Министр юстиции посещает Сообщество Социальные Альтернативы

Во вторник 23 февраля Сообщество Социальные Альтернативы приняла визит госпожи министра юстиции Ралука Прунэ и советника Крина Мортяну.

Я хотела посетить Сообщество Социальные Альтернативы потому что я ценю ее ежедневную работу, потому что эта активная НПО которая предлогает услуги и производит важные рабочие инструменты для разработки системы.

Ралука Прунэ

Mинистр юстиции

Для нас это была возможность сообщить о нашей работе в области реформы системы правосудия : прослушивание ребенка в ходе судебного разбирательства ,детей заключённых и общественная реинтеграции лиц, освобожденных из мест лишения свободы

Кэтэлин Лука

исполнительный директор, Сообществa Социальные Альтернативы

Бесплатный eBook! (рум)

COPII CU PĂRINȚI ÎN DETENȚIE: PERSPECTIVE EUROPENE PENTRU O BUNĂ PRACTICĂ

Literatura de specialitate cu referire la încarcerarea unui părinte a avut în vedere problemele cu care se confruntau copiii și tinerii cu accent asupra perspectivelor pe care le-au avut părinții. Cercetări mai recente (2011 – 2014) au inclus experiențe raportate și de către copii.
Acestea au utilizat abordări din psihologia pozitivă și subliniază factori care promovează reziliența și obținerea de rezultate mai bune pentru copiii afectați de încarcerarea părinților.

Vă invităm să aflați mai multe despre impactul arestării părinților asupra copiilor accesând lucrarea „Copiii cu părinți în detenție. Perspective europene pentru o bună practică.” în format PDF sau eBook pe link-ul:
http://copiiinvizibili.alternativesociale.ro/.

Дети с заключеннами родителями – невидимые дети (рум)

fondul ong

Reducerea efectelor negative ale detenției unui părinte asupra copilului, prevenirea abandonului școlar, depășirea momentelor de criză determinate de neputința părintelui din libertate de a face față situației familiale, sprijin material – sunt doar câteva dintre serviciile de care vor beneficia cel puțin 50 de copii cu părinți închiși în Penitenciarele Iași și Vaslui. Acestea vor fi oferite de asistenți sociali ai Alternative Sociale în cadrul proiectului „Copiii cu părinți deținuți – copii invizibili” care se desfășoară în perioada mai 2015 – mai 2016.
În cadrul acestui proiect, Alternative Sociale continuă preocupările pentru informarea și conștientizarea opiniei publice cu privire la problemele de natură psihologică, educațională și socială cu care se confruntă copiii cu părinți deținuți. Astfel, în perioada următoare vor avea loc dezbateri la care vor participa reprezentanți ai mai multor instituții cu rol în protecția copilului și a familiei. Ei vor încerca să identifice împreună cele mai bune soluții pentru asigurarea suportului de care au nevoie copiii cu părinți în detenție. www.copiiinvizibili.alternativesociale.ro va fi gazda unei serii de interviuri cu actori comunitari, dar și cu părinți non-deținuți și copiii acestora. De asemenea, site-ul va fi îmbogățit cu o serie de sfaturi pentru părinții în libertate și copiii afectați de detenția unui părinte care ce vor fi redactate în urma consultării cu asistenții sociali implicați în programul de asistență, ca urmare a activităților de teren. Conținutul acestei pagini de website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revin inițiatorilor website-ului.

Activitățile descrise mai sus au loc în cadrul proiectul „Copiii cu părinți deținuți – copii invizibili” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 83,313.80 euro, din care 74,982.42 finanţare nerambursabilă. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Усиление роли НПО в развитии социальных услуг (рум)

fondul ong
Reducerea efectelor negative ale migrației și creşterea nivelului de accesare a serviciilor sociale de către familiile afectate de acest fenomen, din regiunea Moldovei a ţării. Acesta este obiectivul proiectului Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale, implementat de Alternative Sociale și Asociația Betania în parteneriat cu InterCultural Iceland, Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Iași și Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Bacău în perioada martie 2015 – mai 2017. Proiectul are o componentă importantă de sprijin pentru copiii și familiile afectate de migrație dar și una dedicată specialiștilor din serviciile sociale din cele două județe.

Cel puțin 200 de copii și familiile lor din județele Iași și Bacău vor beneficia de servicii de suport, constând în consiliere şi informare, mediere a relaţiei între membrii familiei sau cu instituţii publice și private, sprijin material și consiliere psihologică. Părinții sau persoanele care au îngrijire copiii ai căror părinți muncesc în străinătate vor participa la 10 întâlniri cu specialiștii partenerilor pentru a discuta despre protecția copiilor afectați de migrație și despre importanța accesării serviciilor sociale de suport. Situația acestor copii și importanța accesării serviciilor sociale de către persoanele responsabile de creșterea și îngrijirea acestora va fi promovată și către populația regiunii Moldova prin intermediul unei campanii de sensibilizare și responsabilizare a familiilor și a comunităților. Cel puțin 25.000 de persoane afectate de migrație vor fi informate prin mesaje difuzate prin intermediul unor materiale tipărite dar și al unor emisiuni și știri difuzate prin mass media. Un Ghid de informare privind accesarea serviciilor sociale de către familiile afectate de migrație va fi de asemenea realizat și distribuit în cadrul proiectului către persoane care au deja în îngrijire copii din grupul țintă menționat sau către alți potențiali beneficiari ai serviciilor sociale din grupul țintă menționat.

Copiii și familiile afectate de migrație sunt adesea victime ale unor prejudecăți împotriva cărora partenerii proiectului și-au propus să lupte. În acest context, proiectul prevede instruirea a 40 de specialiști din serviciile sociale din Iași și Bacău în domeniul antidiscriminării. Aceștia vor fi formați de experți din cadrul InterCultural Iceland, care are o vastă expertiză în domeniile cheie abordate – migrație și antidiscriminare. Participanții la curs, selectați din rândul profesioniștilor care creează programe și conduc echipe de intervenție din sectorul public sau privat de la nivelul celor două județe, vor dobândi informații și abilități pentru a deveni catalizatori ai antidiscriminării în instituțiile și în zonele în care activează.

De asemenea, Alternative Sociale și Asociația Betania, cu sprijinul DGASPC Iaşi şi Bacău, vor organiza 6 întâlniri cu participarea a cel puțin 120 de asistenţi sociali din mediul rural cu scopul de a-i informa cu privire la specificul problematicii copiilor afectați de migrație, al asistenţei psihosociale a acestei categorii de beneficiari şi la punerea în practică a principiilor non-discriminării în oferirea de servicii și educarea comunității.

Alternative Sociale și Asociația Betania vor invita la dialog instituțiilor publice și private din Iași și Bacău pentru promovarea co-deciziei, co-finanțării și co-furnizării serviciilor sociale. În acest sens în fiecare dintre cele două județe vor fi organizate două întâlniri de lucru ce vizează eficientizarea colaborării dintre instituțiile menționate pentru furnizarea de servicii sociale către grupurile vulnerabile.

Principalele activități ale proiectului

Acordarea de servicii sociale şi de bază familiilor afectate de migraţie. Începând cu luna aprilie 2015, timp de 12 luni, proiectul oferă servicii de asistenţă socială pentru 200 de copii din judeţe Iaşi şi Bacău (din mediul urban şi din rural) pentru prevenirea şi reducerea efectelor negative ale migraţiei (risc de abuz/neglijare, probleme de adaptare socială, culturală, școlară, de comportament etc.). Workshop-uri de promovare a co-deciziei, co-furnizării şi co-finanţării. În perioada aprilie-mai 2015 şi martie-aprilie 2016 specialiştii implicaţi în proiect vor participa la câte un workshop despre colaborarea inter-instituţională privind co-decizia, co-furnizarea şi co-finanţarea în acordarea serviciilor sociale şi de bază.

Seminarii în domeniul antidiscriminării. În perioada noiembrie-decembrie 2015 partenerul InterCultural Iceland instruieşte 40 de specialişti aflați în poziții cheie în organizațiile/instituţiile lor în cadrul a două seminarii pentru dezvoltarea competenţelor profesionale necesare pentru a pune în practică măsuri de combatere a discriminării. Întâlniri cu specialiştii din mediul rural. În perioada iunie 2015-martie 2016 se vor derula în Iaşi şi Bacău 6 întâlniri ( aproximativ 120 pers.) cu asistenţi sociali din mediul rural cu scopul de a-i informa cu privire la specificul asistenţei psihosociale a familiilor afectate de migraţie şi promovarea non-discriminării în oferirea de servicii și educarea comunității.

Campanie de promovare a accesării serviciilor sociale şi de bază pentru copiii afectaţi de migraţie din regiunea Moldovei. Campania se derulează în perioada iunie 2015-aprilie 2016 şi include realizarea unui ghid şi afiş informativ, a 2 conferinţe de presă, 10 întâlniri de informare (5 în judeţul Iaşi şi 5 în judeţul Bacău) cu cel puțin 200 de părinţi şi persoane de îngrijire a copiilor afectaţi de migraţie din mediul rural, emisiuni ale partenerilor media (TV și radio), reportaje publicate de partenerul media (print), în articole în presa locală și regională, social media (Facebook).

Proiectul Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 165.824,40 euro, din care 149.241,96 finanţare nerambursabilă. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.