofițer care se ocupă de monitorizarea electronică a persoanelor arestate la domiciliu, având în evidență până la 25 de cazuri pe lună.
În implementarea activităților de monitorizare, ofițerul de probațiune întocmește, împreună cu persoana arestată, un plan care vizează programul său zilnic (orele de muncă în folosul comunității și de serviciu). Săptămânal, persoanei arestate i se acordă două ore pentru cumpărături.
Un aspect care ne-a interesat a fost percepția copiilor despre arestul părintelui, în contextul în care, poate, le va fi dificil să înțeleagă de ce acesta nu mai poate însoți copilul la joacă. Ofițerul de probațiune a menționat că în situația în care persoana monitorizată are copii, există un protocol prin care i se recomandă să le spună acestora, într-un limbaj accesibil, despre sentința primită și limitările ei.

În cadrul vizitelor la domiciliu este obligatorie testarea privind consumul de alcool. Dacă sunt și copii de față, încerc să mă joc un pic cu copilul și-i spun, de exemplu, că poate să sufle și el în tubul alcool testului. De fiecare dată lucrul acesta li se pare distractiv. De fapt, cea mai dificilă parte a muncii mele este să conving părinții să le spună copiilor despre faptul că au făcut ceva rău și vor trebui să petreacă mai mult timp în casă.

Lene-Merethe Ellingsen

Consilier de probațiune, Serviciul de Probațiune Buskerud

Această vizită face parte din proiectul „Schimb de experiență România – Norvegia pe tema copiilor cu părinți deținuți” implementat cu suportul financiar din partea Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro), program finanțat prin EEA Grants și administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Problemele de natură emoțională, principalele efecte negative identificate la copiii separați de părinții plecați la muncă în străinătate

Plecarea la muncă în străinătate afectează starea psihică a copilului, care poate percepe acest moment ca fiind un eveniment stresant sau psihotraumatizant. Aceste schimbări sunt influențate de modul în care a funcționat familia copilului înainte de plecare, de schimbări în dinamica relațiilor intrafamiliale după plecarea părintelui/părinților dar și de factori ce țin de copil (vârstă, caracteristici psihologice).

Printre principalele simptome psihologice întâlnite la copiii care au părinții plecați la muncă în străinătate sunt: tristețe, sentimente de abandon, depresie, concentrare deficitară, comportament agresiv, iritabilitate și scăderea rezultatelor școlare. Este important ca autoritățile locale să preia instrumentele de lucru realizate în cadrul acestui proiect pentru că este atribuția lor să asiste copiii vulnerabili sau aflați în risc.

Cătălin Luca

Dr. psiholog , Asociația Alternative Sociale

Părinții trebuie să înțeleagă și să conștientizeze efectele plecării lor în străinătate asupra copiilor dar și necesitatea respectării legislației, colaborarea cu asistentul social din primărie pentru siguranța copilului lor. Autoritățile Publice Locale, instituțiile de învățământ au nevoie să înțeleagă care este rolul lor în gestionarea acestei problematici din perspectiva prevenirii situațiilor de risc asupra copilului.  Mai mult decât atât, statisticile ne plasează printre primele județene la nivel de regiune Nord-Est în privința numărului de copii cu părinți migranți.

Niculina Karacsony

Director general adjunct, Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Pentru DGASPC Bacău, proiectul a adus plus valoare prin faptul că a contribuit la dezvoltarea capacităţii asistenților sociali/referenților  din serviciile sociale de la nivelul Autorități Publice Locale-urilor în lucrul cu familiile afectate de migraţie și a creat contextul  întâlnirilor și discuțiilor cu aceștia  pe tema copiilor cu părinți migranți. Astfel, în cadrul acestor întâlniri am prezentat care sunt responsabilitățile APL-urilor în privința copiilor cu părinți migranți, am discutat situații concrete și am încercat să ajutăm la identificarea unor soluții. Efectele nu au întârziat să apară, unele  comunitățile lucrând în prezent la bazele de date cu copii cu părinți migranți și monitorizarea acestor conform prevederilor legale.

Sorin Brașoveanu

Director general , Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

Acest proiect este de mare importanță și necesitate pentru Moldova, deoarece este o regiune mai afectată de fenomenul migrației, fapt care a generat apariția a zeci, dacă nu sute de mii de cazuri în care copiii au rămas în grija unui singur părinte sau chiar a bunicilor și rudelor Proiectele derulate în parteneriat cu Alternative Sociale au fost niște realizări notabile și nu s-a făcut doar o dată pionierat în ceea ce privește serviciile sociale în Moldova. Prin urmare, orice proiect viitor va fi primit din tot sufletul de către Asociația Betania, atât timp cât putem oferi o mână de ajutor cazurilor sociale.

André Muit

Președinte, Asociația Betania

Calitatea și varietatea serviciilor oferite de ONG-uri este apreciată de partenerii instituții publice și de beneficiari. Din nefericire deși legea obligă consiliile locale și consiliile județene să se organizeze pentru a asigura un acces echitabil la finanțarea serviciilor sociale pentru toți furnizorii, acest lucru nu se întâmplă; în condițiile în care accesul la fondurile publice destinate serviciilor sociale rămâne extrem de restrâns pentru ONG-uri, servicii precum cele despre care am discutat astăzi vor dispărea.

Alexandru Gulei

Coordonator proiect, Asociația Alternative Sociale

Aceste dificultăți au fost abordate în cadrul proiectului „Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, desfășurat în perioada martie 2015- aprilie 2016,  implementat de Alternative Sociale în parteneriat cu Asociația Betania, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Iași și Bacău și Intercultural Iceland.

            În cadrul proiectului 205 copii ( 105 din județul Iași și 100 din județul Bacău) au beneficiat de servicii directe (informare și consiliere cu privire la drepturile și obligațiile referitoare la protecția copilului, servicii de evaluare și consiliere psihologică, sprijin material, în funcție de nevoile familiei, identificate pe parcursul evaluării).

            Proiectul a contribuit la creșterea nivelului de informare a populației regiunii Moldova cu privire la situația copiilor afectați de migrație și la protecția acestora. Campania „Pleci în străinătate? Asistentul social te ajută: copilul tău va fi ocrotit!” a avut ca scop promovarea accesării serviciilor sociale de către familiile afectate de migrație și a inclus întâlniri de informare cu peste 200 de părinți și persoane de îngrijire din județele Bacău și Iași, distribuirea în format electronic și tipărit a „Ghidului de informare privind accesarea serviciilor sociale de către familiile afectate de migrație”. În mediul online peste 132.000 de persoane (părinți, copii și specialiști) au primit sfaturi pentru prevenirea sau reducerea efectele negative ale migrației prin rețeaua de socializare Facebook. Campania s-a bucurat și de sprijinul mass-media, care a facilitat transmiterea către publicul larg a mesajului.

            Proiectul a contribuit și la creșterea capacității profesioniștilor din mediul rural din județele Iași și Bacău, 145 dintre aceștia participând la întâlniri de lucru cu privire la specificul asistenței familiilor afectate de migrație.

Această activitate are loc în cadrul proiectul Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).  Bugetul proiectului este de 165.824,40 euro, din care 149.241,96 finanţare nerambursabilă. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Întâlniri cu reprezentanți ai serviciilor publice locale și din mediul de business

În perioada Noiembrie 2015 – Februarie 2016, Alternative Sociale împreună cu Penitenciarul Iași desfășoară o serie de întâlniri cu reprezentanți ai serviciilor publice locale și din mediul de business din localitățile Tîrgu- Frumos, Lungani și Dolhești.
Scopul acestor întâlniri este de a cunoaște problemele cu care se confruntă comunitățile în ceea ce privește reintegrarea foștilor deținuți și a identificării de soluții pe tema prevenirii recidivei.

Întâlnirea de vineri face parte dintr-o serie de evenimente organizate de Asociația Alternative Sociale cu scopul de a informa părinții și persoanele de îngrijire ai copiilor afectați de migrație în localități precum: Lungani, Popești, Podu-Iloaiei. Aceste dezbateri le-au oferit oportunitatea părinților, bunicilor sau persoanelor care au copii în îngrijire să adreseze întrebări specialiștilor de la Asociația Alternative Sociale, care au în spate o vastă experiență în acest domeniu.

Până în prezent au avut loc patru astfel de întâlniri la care asistenți sociali, consilieri locali, polițiști și mediatori sanitari au ridicat problema lipsei locurilor de muncă la nivel local și supraîncărcarea biroului de asistență socială de pe lângă primării. Pe de altă parte, sprijinul membrilor comunității în susținerea foștilor deținuți în perioada imediat următoare liberării a fost identificat ca un factor favorizant pentru reintegrarea socială

Liliana Foca

expert testare program de colaborare interinstituțională pentru reintegrarea foștilor deținuți, Alternative Sociale

Aceste activități fac parte din proiectul cu titlul „Colaborarea previne discriminarea”, finanțat în cadrul apelului „COERENT” din cadrul Programului RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” coordonat de Penitenciarul Iași în parteneriat cu Alternative Sociale și InterCultural Iceland.

„A plecat mama cu tata și m-a lăsat cu multe greutăți pe cap…”

După întâlnirea de vineri, 20 noiembrie 2015, din localitatea Podu-Iloaiei, câțiva dintre participanții prezenți au dorit să împărtășească cu noi din experiențele lor de viață și să ne spună problemele cu care se confruntă în situațiile în care au în îngrijire copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

Am venit la această întâlnire ca reprezentant a cinci familii de la mine din sat, iar informațiile pe care le-am primit s-au reactualizat în mintea mea, în amintirile pe care le am despre ei, adică partea de violență, de schimbare de comportament. Cunosc foarte clar, cel puțin un copil care, cât a fost mama plecată în străinătate, își face temele la școală, avea altă relaționare cu colegii, cu învățătorul… În momentul când a venit mama acasă, situația ei s-a schimbat brusc, adică e devenit zâmbitoare, conștiincioasă, motivată, sociabilă. Acum urmează să plece mama din nou în străinătate și stau cu emoție să văd cum va reacționa, poate voi reuși să o introduc în proiectul acesta, să sperăm ca o să fie bine.

Cătălin Dascălu

preot

Întâlnirea de vineri face parte dintr-o serie de evenimente organizate de Asociația Alternative Sociale cu scopul de a informa părinții și persoanele de îngrijire ai copiilor afectați de migrație în localități precum: Lungani, Popești, Podu-Iloaiei. Aceste dezbateri le-au oferit oportunitatea părinților, bunicilor sau persoanelor care au copii în îngrijire să adreseze întrebări specialiștilor de la Asociația Alternative Sociale, care au în spate o vastă experiență în acest domeniu.

Am 4 nepoți în grijă a căror părinți sunt plecați în străinătate: o fată de 19 ani la facultate în anul II, un băiat în clasa aIX-a, unul în clasa a VI-a și o fată în clasa a II-a. Cu cea mică am multe probleme pentru că suferă din cauza lipsei părinților. În casă totul i se pare străin, stă mai mult cu sora ei, adică nepoata cea mare. Stă mai mult în casă singură. Cu părinții vorbesc la telefon, plâng și ei de dor și când aud de starea lor. Stăteam și mă gândeam la nepoata cea mare care are multe greutăți și totuși merge la facultate. Casa în care stau este într-o stare gravă, asa că părinții au fost nevoiți să plece în străinătate pentru a munci să își poată repera locuința. Muncesc acolo, unde le este foarte greu. Nepoata cea mare îmi spune “a plecat mama cu tata și m-a lăsat cu multe greutăți pe cap”. Asa se întamplă în orice familie în care părinții pleacă. Copiii nu prea înteleg plecarea părinților. Nepoții sunt foarte atașați de mama, mai ales cea mica și de aceea și aceste reacții de respingere pentru cei din jur. Mama îi alinta și le făcea toate poftele, acum ei duc lipsa tuturor momentelor petrecute împreună

o bunică

Activitatea face parte din proiectul „Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).

„Мама с папой ушли и оставили меня одной с большими трудностями” (рум)

După întâlnirea de vineri, 20 noiembrie 2015, din localitatea Podu-Iloaiei, câțiva dintre participanții prezenți au dorit să împărtășească cu noi din experiențele lor de viață și să ne spună problemele cu care se confruntă în situațiile în care au în îngrijire copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

Printre aceștia se numără Cătălin Dascălu, preot în localitatea ieșeană Holm care are în parohie familii ce și-au lăsat copii acasă în grija altor persoane.

Am venit la această întâlnire ca reprezentant a cinci familii de la mine din sat, iar informațiile pe care le-am primit s-au reactualizat în mintea mea, în amintirile pe care le am despre ei, adică partea de violență, de schimbare de comportament. Cunosc foarte clar, cel puțin un copil care, cât a fost mama plecată în străinătate, își face temele la școală, avea altă relaționare cu colegii, cu învățătorul… În momentul când a venit mama acasă, situația ei s-a schimbat brusc, adică e devenit zâmbitoare, conștiincioasă, motivată, sociabilă. Acum urmează să plece mama din nou în străinătate și stau cu emoție să văd cum va reacționa, poate voi reuși să o introduc în proiectul acesta, să sperăm ca o să fie bine”.

Cătălin Dascălu, preot.

Întâlnirea de vineri face parte dintr-o serie de evenimente organizate de Asociația Alternative Sociale cu scopul de a informa părinții și persoanele de îngrijire ai copiilor afectați de migrație în localități precum : Lungani, Popești, Podu-Iloaiei. Aceste dezbateri le-au oferit oportunitatea părinților, bunicilor sau persoanelor care au copii în îngrijire să adreseze întrebări specialiștilor de la Asociația Alternative Sociale, care au în spate o vastă experiență în acest domeniu.
„Am 4 nepoți în grijă a căror părinți sunt plecați în străinătate: o fată de 19 ani la facultate în anul II, un băiat în clasa aIX-a, unul în clasa a VI-a și o fată în clasa a II-a. Cu cea mică am multe probleme pentru că suferă din cauza lipsei părinților. În casă totul i se pare străin, stă mai mult cu sora ei, adică nepoata cea mare. Stă mai mult în casă singură. Cu părinții vorbesc la telefon, plâng și ei de dor și când aud de starea lor. Stăteam și mă gândeam la nepoata cea mare care are multe greutăți și totuși merge la facultate. Casa în care stau este într-o stare gravă, asa că părinții au fost nevoiți să plece în străinătate pentru a munci să își poată repera locuința. Muncesc acolo, unde le este foarte greu. Nepoata cea mare îmi spune “a plecat mama cu tata și m-a lăsat cu multe greutăți pe cap”. Asa se întamplă în orice familie în care părinții pleacă. Copiii nu prea înteleg plecarea părinților. Nepoții sunt foarte atașați de mama, mai ales cea mica și de aceea și aceste reacții de respingere pentru cei din jur. Mama îi alinta și le făcea toate poftele, acum ei duc lipsa tuturor momentelor petrecute împreună”, a spus o bunică.

Activitatea face parte din proiectul „Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).

Copii cu părinți deținuți – copiii invizibili

sigla                                                                                                                 sigla-aas

Reducerea efectelor negative ale detenției unui părinte asupra copilului, prevenirea abandonului școlar, depășirea momentelor de criză determinate de neputința părintelui din libertate de a face față situației familiale, sprijin material – sunt doar câteva dintre serviciile de care au beneficiat 63 de copii cu părinți închiși în Penitenciarele Iași și Vaslui. Acestea au fost oferite de asistenți sociali ai Alternative Sociale în cadrul proiectului „Copiii cu părinți deținuti – copii invizibili” care s-a desfășurat în perioada mai 2015 – mai 2016.

În cadrul acestui proiect, au avut loc dezbateri la care au participat reprezentanți ai mai multor instituții cu rol în protecția copilului și a familiei. Principalele probleme discutate au fost: discriminarea copiilor; lipsa suportului emoțional pentru copil, dar și pentru părintele rămas acasă; riscul abandonului școlar la copii și posibilități reduse de contact copil-părinte deținut din cauza problemelor financiare ale familiei. Soluții identificate: învățătorii și profesorii să refere copiii identificați ca avînd părinți în închisoare către consilierul școlar; implicarea primăriei de comună prin alocarea microbuzului școlii (în afara programului școlar) pentru transportul copiilor la penitenciar; informarea de către serviciile publice de asistență socială a familiilor de deținuți cu privire la prestațiile sociale de care pot dispune; promovarea situației copiilor cu părinți deținuți în cadrul asociațiilor edicilor de familie pentru identificare și monitorizare din punce de vedere al sănătății (fizice și mentale). Informații despre aceste activități pot fi aflate și accesînd: http://copiiinvizibili.alternativesociale.ro/media/speciali-tii-din-vaslui-cauta-solutii-pentru-copiii-cu-parinti-in-inchisoare–46.html

În cadrul proiectului au fost publicate o serie de sfaturi pentru profesioniști care pot fi consultate accesînd:  http://copiiinvizibili.alternativesociale.ro/institutii/

Opiniile d-nei director adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Niculina Karacsony, și a directorului Penitenciarului Iași, dl. Marius Vulpe, cu privire la copiii cu părinți deținuți pot fi accesate de pe:

www.copiiinvizibili.alternativesociale.ro a găzduit și interviuri cu părinți non-deținuți/persoane de îngrijire:

și copiii acestora (http://copiiinvizibili.alternativesociale.ro/media/interviu-cu-o-fetita-care-are-tatal-in-inchisoare–55.html). De asemenea, site-ul a fost îmbogățit cu o serie de sfaturi pentru părinții în libertate și copiii afectați de detenția unui părinte care au fost redactate în urma consultării cu asistenții sociali implicați în programul de asistență, ca urmare a activităților de teren: http://copiiinvizibili.alternativesociale.ro/media/sfaturi-pentru-parinti-vizitele-la-inchisoare–44.html

Totodată, în perioada martie – aprilie, în cadrul proiectului, s-a desfășurat campania Campania on line de prevenire a discriminării copiilor cu părinți deținuți prin intermediul paginii de Facebook a Alternative Sociale. Mesajul campaniei a fost „Părintele meu este în închisoare. De ce mă condamnați pentru fapta lui?”.

Activitățile descrise mai sus au avut loc în cadrul proiectul „Copiii cu părinți deținuți – copii invizibili” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 83,313.80 euro, din care 74,982.42 finanţare nerambursabilă. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

 sigla-fond

Migrație și antidiscriminare – două provocări actuale într-un nou proiect marca Alternative Sociale

Proiectul are o componentă importantă de sprijin pentru copiii și familiile afectate de migrație dar și una dedicată specialiștilor din serviciile sociale din cele două județe.

Cel puțin 200 de copii și familiile lor din județele Iași și Bacău vor beneficia de servicii de suport, constând în consiliere şi informare, mediere a relaţiei între membrii familiei sau cu instituţii publice și private, sprijin material și consiliere psihologică. Părinții sau persoanele care au îngrijire copiii ai căror părinți muncesc în străinătate vor participa la 10 întâlniri cu specialiștii partenerilor pentru a discuta despre protecția copiilor afectați de migrație și despre importanța accesării serviciilor sociale de suport.

 

Situația acestor copii și importanța accesării serviciilor sociale de către persoanele responsabile de creșterea și îngrijirea acestora va fi promovată și către populația regiunii Moldova prin intermediul unei campanii de sensibilizare și responsabilizare a familiilor și a comunităților. Cel puțin 25.000 de persoane afectate de migrație vor fi informate prin mesaje difuzate prin intermediul unor materiale tipărite dar și al unor emisiuni și știri difuzate prin mass media. Un Ghid de informare privind accesarea serviciilor sociale de către familiile afectate de migrație va fi de asemenea realizat și distribuit în cadrul proiectului către persoane care au deja în îngrijire copii din grupul țintă menționat sau către alți potențiali beneficiari ai serviciilor sociale din grupul țintă menționat.

Copiii și familiile afectate de migrație sunt adesea victime ale unor prejudecăți împotriva cărora partenerii proiectului și-au propus să lupte. În acest context, proiectul prevede instruirea a 40 de specialiști din serviciile sociale din Iași și Bacău în domeniul antidiscriminării. Aceștia vor fi formați de experți din cadrul InterCultural Iceland, care are o vastă expertiză în domeniile cheie abordate – migrație și antidiscriminare. Participanții la curs, selectați din rândul profesioniștilor care creează programe și conduc echipe de intervenție din sectorul public sau privat de la nivelul celor două județe, vor dobândi informații și abilități pentru a deveni catalizatori ai antidiscriminării în instituțiile și în zonele în care activează.

De asemenea, Alternative Sociale și Asociația Betania, cu sprijinul DGASPC Iaşi şi Bacău, vor organiza 6 întâlniri cu participarea a cel puțin 120 de asistenţi sociali din mediul rural cu scopul de a-i informa cu privire la specificul problematicii copiilor afectați de migrație, al asistenţei psihosociale a acestei categorii de beneficiari şi la punerea în practică a principiilor non-discriminării în oferirea de servicii și educarea comunității. Alternative Sociale și Asociația Betania vor invita la dialog instituțiilor publice și private din Iași și Bacău pentru promovarea co-deciziei, co-finanțării și co-furnizării serviciilor sociale. În acest sens în fiecare dintre cele două județe vor fi organizate două întâlniri de lucru ce vizează eficientizarea colaborării dintre instituțiile menționate pentru furnizarea de servicii sociale către grupurile vulnerabile.

 

Proiectul Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 165.824,40 euro, din care 149.241,96 finanţare nerambursabilă. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.