București, 19 iunie 2015. Asociația Alternative Sociale din Iași și Instituto de Formación Integral, Spania, au organizat seminarul ¨Reducerea vulnerabilităţii resortisanţilor ţărilor terţe la traficul de fiinţe umane în contextul României şi al Uniunii Europene¨, care marchează și data de 20 iunie, Ziua Mondială a Refugiatului.

În contextul actual, al escaladării conflictelor și al adâncirii sărăciei în țări aflate la granița Uniunii Europene, numărul în creștere al refugiaților atrage după sine multiple fenomene sociale. ¨Raportul cu recomandări pentru reducerea vulnerabilităților resortisanților țărilor terțe la traficul de persoane în Europa¨, lansat cu ocazia evenimentului, a fost realizat în cadrul proiectului ca un instrument util în dezvoltarea capacității rețelelor instituționale locale în vederea diminuării riscului resortisanților țărilor terțe (RTT) de a cădea victime ale traficului de ființe umane.

Raportul propune spre dezbatere specialiștilor o serie de recomandări privind: importanţa înţelegerii diverselor dimensiuni ale vulnerabilităţii; măsuri concrete pentru a îmbunătăţi situaţia RTT, atât prin elaborarea și revizuirea politicilor în domeniu, cât şi prin standardizarea diferitelor tipuri de asistenţă acordate acestora; necesitatea de a asigura colectarea datelor minime privind RTT aflați în risc de traficare şi schimbul şi comunicarea acestor date între părțile interesate; coordonarea interinstituțională pentru reducerea vulnerabilităţii RTT la traficare şi exploatare continuă, cu accent pe România ca studiu de caz naţional, însă vizând practicile la nivelul UE ce pot fi implementate în beneficiul RTT; implicarea potențialilor angajatori ca resurse cheie.

Raportul prezentat a fost realizat de o echipă de experți naționali și internaționali în conformitate cu cele patru mari prioritați pe termen mediu și lung ale Comisiei Europene și vizează nu doar România, ci și alte țări ale Uniunii Europene care au frontiere externe.¨, a declarat dr. Cătălin Luca, Expert Team Europe România, Director executiv al Asociației Alternative Sociale, în deschiderea evenimentului.

La eveniment au fost prezenți: domnul Daniel-Constantin Horodniceanu, Procuror Șef Direcție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, însoțit de doamna Alina Albu, Procuror Șef Serviciu de Combatere a Criminalității Organizate, Adrian Petrescu, Șef Serviciu în cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane și domnul Dorin Țepușă, Comisar șef de poliție, Direcția de Migrație, Inspectoratul General pentru Imigrări, care au prezentat activitatea desfașurată în perioada 2013 – 2015 în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane, cu accent pe RTT, din cardul instituțiilor pe care le reprezintă.

Prof. dr. Markus González Beilfuss, profesor la Universitatea din Barcelona și expert al Instituto de Formación Integral a prezentat experiența Spaniei în reducerea vulnerabilităţii resortisanţilor ţărilor terţe la traficul de fiinţe umane, precizând că ¨Bineînțeles că sunt importante datele statistice, măsurile legislative sau realizarea unui profil al migranților din țările terțe vulnerabili la traficul de persoane. dar, în primul rând, ideea în sine că un cetățean poate deveni ținta traficului de persoane reprezintă o problemă pe care trebuie să o abordăm

Dezbaterea a fost deschisa cu prezentarea recomandărilor privind reducerea vulnerabilităţii resortisanţilor ţărilor terţe la traficul de fiinţe umane – în contextul României şi al Uniunii Europene – făcuta de drd. Alexandru Gulei, coordonator proiect, Asociația Alternative Sociale, urmând apoi discuții între cei prezenți la eveniment pe marginea temei abordate.

Raportul de recomandări va fi diseminat la nivel național și internațional către autoritățile publice, instituțiile și organizațiile implicate în rezolvarea problemelor legate de migrație și în lupta împotriva traficului de persoane, precum și către reprezentanți ai mediului de afaceri, în calitate de potențiali angajatori ai resortisanților.

Proiectul este implementat de Asociația Alternative Sociale în parteneriat cu Instituto de Formacion Integral din Spania, Inspectoratele de Poliție Județene Iași, Vaslui și Botoșani, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Iași, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași, Asociația Oamenilor de Afaceri Iași și Malya Travel.

Proiectul a fost finanțat cu susținerea Comisiei Europene. Acest comunicat exprimă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia Europeană nu poate fi considerată responsabilă cu privire la modul în care sunt utilizate informațiile prezentate.