Cum donezi

Direcționează 2% din impozitul anual către Alternative Sociale

Conform Codului Fiscal contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcționeze doi la sută din impozitul pe veniturile obținute în anul precedent către o entitate nonprofit. Această opțiune nu vă costă nimic, iar dacă nu o folosiți, suma respectivă revine statului. Cum poți direcționa 2% către Alternative Sociale?

Dacă sunteți salariat(ă): completați „Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual” – pe care îl puteți descărca de aici. Depuneţi (prin poștă, electronic sau personal) formularul până la data de 25 mai 2018 la administrația financiară de care aparțineți.

Daca aveți (și) venituri din alte surse: completați „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” pe care îl puteți descărca de aici. Depuneţi (prin poștă, electronic sau personal) formularul până la data de 15 iulie 2018 la administrația financiară de care aparțineți.

Datele Asociației Alternative Sociale sunt deja completate în formularele 230 și în „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” menționate anterior. Suma pe care o reprezintă 2% din impozitul dumneavoastră va fi calculată de către administrația financiară.

Direcționează 20% din impozitul pe profit datorat statului către Alternative Sociale!

20% din impozitul pe profit al companiilor poate fi redirecţionat către un ONG care susține o cauză socială. Acest tip de sponsorizare nu presupune cheltuieli suplimentare și nu afectează profitul net al companiei.

Poți direcționa 20% din impozitul pe profit în 3 pași simpli.

1. Descarcă contractul de sponsorizare. 2. Completează-l cu datele firmei și trimite-l la adresa office@alternativesociale.ro 3. Noi îl imprimăm în 2 exemplare, îl semnăm, ștampilăm şi îl expediem la adresa indicată în contract.

Cum se calculează suma?

1. Firma îşi va estima profitul anului fiscal 2017 (plecând de la impozitul calculat pe primele 3 trimestre şi de la estimarea impozitului pe trimestrul 4) precum şi cifra de afaceri a acestui an. 2. Suma, dacă se încadrează în limitele prevăzute în codul fiscal (20% din impozitul pe profit, maxim 5‰ (la mie) din cifra de afaceri), se SCADE DIN IMPOZIT. 3. Diferența rămasă din impozitul datorat o va vira către bugetul de stat, la termenul prevăzut de lege.

Sponsorizarea se poate realiza și trimestrial și se deduce din impozitul pe profit al acestuia, dacă plata sumei sponsorizate se realizează pe parcursul respectivului trimestru.

Care este baza legală de calcul a impozitului pe profit direcționat de către companii?

Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

1. Este în limita a 5 la mie din cifra de afaceri;
2. Nu depășește mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Extras din Codul Fiscal, Titlul 2, Cap. II, articolul 25, alineatul (4), litera i).

 

Modul de calcul se regăsește în normele metodologice pe care le poți consulta aici.