swissro-centered-2-rgb

Coaliția pentru combaterea dezinformării și promovarea gândirii critice (CORECT)

10799408 868539179845153 98485184 n
1. Preambul

Având în vedere că dezinformarea afectează percepția grupurilor vulnerabile, dar și motivația profesioniștilor de a rezolva problemele acestora,
Având în vedere că fenomenul știrilor false nu reprezintă o preocupare constantă a unor instituții sau platforme ce au puterea de a interveni,
Având în vedere că este necesară o creștere a capacității diferitelor instituții de a combate știrile false, dar și de cultivare a valorilor democratice în societate.
Asociația Alternative Sociale, Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională decid crearea „Coaliției pentru combaterea dezinformării și promovarea gândirii critice”.
Coaliția este o entitate fără personalitate juridică și funcționează ca o platformă colaborativă de organizații, instituții și persoane cu interese și preocupări comune.

2. Scop

Să coaguleze societatea civilă dar și alți actori relevanți în scopul apărării și promovării drepturilor omului și a valorilor democratice și europene prin prevenirea și combaterea dezinformării. 

3. Denumire

Coaliția pentru promovarea gândirii critice și combaterea dezinformării (CORECT).

4. Misiune

Coaliția este o inițiativă menită să coaguleze societatea civilă dar și alți actori relevanți în scopul apărării și promovării drepturilor omului și a valorilor democratice și europene prin promovarea gândirii critice și combaterea dezinformării. 

5. Direcții strategice/Obiective

Să se constituie ca un reper de expertiză în domeniul dezvoltării gândirii critice și combaterii dezinformării;
Să promoveze preocuparea pentru dezvoltarea gândirii critice și combaterea dezinformării în societatea contemporană;
Să aducă împreună persoane și instituții cu preocupări în domeniile de interes ale coaliției din contexte naționale diverse.

6. Acțiuni/Activități

– Activități de conștientizare a impactului dezinformării asupra respectării drepturilor grupurilor vulnerabile (prin campanii de informare, advocacy, dezbateri publice, întâlniri cu specialiști);
– Activități care vizează dezvoltarea resurselor umane implicate în domenii relevante pentru combaterea dezinformării sau a efectelor acesteia;
– Crearea de resurse informaționale pentru publicul larg, specialiști disponibile pe suporturi diverse;
– Promovarea de modificări ale cadrului legislativ pentru creșterea eficienței în combaterea dezinformării;
– Va acționa ca centru de resurse și expertiză în combaterea dezinformării;
– Demontarea știrilor false și a dezinformării;
– Facilitarea schimbului de experiență între organizațiile membre;

7. Membri

Coaliția CORECT caută să se dezvolte continuu ca rețea, crescând capacitatea noastră de a lucra cu membrii în diferite contexte naționale; membri care înțeleg, susțin și susțin mesajele și obiectivele cheie ale coaliție. Membri pot fi organizații nonguvernamentale, organizații media, instituții publice sau persoane cu activitate sau preocupări referitoare la promovarea gândirii critice și/sau combaterea dezinformării.

Procedura de aderare

Organizații sau instituțiile care își propun să adere la calitatea de membru al Coaliției vor depune o Cerere de aderare (utilizând modelul tip) la organizația coordonatoare, reflectând obiectivele și expertiza relevantă a acestora și vor desemna reprezentanți în cel puțin un grup operativ.

Pierderea calității de membru

– prin retragere;
– prin revocare, ca urmare a votului a două treimi dintre membri, la solicitarea organizației coordonatoare, pentru prejudiciile grave de orice natură cauzate desfăşurării, în bune condiţii, a activităţii coaliției. Motivarea hotărârii este obligatorie;
– prin desființarea coaliției.

8. Organizare

Adunarea generală

Adunarea generală este formată din toți membrii Coaliției. Adunarea generală se va reuni cel puțin de două ori pe an. Deciziile din cadrul adunării generale vor fi luate prin consens. În cazul în care nu se poate ajunge la un consens, coordonatorul se va consulta cu membrii și va propune o soluție care să fie acceptată de toți membrii Coaliției.

Coordonarea

Coordonarea coaliției este asigurată de o organizație coordonatoare, care asigură și secretariatul. Membrii coaliției fără personalitate juridică nu pot ocupa poziția de organizație coordonatoare.

Organizația coordonatoare

Prin rotație fiecare membru al coaliției își asumă rolul de organizație coordonatoare pentru o perioadă 6 luni. Organizația coordonatoare asigură secretariatul coaliției.

Secretariat

Asigurarea secretariatului include următoarele roluri:

– asigură comunicarea internă și externă a coaliției;
– facilitează colaborarea dintre membri pentru implementarea de acțiuni comune;
– reprezentarea membrilor coaliției în parteneriate și colaborări externe;
– primirea de noi aplicații referitoarea la dobândirea calității de membru.
– medierea deciziilor: în cazul în care nu se poate ajunge la un consens, coordonatorul se va consulta cu membrii și va propune o soluție pentru a progresa activitatea Coaliției.

Grupuri de lucru

În cadrul coaliției se vor forma următoarele grupuri de lucru tematice: Demontarea știrilor false și a dezinformării, Educație și gândire critică, Drepturile omului. 

9. Afiliere și alte raporturi

Coaliția poate stabili relații de colaborare cu alte structuri similare.

10. Drepturi

Să participe la activitățile Coaliției
Să reprezinte, prin rotație, Coaliția, timp de 6 luni.
Să propună teme pentru proiecte, campanii, evenimente.
Să primească informații referitoare la activitatea coaliției și la temele centrale ale acesteia.
Să își promoveze activitatea relevantă către membrii coaliției.

11. Obligații

Să îndeplinească, prin rotație, rolul de coordonare a Coaliției, timp de 6 luni.
Să promoveze activitatea coaliției prin canalele sale de comunicare.

Organizațiile, instituțiile sau persoanele cu activitate relevantă care doresc să se alăture Coaliției CORECT pot solicita acest lucru prin completarea și trimiterea pe adresa office@alternativesociale.ro a cererii de aderare, care poate fi descărcată mai jos.

Membrii Coaliției CORECT (ordine alfabetică)

România

Republica Moldova

Ucraina

  • Agentia de Dezvoltare Economica și Colaborare Transfrontaliera din Novoselitsa
  • ONG Centrul Media BucPress  – https://bucpress.eu/

Bulgaria

  • Svetoslav Todorov – jurnalist

Polonia

  • Michal Kukawski – jurnalist

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociația Alternative Sociale în parteneriat cu Asociația Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași și beneficiază de o finanțare în valoare de 148.055,00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro